MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ

944
MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ

Motorlu Taşıtlar Vergisi Nedir?

Verginin Konusu

Motorlu taşıtlar vergisinin konusunu yasada belirtilen motorlu kara, hava ve deniz taşıtları oluşturmaktadır.

Verginin Mükellefi ve Vergiyi Doğuran Olay

Motorlu taşıtlar vergisinin mükellefi trafik, belediye veya liman sicili ile Ulaştırma Bakanlığınca tutulan sivil hava vasıtaları sicilinde adlarına motorlu taşıt kayıt ve tescil edilmiş olan gerçek ve tüzel kişilerdir. (MTVK. m. 3) Vergiyi doğuran olay ise motorlu taşıtların gerçek ve tüzel kişiler adına sözü edilen sicillere kayıt ve tescil edilmesidir.

Vergi Tarifeleri

Motorlu taşıtlar vergisi, spesifik nitelikte dört ayrı tarife üzerinden hesaplanır;

I. Tarife: Motosiklet ve binek araçlar

II. Tarife: Minibüsten itibaren büyük araçlar

III. Tarife: Deniz araçları

IV. Tarife Hava taşıtları

Verginin Tarhı

Motorlu taşıtlar vergisi uygulamasında yetkili vergi dairesi, ilke olarak, taşıtların kayıt ve tescilinin yapıldığı yer vergi dairesidir.

Verginin Ödenmesi

Motorlu taşıtlar vergisi her yıl Ocak ve Temmuz aylarında iki eşit taksitte ödenir. Takvim yılının ilk altı ayında, taşıtın yapısında bir değişiklik olması veya verginin artırılması veya azaltılması halinde ikinci taksit, yeni duruma göre ödenir (MTVK. m. 9/4).

Motorlu Taşıtlar Vergisinin Gider Yazılamaması

Motorlu taşıtlar vergisine ilişkin (I), (III) ve (IV) sayılı tarifelerde yar alan taşıtlardan alınan vergi ve cezalar ile gecikme zamları gelir ve kurumlar vergilerinin matrahlarının tespitinde gider olarak kabul edilmez. Ancak, ticari amaçla kullanılan uçak ve helikopterler ile taşıt kiralama faaliyetiyle uğraşan işletmelerin bu amaçla kiraya verdikleri taşıtlar için ödedikleri motorlu taşıtlar vergisinin gider olarak indirilebilmesi mümkündür

Tıkla puan ver
[Total: 0 Average: 0]
Whatsapp
Yeni Ümit Eğitim Kurumları
Yeni Ümit Eğitim Kurumları
Merhaba
Size nasıl yardımcı olabiliriz?