Aylar: Nisan 2018

Show Posts in

Forklift Ehliyeti

Forklift Ehliyeti Nedir? İşletmelerin Can Simidi: Forklift Detaylı bilgi için: Telefon: 0 212 641 13 13 ARA Forkliftler diğer adıyla çatallı istifleyiciler günümüz iş hayatının vazgeçilmez unsurlarından biri konumundadırlar. Görevleri insan gücünün taşıyamayacağı kadar ağır olan yükleri alıp bir yerden başka bir yere taşımak ve istiflemektir. Taşıdıkları yükler …

Lojistik Kavramı

Lojistik Kavramı Ve Temel Lojistik Faaliyetleri İş Hayatında (Business Logistics) “…tedarik zincirinin bir parçası olarak değerlendirilmekte ve hammadde, yarı-mamul, mamul ve ilgili bilgilerin üretim noktasının başından tüketim noktasına kadar, müşteri gereksinimlerini karşılamak amacıyla, etkin ve düşük maliyetli bir şekilde akış ve depolanması süreçlerinin, planlanması, uygulama ve kontrol edilmesi …

Lojistiğin Tarihçesi

Lojistiğin Tarihçesi Nedir? İlk Lojistik uygulamalar askeri ve harp sahalarında olmuştur. Esas önem II. Dünya savaşı sırasında anlaşılmış ve sonrasında bilimsel bir konu gözüyle bakılmaya ve uygulanmaya başlanmıştır. Dünyada Lojistiğin gelişimini açıklamak gerekirse; Tarihi aşamaları şöyle sıralayabiliriz; 1940-1960:Lojistik Aşamasını kurma 1960-1970:Lojistik fikrinin yerleşmesi ve itibar kazanması 1970-1980:Önceliklerin ve …

ARAÇ TAKİP SİSTEMLERİ

ARAÇ TAKİP SİSTEMLERİNİN FAYDALARI VE ÖZELLİKLERİ • Araçların güvenliğini sağlar • Yer ve rota tespiti yapar • Araçları ve yetkili personeli kontrol altında tutar • Takip eder, yönetir, yönlendirir • Anlık veya geçmişe dönük olarak izler • Hem grafik hem de metinsel olarak raporlamalar yapar • Anında müdahale …

CMR KONVANSİYONU

1.1. AMAÇLARI CMR Konvansiyonun en önemli amacı, nakliyecinin sorumluluğuna yönelik tek tip bir düzenlemenin oluşturulmasıdır. 1.2. COĞRAFİ KAPSAMI Konvansiyona 2009 yılı itibariyle 56 ülke taraf olmuştur. Bunlar; Arnavutluk, Ermenistan, Avusturya, Azerbaycan, Belarus, Belçika, Bosna Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Gürcistan, Almanya, Yunanistan, Macaristan, …

Kaçakçılık Fillleri ve Cezaları

Tablo 1 Kaçakçılık Fiilleri, Suçlar ve Kabahatler, Cezaları ve Açıklamaları (Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu 3. Madde) Suç Sayılan Fiil                                                            Verilebilecek Ceza                                       Diğer Açıklamalar 1) Eşyayı, gümrük işlemlerine tâbi tutmaksızın Türkiye’ye ithal etmek. Bir yıldan beş yıla kadar hapis ve onbin güne kadar adlî para cezası. Eşyanın, belirlenen gümrük kapıları …

İlk Yardım Sertifikası

Sertifikalı İlk Yardım Eğitimleri Firmamız tarafından yeni başlatılacak olan ilk yardım kursları toplam 2 günden oluşmaktadır. Katılım sağlayan adaylara günde 8 saat olarak kurs vermekteyiz. Kurslarımıza katılmak isteyen adaylardan sadece iki evrak istemeyiz. Bu evraklar 1 adet resim ve bir kimlik fotokopisinden ibarettir. Kurslarımızın sonunda yapılacak olan sınavda …

Tüzük

Tüzük Nedir? Bir kanunun nasıl uygulanacağını gösteren ve kanunun emrettiği işleri belirten yasal metinlere tüzük denir. Kanuna aykırı olmamak kaydı ile tüzük çıkarma yetkisi Bakanlar Kuruluna aittir. 1982 Anayasamızın 115.maddesine göre tüzük yapmak için yetkilendirilen tek organ olan Bakanlar Kurulu, tüzüğü hazırladıktan sonra incelemesi için Danıştay’a gönderir. Günümüzde …

ODY SORGULAMA

Orta düzey yönetici belgelerinden ody 1 uluslararası yolcu taşımacılığı, Orta düzey yönetici belgelerinden ody 2 yurt içi yolcu taşımacılığı , Orta düzey yönetici belgelerinden ody 3 belgesi uluslararası yük ve eşya taşımaclığı , Orta düzey yönetici belgelerinden ody 4 belgesi yurt içi yük ve eşya taşımacılığı muafiyet kapsamında ve sınava …

Yetki Belgesi

Yetki Belgesi Nedir? Kurumumuz T.C. Ulaştırma Bakanlığın’ dan 02.11.2007 tarih ve 1129 sayılı izin ile mesleki yeterlilik eğitimleri vermeye yetkilidir.