ANA SAYFA | KURUMSAL | EĞİTİM TAKVİMİ | REFERANSLARIMIZ | KADROMUZ | SRC BELGESİ YETKİMİZ | İLETİŞİM KURSİYER PANELİ
  Udy - Ody Belgesi  Ana Sayfa > Kurumsal

T.C. Ulaştırma Bakanlığı

Aşağıdaki tabloya göre Ulaştırma Bakanlığından alınan yetki belge türlerine göre üst düzey (üdy) yönetici ve orta düzey (ody) yönetici belgesi olan kişileri istihdam etmekle yükümlü olan firmalar belirtilmiştir.

BELGE TÜRÜ

BELGE TANIMI

ÜDY
Üst Düzey
Yönetici Belgesi
ODY
Orta  Düzey
Yönetici Belgesi

A TÜRÜ YETKİ BELGESİ

A1 Otomobille Şehirlerarası Yolcu Taşımacılığı x İstihdam zorunlu
A2 Otomobille Uluslararası Yolcu Taşımacılığı x İstihdam zorunlu
A3 Oto kiralama İşletmeciliği x İstihdam zorunlu

B TÜRÜ YETKİ BELGESİ

B1 Otobüsle Uluslararası Tarifeli Yolcu Taşımacılığı İstihdam zorunlu İstihdam zorunlu
B2 Otobüsle Uluslararası Tarifesiz Yolcu Taşımacılığı X İstihdam zorunlu
B3 Otobüsle Uluslararası ve Yurtiçi Kendi Personelinin Taşınması X X

C TÜRÜ YETKİ BELGESİ

C1 Kendi iştigali ile ilgili Uluslararası ve Yurtiçi Eşya Taşımacılığı X X
C2 Uluslararası ve Yurtiçi Ticari Eşya Taşımacılığı İstihdam zorunlu İstihdam zorunlu
C3 Uluslararası ve Yurtiçi Ev/Büro Eşyası Taşımacılığı X İstihdam zorunlu

D TÜRÜ YETKİ BELGESİ

D1 Otobüsle Şehirlerarası Tarifeli Yolcu Taşımacılığı İstihdam zorunlu İstihdam zorunlu
D2 Otobüsle Yurtiçi Tarifesiz Yolcu Taşımacılığı X İstihdam zorunlu
D3 Otobüsle Yurtiçi Kendi Personelinin Taşınması X X

F TÜRÜ YETKİ BELGESİ

F1 Yurtiçi Yolcu Taşıma Acenteliği X İstihdam zorunlu
F2 Uluslararası ve Yurtiçi Yolcu Taşıma Acenteliği X İstihdam zorunlu

G TÜRÜ YETKİ BELGESİ

G1 Yurtiçi Eşya Taşıma Acenteliği X İstihdam zorunlu
G2 Uluslararası ve Yurtiçi Eşya Taşıma Acenteliği X İstihdam zorunlu
G3 Yurtiçi Kargo Acenteliği X İstihdam zorunlu
G4 Uluslararası ve Yurtiçi Kargo Acenteliği X İstihdam zorunlu

H TÜRÜ YETKİ BELGESİ

H1 Yurtiçi Eşya Komisyonculuğu X İstihdam zorunlu
H2 Uluslararası ve Yurtiçi Eşya Komisyonculuğu X İstihdam zorunlu
L TÜRÜ YETKİ BELGESİ
L1 Yurtiçi Lojistik İşletmeciliği İstihdam zorunlu İstihdam zorunlu
L2 Uluslararası ve Yurtiçi Lojistik İşletmeciliği İstihdam zorunlu İstihdam zorunlu
M TÜRÜ YETKİ BELGESİ
M1 İl İçi Kargo İşletmeciliği

X

İstihdam zorunlu
M2 Yurtiçi Kargo İşletmeciliği İstihdam zorunlu İstihdam zorunlu
M3 Uluslararası ve Yurtiçi Kargo İşletmeciliği İstihdam zorunlu İstihdam zorunlu
N TÜRÜ YETKİ BELGESİ
N1 İl İçi Nakliyat Ambarı İşletmeciliği İstihdam zorunlu İstihdam zorunlu
N2 Yurtiçi Nakliyat Ambarı İşletmeciliği X İstihdam zorunlu
P TÜRÜ YETKİ BELGESİ
P1 İl içi Dağıtım İşletmeciliği X İstihdam zorunlu
P2 Yurtiçi Dağıtım İşletmeciliği İstihdam zorunlu İstihdam zorunlu
R TÜRÜ YETKİ BELGESİ
R1 Yurtiçi Taşıma İşleri Organizatörlüğü İstihdam zorunlu İstihdam zorunlu
R2 Uluslararası ve Yurtiçi Taşıma İşleri Organizatörlüğü İstihdam zorunlu İstihdam zorunlu
T TÜRÜ YETKİ BELGESİ
T1 Büyükşehir Belediye Sınırları İçinde Yolcu Terminali İşletmeciliği İstihdam zorunlu İstihdam zorunlu
T2 Büyükşehir Belediye Sınırları Dışında Yolcu Terminali İşletmeciliği X İstihdam zorunlu
T3 Eşya Terminali İşletmeciliği X İstihdam zorunlu
K TÜRÜ YETKİ BELGESİ
K1 Yurtiçi Ticari Eşya Taşımacılığı X İstihdam zorunlu
K2 Kendi İştigali ile ilgili Yurtiçi Eşya Taşımacılığı X X
K3 Yurtiçi Ticari Ev/Büro Eşyası Taşımacılığı X İstihdam zorunlu

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı

 

 

haberler haberler