Karadeniz Ekonomik İşbirliği

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü Nedir?

Türkiye, Yunanistan, Bulgaristan, Romanya, Arnavutluk, Ermenistan, Gürcistan, Moldava ve Ukrayna’nın üyesi olduğu bu projenin amacı, üye ülkelerin ana merkezlerinin birleştirilmesi yanında Karadeniz çevresinde düzenli ulaşımı sağlayacak bir karayolu ağı oluşturulmasıdır.

KEİ projesinin karayolu ulaşımı konusundaki en önemli hedefi, ilk aşamada üye ülkelerin ana akslarından oluşan yol ağının belirlenmesi ve belirli standartlara ulaştırılmasıdır.

KEİ Projesi kapsamında Karadeniz Ring Koridorunun belirlenmesi çalışmaları sürdürülmekte olup, Pan Avrupa Koridorları ile entegrasyonu konusunda da çalışmalar mevcuttur.

KEİ’ nin üzerinde durduğu dört önemli ulaştırma projesi:

a)Kuzey Güney yönlerinde, Baltık Denizi Orta Rusya, Azak ve Karadeniz arasında Pan-Avrupa 9 uncu

koridoru,

b)Doğu-Batı yönlerinde, Adriyatik Denizi, Karadeniz, Orta Asya arasında Pan Avrupa 8 inci koridoru,

c)Tuna-Don Volga nehirleri arasında Pan Avrupa 7 inci koridoru ve

Ody ve Üdy Eğitim Takvimi

Yazı hakkında yorum yazabilirsiniz