ANA SAYFA | KURUMSAL | EĞİTİM TAKVİMİ | REFERANSLARIMIZ | KADROMUZ | SRC BELGESİ YETKİMİZ | İLETİŞİM KURSİYER PANELİ

ANAYASA

HUKUKUN KAYNAKLARIHukukun Asıl Kaynakları

Hukukun esas (asıl) kaynakları kendi içinde, “yazılı kaynaklar” ve “yazısız kaynaklar” olmak üzere ikiye ayrılır. Yazılı kaynaklar anayasa, kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük, yönetmeliktir. Yazısız kaynak ise örf ve âdettir.

Yazılı Kaynaklar

Hukukun yazılı kaynaklan herhangi bir yetkili makam, kişi veya kurul tarafından konulan sürekli, genel ve soyut hükümlerdir. Bunlar;

  Kanun (Yasa)

  KHK (Kanun Hükmünde Kararnameler)

  Tüzük

  Yönetmelik

  Genelge, Sirküler, Tamim

  Kararname

  Uluslararası Antlaşmalardır.

Yazısız Kaynaklar

Herhangi bir makam tarafından konulmayan, kendiliğinden oluşan, toplum vicdanında yer alan ve bazı hukuk dallarında tali (ikinci derecede) hukuk kaynağı olan yazısız hukuk kurallarıdır. Hukuk sistemimizde örf adet hukuku olarak ifade edilir.

Toplum içindeki bir davranış kuralının örf ve âdet hukuku kuralı olarak geçerli olabilmesi için şu üç şartı yerine getirmesi gerekir: Bir kere, söz konusu davranışın çok eski zamanlardan beri sürekli olarak tekrarlanıyor olması gerekir. Buna örf ve âdetin maddî unsuru veya şartı denir. İkinci olarak, söz konusu o davranış biçimine uyulmasının zorunlu olduğu yolunda toplumda genel bir inanç doğmuş olmalıdır. Buna örf ve âdetin manevî unsuru veya “genel inanç” şartı denir. Üçüncü olarak, ilk iki şartı gerçekleştiren bir davranış kuralının, hukukun kaynağı olabilmesi için hukuk düzeni tarafından tanınmış, hukuk düzeni tarafından desteklenmiş olması gerekir. Bu üçüncü hususa hukukîlik unsuru veya devlet desteği şartı denir.

Yardımcı Kaynaklar

Bir hukuki uyuşmazlığın çözümünde hâkimin gerekli olması durumunda yazılı ve yazısız kaynaklardan sonra başvurduğu kaynaklardır. Bunlar;

a. Doktrinler (ilmi görüşler): Tartışmalı olan hukukî konularda hukuk bilim adamlarının ileri sürmüş
oldukları, görüş, düşünce ve kanaatlerdir.

b. İçtihatlar (Yargısal Kararlar):Mahkemeler tarafından verilen kararlardan çıkan hukuk kurallarıdır.
Hâkimler karar verirken davadaki olaya benzer bir olay hakkında üst mahkemelerin daha öne vermiş
oldukları kararı dikkate alarak karar verirler. İşte örnek alınan bu üst mahkeme kararı, "içtihat" olarak
kabul edilir.

 

<< Önceki (Özel Hukukun Dalları)

Sonraki (NORMLAR HİYERARŞİSİ) >>

Anayasa Bütün Konular

ÜDY BELGESİ TÜM KONULAR


Ana Sayfa | Src Belgesi | Üdy Belgesi | Ody Belgesi | Üdy3 Belgesi | Ody4 Belgesi | Ody Belgesi Nasıl Alınır | Üdy Belgesi Nasıl Alınır | Src 4 Belgesi  | Üdy Belgesi Nedir | Ody Belgesi Nedir | Üdy Belgesi Sorgulama | Ody Belgesi Sorgulama | Üst Düzey Yönetici Kitabı | Üdy Sınav Yerleri  | Üdy Sınav Sonuçları | Üdy Belgesi Sınav Soruları | Medeni Hukuk | Dış Ticaret Eğitimi | İlkyardım | İş Hukuku | İletişim | Üdy4 Belgesi | Ody3 Belgesi | Üst Düzey Yönetici Belgesi İçin Gerekli Olan Evraklar
Yetki Belge Türleri | Sınav Bilgileri | Tır Karnesi |
Anayasa | Ticaret Hukuku | Sigorta | CMR | Taşımacılık Modları | Psikoteknik | Dış Ticaret Kursu | Src | Src Belgesi | Psikoteknik | İlkyardım Kursu | İlkyardım Sertifikası

 

   
haberler haberler