ANA SAYFA | KURUMSAL    |   REFERANSLARIMIZ    |    KADROMUZ    |    YETKİMİZ    |    İLETİŞİM                                   ONLİNE KURSİYER PANELİ GİRİŞ    
  Udy - Ody Belgesi  Ana Sayfa
 
  Adr Güvenlik Danışmanı Adr Güvenlik Danışmanı
  Üdy Belgesi Nedir? Üdy Belgesi Nedir?
  Üdy 1 Belgesi Üdy1 Belgesi
  Üdy 2 Belgesi Üdy2 Belgesi
  Üdy 3 Belgesi Üdy3 Belgesi
  Üdy 4 Belgesi Üdy4 Belgesi
  Ody Belgesi Nedir Ody Belgesi Nedir?
  Ody 1 Belgesi Ody1 Belgesi
  Ody 2 Belgesi Ody2 Belgesi
  Ody 3 Belgesi Ody3 Belgesi
  Ody 4 Belgesi Ody4 Belgesi
  Gerekli Evraklar Gerekli Evraklar
  Src 1 Belgesi Src 1 Belgesi
  Src 2 Belgesi Src 2 Belgesi
  Src 3 Belgesi Src 3 Belgesi
  Src 4 Belgesi Src 4 Belgesi
  Adr Belgesi Adr Belgesi
  Kurs Ücretleri Kurs Ücretleri
  psikoteknik Psikoteknik
  2014 Üdy Ody Sınav Tarihleri 2014 Üdy Ody Sınav Tarihleri
  Üdy Eğitim Kitabı ÜDY EĞİTİM KİTABI
  Üdy Deneme Sınavları Üdy Deneme Sınavları
  Anayasa Ders Notları Anayasa Ders Notları
  Ticaret Hukuku Ders Notları Ticaret Hukuku Ders Notları
  İş Hukuku Ders Notları İş Hukuku Ders Notları
  İş Hukuku Ders Notları İş Hukuku Ders Notları
  Medeni Hukuku Ders Notları Medeni Hukuku Ders Notları
  Vergi Hukuku Ders Notları Vergi Hukuku Ders Notları
  Ulusal Ulaştırma Ders Notları Ulusal Ulaştırma Ders Notları
  Gümrük Ders Notları Gümrük Ders Notları
  Dış Ticaret Ders Notları Dış Ticaret Ders Notları
  Pazarlama Ders Notları Pazarlama Ders Notları
  Toplam Kalite Yönetimi Toplam Kalite Yönetimi

ANAYASA

TBMM’nin Kuruluşu, Milletvekillerinin Seçimi ve Hukuki Statüleri

TBMM genel oyla seçilen 550 milletvekilinden oluşur. Seçimler 4 yılda bir yapılır, Meclis bu süre dolmadan seçimlerin yenilenmesine ( erken seçim ) karar verilebilir.

Milletvekillerinin Seçimi

Seçim Sistemi: Geniş anlamda seçim sistemi deyimi seçimlerle ilgili bütün unsurları mesela seçme ve seçilme yeterliliğini adaylığa ilişkin kuralları oy verme usullerini seçimlerin yönetim ve denetimini kapsar. Dar anlamda seçim sistemi ise seçmenlerce verilen oyların parlamento sandalyelerine dönüştürülmesinde uygulanan kurallar anlamına gelir.

Milletvekili seçilme yeterliliği: 25 yaşını dolduran ilkokul mezunu anayasada belirtilen suçlan işlememiş, askerlik görevini yapmış (erkekler için) her Türk vatandaşı milletvekili seçilme hakkını sahiptir. Seçimle ilgili işlemleri Yüksek Seçim Kurulu yapmakla görevlidir. Yüksek Seçim Kurulu yargı mensuplarından oluşur. Milletvekilleri seçildikten sonra TBMM de and içerler, milletvekilleri seçildikleri bölgenin veya kendilerini seçenlerin değil tüm milleti temsil eder.

