ANA SAYFA | KURUMSAL | EĞİTİM TAKVİMİ | REFERANSLARIMIZ | KADROMUZ | SRC BELGESİ YETKİMİZ | İLETİŞİM KURSİYER PANELİ

LOJİSTİK DEPO YÖNETİMİ SEVKİYAT

DEPOLAMA VE HİZMETLERİ

Bir malın kullanılmak ya da sevk edilmek üzere belirlenen koşullara uygun olarak stoklanması işlemidir.

Diğer bir deyişle;

İşletmelerin üretim sürecinde kullanacakları hammade, kompenent, yardımcı malzemeler ile bakım-onarım sarf malzemeleri ve yedek parçaların stoklanması ve yönetilmesine malzeme depolama, üretim sonucundaki son mamullerin stoklanması ve envanterlerin yönetilmesine mamul depolama denilmektedir.

DEPOLAMA MALİYETİ

LOJİSTİK, SEVKIYAT VE DEPO YÖNETİMİ

Malın Depolanması için kira, amortisman,işçilik,sigorta,genel giderler gibi yapılan masrafların tümüdür.

DEPO YÖNETİMİNDEKİ ÖNEMLİ NOKTALAR

Deponun düzenli olması

Mal Kabulü veYerleştirme,

Stok Yönetimi,

Sayım,İşgücü yönetimi,

Toplama,Ambalajlama,

Barkodlama,RF Sistemleri,

Otomatik Malzeme Taşıma sistemleri

Kazanılan hız sayesinde maliyetlerin düşürülmesi,

TMGD Eğitimi

Depo Yönetimi bir şirket için;

Envanteri azaltır.

Depo yönetim sistemleri, işçilik maliyetlerini azaltır,

Depolama kapasitesini artırır,

Müşteriye verilen hizmetin kalitesi artar.

Envanterin doğruluğunu artırır. DEPO İŞ SÜREÇLERİ

>    Yükleme-Boşaltma,Toplama,Dönemsel Sayım,Elleçleme,Paketleme,Etiketleme,Yükleme-
Boşaltma Alanları;

-Yükleme:Sevk amacıyla malzemelerin tren,uçak,kamyon,vb.bir araca güvenli bir şekilde yüklenmesi işlemidir.

-Boşaltma:Malzemelerin tren,uçak,kamyon vb. bir araçtan uygun bir biçimde indirilerek uygun bir yere konulması işlemidir.

--Toplama:Malzemenin Müşteri talebi doğrultusunda gönderilmek üzere bulunduğu depodaki lokasyonlardan toplanması işlemidir.

-Dönemsel Sayım:Stok doğruluğunu sağlamak amacıyla,stoku belirli dönemlerde bir düzen içerisinde sayılması,

--Elleçleme:Depoda malzeme boşaltma,mal kabul,şeçerek ayırma,teslim,tesellüm,paket açma,bülme,istifleme,yerleştirme,yerini değiştirme,yenileme,eksik tamamlama,toplama,ambalajlama v.b işlemlerdir.

-Etiketleme:Ürüne uygulanan kodlama işlemidir.

--Paketleme:Nakliyeden önce,sonra ve de nakliye boyunca ürünü korumakta ve onu bir arada tutmaktır.

--Yükleme-Boşaltma Alanı:Yükleme ve Boşaltma amacıyla malzemelerin geçici olarak konulduğu alandır.

>    Risk Türleri;
-Teknik Riskler:

Teknik risk, hedeflenen (tahmin edilen ve planlanan) performans değerine ulaşamamanın bir

ölçüsüdür

-Maliyet Riskleri:

Maliyet riski, tahmin edilen ve planlanan maliyet değerinin aşılması durumudur. Örneğin ekonomik koşullardaki belirsizlikler önemli maliyet risk kaynaklarından biridir mesela;İthalatçının ödenmeden kaçınması gibi..

-Çizelge Riskler:

Çizelge ise riski bir işin tahmin edilen ve planlanan sürede gerçekleştirilememesinin bir ölçüsüdür.

Şu unutulmamalıdır ki;

Teknik riskler, maliyet ve çizelge risklerinin temel nedenidir.

Depolamada Kullanılan Teknikler ve Araçlar

-     Forklift:Açık ve kapalı alanlarda yükleme,boşaltma,taşıma,yerleştirme
v.b işlemler için kullanılan araçtır.

Palet:Depolama ve sevkıyatta kullanılan,çeşitli malzemelerden üretilen ve malın

üzerine konulduğu platformdur.

Rampa:Yükleme boşaltma-boşaltma istemleridir.Bazı rampa tipleri

şunlardır;Hidrolik,mobil,körük ve mekanik gibi…

Transpalet:Yükün yerden temasını kesmek ve yine insan gücü ile yükün çekilip

götürülmesini sağlayan palet taşıyıcılardır. 2.0, 2.5 ve 3.0 Ton taşıma kapasiteli

transpaletler bulunmaktadır

Raf:Depolarda düzeni sağlamak için ve malı korumak için kullanılan donanımdır.Sırt

sırta,Drive-In(Blok Depolama),Kollu ve sürgülü raflar.

-     Raf Sistemleri:

RF Terminal:Radyo Frekansı teknolojisi kullanılarak ilgili verilerin bilgisayara iletimini sağlayan aygıttır. RFID:Otomatik tanıma sistemidir.

DEPOLAMADA KULLANILAN  KRİTERLERİ

Stok yerleri en az taşıma yapılacak şekilde belirlenmelidir

Aynı malzemenin stoğu mümkün olduğunca tek noktada tutulmalı, talep

yerlerine hızlı teslimi sağlanmalıdır.

Her sağlıklı hizmet için müşteri hizmet düzeyi ve buna bağlı en az ve en çok

stok düzeyleri belirlenmelidir.

Mümkün olduğunca malzemeler sık sık ve az az alınacak tedarikçilerle

çalışılmalıdır.

Doğru operasyon şeklinin seçimi önemli

Doğru Sayıda ve Nitelikte Elemanların Seçilmesi

Doğru Bilgi Teknolojilerinin Seçilmesi

Doğru Raf Sistemleri ve İstif Makinalarının Seçimi

DEPOLAMADA DIŞ KAYNAK KULLANIMI

Ürün Kayıplarını, Verimsiz mal toplama süreçleri,

Verimsiz barkod otomasyon sistemleri gibi maliyet şişiren durumları engeller, Bununla beraber;

Müşteri hizmet seviyesini,

Dağıtımdaki performansı,

Ürün bulunabilirliği,

Karar destek mekanizmasını etkinleştirir,

Şirketin para akışını artırır.

 

<< Önceki (TÜRKİYEDE LOJİSTİĞİN KUVVETLİ ve ZAYIF YÖNLERİ )

Sonraki (SEVKIYAT YÖNETİMİ ) >>

Lojistik Depo Yönetimi Sevkiyat Bütün Konular

ÜDY BELGESİ TÜM KONULAR


ody sorgulama | üdy sorgulama | Ody Sınav Yerleri | Src Sınav Sonuçları
Üdy3 Belgesi | Üdy4 Belgesi | Ody3 Belgesi | Ody4 Belgesi | Src Belgesi
Üst Düzey Yönetici Belgesi İçin Gerekli Olan Evraklar
Yetki Belge Türleri | Sınav Bilgileri | Tır Karnesi | Psikoteknik

 

   
haberler haberler