Kategori: Pazarlama

Show Posts in

Sözleşmeli Üretimin Avantajları ve Dezavantajları

Sözleşmeli Üretimin Avantajları ve Dezavantajları Nelerdir? Sözleşmeli Üretimin Avantajları Sözleşmeli üretim, sınırlı bir yerel yatırım gerektirmektedir. Üretim yaptıran firma; üretim faaliyetleri için, ilk kuruluş yatırımı maliyetlerinden tasarruf sağlayacaktır. Üretim maliyetleri yanında taşıma, depolama ve stoklama gibi lojistik faaliyetlerinde de maliyet avantajı sağlayabilecektir. Yerel olarak üretilmiş imajı, satışlarda destekleyici …

Pazara Giriş Şartları

Pazara Giriş Şartları Nelerdir? Pazara Giriş Derken Yoğun bir rekabetin var olduğu günümüz global pazarlarında başarılı olabilmek için bu pazarlara açılmak isteyen tüm kişi veya kuruluşların her şeyden önce, rekabet ortamını iyi tanımaları ve çağdaş bir pazarlama anlayışını benimsemeleri gerekmektedir. 21. yüzyılda dünyada hızla meydana gelen küreselleşme süreciyle …

Montaj Operasyonları

Montaj Operasyonları Nedir? Uluslararası pazarlara girişte, mamulün parçalarının çoğunluğunun ya da tamamının ana ülkede imal edilip, daha sonra montajının bir başka ülkede yapılmasını içeren bir yöntem olan montaj operasyonu, üretilen parçaların ve girdilerin nihai mamulü oluşturmak amacıyla dış pazarda birleştirilme sürecidir. Global pazarlara girişte ihracat yerine montaj stratejisinin …

Pazara Giriş Şartları Konuları

Pazara Giriş Şartları Konuları Nelerdir? Pazara Giriş Şartları İhracata Dayalı Pazara Giriş Stratejileri İhracat Türleri Sözleşmeye Dayalı Pazara Giriş Stratejileri Franchising ve Lisans Anlaşmalarının Karşılaştırlıması Sözleşmeli Üretimin Avantaj ve Dezavantajları Yönetim Sözleşmesi Montaj Operasyonları Yatırıma Dayalı Giriş Stratejileri

İhracata Dayalı Pazara Giriş Stratejileri

İhracata Dayalı Pazara Giriş Stratejileri Nedir? İhracat Günümüzde firmaların büyük çoğunluğu, uluslar arası pazarlardaki faaliyetlerine ihracata yönelerek başlarlar. Bu nedenle ihracat, firmaların uluslar arası pazarlarda kendi rekabetçi özellikleri konusunda tecrübe edinebildikleri önemli bir seçenektir. Uluslar arası pazarlama faaliyetleri açısından en kolay ve en az riskli bir yol olan …

İhracat Türleri

İhracat Türleri Nedir? Dolaylı İhracat İhracat aşamalarının başlangıcında bulunan firmaların mallarını yurt içindeki aracı işletmeler vasıtasıyla satmaları durumuna dolaylı ihracat adı verilmektedir. Dolaylı ihracata yönelen firmalar mallarını yurt içinde çalışan çeşitli bağımsız aracı işletmeler yoluyla ihraç etmektedirler. Dış pazarlara olan bağımlılıkları düşük ihracata yeni başlamış olan firmalar için ilk …

Franchising ve Lisans Anlaşmalarının Karşılaştırlıması

Franchising ile Lisans Arasındaki Fark Nedir? Lisans anlaşmaları ve franchising arasında farklılık olup olmadığı konusunda hala tartışmalar mevcuttur. Lisans anlaşması ve franchising arasındaki temel faklılıkların başında anlaşmada yer alacak konular gelmektedir. Bir lisans anlaşması ürünler ve hatta bazen sadece bir ürünle sınırlı iken, franchising bir iş kavramını içerir. …