Kategori: Ticaret Hukuku

Show Posts in

Marka Hukuku

Marka Hukuku Nedir? Ticaret Hukukuna Göre Marka; belli bir işletmenin mal ve hizmetlerini, diğer işletmelerinkinden ayırt etmeye yarayan işaretlerdir. Kişi adları da olmak üzere, her türlü, şekiller sözcükler, harfler, sayılar marka olabilir. Marka hukuku ile ilgili detaylar aşağıdadır. Marka Türleri 1- Hizmet Markası: bir ticari işletmenin hizmetlerini, diğer ticari …

Kıymetli Evraklar

Kıymetli Evraklar Nedir? Kıymetli evrak, hakkın senede bağlı bulunduğu, senetsiz dermeyan ve devrinin mümkün olmadığı senetlerdir. Kıymetli Evrakın Özellikleri Kıymetli evrakın içerdiği hak ve başkasına devir edilebilir. Kıymetli evrakın içerdiği hak parasal değeri olan bir hak olmalıdır. Kıymetli evrakta hakla senet arasında kuvvetli bir bağ vardır. Senet olmaksızın …

Ticaret Hukuku

Ticaret Hukuku Dersi Konuları Ticaret Hukuku Dersi haftada 3 saattir. Üdy belgesi ve Ody belgesi Dersleri hafta sonu yapılmaktadır. Ticaret Hukuku Nedir? Ticari İşletme Ticari İşletmenin Unsurları Ticari İşletmenin Hukuki Niteliği Ticari Yargı Ticaret Mahkemelerinin Görev Alanı Ticari Davalarda Neler Kanıttır? Ticari İşletmenin Devri Ticari İşletmenin Rehni Tacir …

Ciro Nedir?

Ciro nedir?: Emre yazılı kıymetli evraktan doğan hakların bir başka kişiye devretmesi için hamilin yazıp imzaladığı bir beyandır. Ciroda ciro eden muhataba ödeme yetkisi, ciro edilene de kabz yetkisi vermektedir. Cironun geçerli olması için bazı şartları taşıması gerekir. Bu şartları şöyle sıralayabiliriz; Ciro, yazılı bir beyandır. Sözlü olamaz. …

Çek

Çek Nedir? Genel anlamda çek, para dolaşımını kolaylaştıran ve para yerine ödeme aracı olarak kullanılabilen bir kıymetli evraktır. Çekte üç taraf bulunmaktadır. Bunlar: Çeki düzenleyen (Keşideci) Çek tutarı kendisine ödenecek olan (hamil) Çek tutarını ödeyecek olan banka (muhatap) Çekin Unsurları Çek düzenlenmesi şekil şartlarına tabidir. Belirlenmiş olan şekil …

Bono (Senet)

Bono (Senet) Nedir? Bono, ikili bir ilişkiyi gösterir. Bono ile keşideci (borçlu), senet lehtarına (alacaklı) senette gösterilen alacağı vadesinde ödemeyi kabul eder ve yükümlenir. Bono bir ödeme emridir. TTK’da kıymetli evrakların içinde sayılmaktadır. Bu nedenle şekil şartlarına tabidir. Bir senedin geçerli olması için üzerinde; “Bono” veya “Emre Muharrer …

Tacir Sıfatının Kazanılması

Tacir Sıfatının Kazanılması Nedir? Bir ticari işletmeyi kısmen dahi olsa kendi adına işleten kimseye Tacir denir. Bu tanıma göre ticari mümessil bir ticari işletmeyi kendi adına işletmediği için tacir sıfatı kazanamaz. 1.Ticaret Ortaklıkları Bu ortaklıklar, kollektif, komandit, anonim ve limited şirketlerdir. Ticaret siciline tescil edildikleri zaman tüzel kişilik …