Yasama Sorumsuzluğu ve Yasama Dokunulmazlığı: TBMM üyeleri, meclis çalışmalarındaki oy ve sözlerinden Mecliste ileri sürdükleri düşüncelerden, o oturumdaki Başkanlık Divanı’nın teklifi üzerine başka türlü karar alınmadıkça bunları meclis dışında tekrarlamak ve açığa vurmaktan sorumlu tutulamazlar.

TBMM’nin Görev ve Yetkileri

Parlamenter bir rejim kuran 1982 Anayasası, TBMM ye parlamentoların sahip olduğu Kanun yapma, hükümeti denetleme ve hükümet bütçesini kabul etme yetkilerini vermiştir. TBMM’nin görev ve yetkileri

genel olarak Anayasa md. 87 de sayılmıştır. Diğer maddelerle verilen yetkiler yanında TBMM’nin başlıca görevleri;

 Kanun yapmak,

 Hükümeti ve bakanları denetlemek,

 Belli konularda Bakanlar Kuruluna KHK çıkarma yetkisi vermek,

  Bütçe Kanununu görüşmek ve kabul etmek,   Para Basılmasına ve Savaş İlan edilmesine karar vermek,

  Uluslararası Anlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak,

  Genel af çıkarmak vd.

Hükümetin Denetlenmesi

Parlamentonun hükümet üzerindeki denetimin gerçekleştirilmesini sağlayan araçlara denetim yolları veya denetim araçları denilir. Bunlar;

   Soru; Başbakan veya bakanlardan bilgi istemek

   Genel Görüşme; Toplumu ve devlet faaliyetlerini ilgilendiren belli bir konunun TBMM Genel

Kurulunda görüşülmesi,    Meclis Araştırması; belli bir konuda bilgi edinmek için yapılan inceleme,    Meclis Soruşturması;  Başbakan ve bakanların görevleriyle ilgili  cezai  sorumlulukların

araştırılması,    Gensoru; Sadece gensoru hükümetin veya bir bakanın siyasal sorumluluğuna yol açabilir

yani onun meclisçe görevden uzaklaştırılmasına imkân verir.

 

<< Önceki (ANAYASANIN BAĞLAYICILIĞI VE ÜSTÜNLÜĞÜ)

Sonraki (Yürütme Fonksiyonu ve Yürütme İşlemleri) >>

Anayasa Bütün Konular

ÜDY BELGESİ TÜM KONULAR


Ana Sayfa | Src Belgesi | Üdy Belgesi | Ody Belgesi | Üdy3 Belgesi | Ody4 Belgesi | Ody Belgesi Nasıl Alınır | Üdy Belgesi Nasıl Alınır | Src 4 Belgesi  | Üdy Belgesi Nedir | Ody Belgesi Nedir | Üdy Belgesi Sorgulama | Ody Belgesi Sorgulama | Üst Düzey Yönetici Kitabı | Üdy Sınav Yerleri  | Üdy Sınav Sonuçları | Üdy Belgesi Sınav Soruları | Medeni Hukuk | Dış Ticaret Eğitimi | İlkyardım | İş Hukuku | İletişim | Üdy4 Belgesi | Ody3 Belgesi | Üst Düzey Yönetici Belgesi İçin Gerekli Olan Evraklar
Yetki Belge Türleri | Sınav Bilgileri | Tır Karnesi |
Anayasa | Ticaret Hukuku | Sigorta | CMR | Taşımacılık Modları | Psikoteknik | Dış Ticaret Kursu | Src | Src Belgesi | Psikoteknik | İlkyardım Kursu | İlkyardım Sertifikası
 

   

Adres; Mareşal Çakmak Mahallesi Bağcılar Cad. No: 114 Kat: 1-2-3-4-5 Güngören / İSTANBUL
Tel: 0212 641 13 13 Faks: 0 212 506 81 43 e-posta:

ody sorgulama | üdy sorgulama | Üdy3 Belgesi | Ody Sınav Yerleri | Src Sınav Sonuçları | Modelistlik | Dış Ticaret Eğitimi | Forklift Ehliyeti | 07 Aralık 2013 Üdy 3 Belgesi Sınav Soruları