ÜDY DENEME SINAVI 4

644
ÜDY DENEME SINAVI 4
0%

Gümrük idarelerinde gümrük işlemlerinin bilgisayar ortamında yapılabilmesi için geliştirilen bilgisayar sistemine ne ad verilir?

Correct! Wrong!

C2 yetki belgesi için başvuranların, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş eşya taşımaya mahsus en az kaç birim özmal taşıtı olması şarttır?

Correct! Wrong!

İşletmelerde gerekli olan fonların sağlanmasına ne ad verilir?

Correct! Wrong!

Geçiş Belgesi Dağıtım Esasları Yönergesi’ne göre Hamzabeyli Sınır Kapısından çıkacak ve Almanya’ya yük taşıyacak bir aracın izlemesi gereken transit güzergah grubu aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

ADR'ye göre 22, 33, 44, 55 gibi tekrarlanan tehlike tanımlama numaralarının anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi depolama operasyonlarında kullanılan araçlardan biri değildir?

Correct! Wrong!

Yurt içi taşımalarda, gönderen tarafından gönderilen eşya için düzenlenen; eşyanın içeriğini, ağırlığını, hacmini, paketleme veya ambalaj şekli ile gerçek değerini belirleyen belgeye ne denir?

Correct! Wrong!

Özet beyan ne zaman verilir?

Correct! Wrong!

Sefer birim maliyeti hangi yolla bulunur?

Correct! Wrong!

Bireyin doğrudan çabası olmadan kendi dışındaki faktörler tarafından sağlanan statüye ne ad verilir?

Correct! Wrong!

Parça başı olarak bilinen ücret ödeme sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Kişilerin belirli konulardaki düşünce ve duygularını tespit etmek için hazırlanan soru listesine ne ad verilir?

Correct! Wrong!

4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre hangi taşımacılıkta komisyonculuk yapılamaz?

Correct! Wrong!

K 1 yetki belgesi için başvuran tüzel kişilerin en az kaç adet özmal birim taşıta ve kaç tonluk asgari kapasiteye sahip olmaları şarttır?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi Müşteri ilişkileri Yönetimi (CRM)’nin ana stratejilerindendir?

Correct! Wrong!

Aşağıdaki akreditif çeşitlerinden hangisini kullandıkça otomatik olarak yenilenir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi mobil izleme sisteminin özelliklerindendir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi finansman belgelerinden birisi değildir?

Correct! Wrong!

Ticari amaçla yük ve yolcu taşıyan motorlu bir araçta 2 sürücü görevli ise her birinin dinlenme ve çalışma sürelerine ilişkin koşullalar nasıl olmalıdır?

Correct! Wrong!

CMR Sözleşmesine göre aşağıdakilerden hangisi kayıp veya hasar durumlarında taşımacının sorumlu tutulamayacağı özel risklerden değildir?

Correct! Wrong!

Cumhurbaşkanı, aşağıdaki Kanunlardan hangisini tekrar görüşülmek üzere TBMM'ne geri gönderemez?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangi durumda aracın işleteninin sorumluluğu kalkmaz veya azalmaz?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi vergilendirme hatalarından biridir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin kapsamı dışındadır?

Correct! Wrong!

Depolama süreçlerinde kullanılan araçlar, sistemler ile sabit ve değişken maliyetlerin toplamına ne ad verilir?

Correct! Wrong!

Toplam kalite yönetiminde ürün kontrolü için hangisi doğrudur?

Correct! Wrong!

Karayolu taşımacılığında kullanılan araç giderlerinden hangisi bir sabit maliyet kalemi değildir?

Correct! Wrong!

Kara yolu taşıma mevzuatına göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

Yüksek hızla yolcu taşıma şebekelerinin kurulması aşağıdaki taşıma politikalarından hangisinin kapsamındadır?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi kalite kontrol çemberlerinin uygulanmasında bulunan aşamalardan değildir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin kullandığı fiyat belirleme yöntemlerinden biri değildir?

Correct! Wrong!

Serbest dolaşıma sokulacak eşyanın gümrük vergilerinden muafiyeti hangi makamca belirlenmektedir?

Correct! Wrong!

Aracın gürültü seviyesi standardını gösteren ve çekici ve kamyon imalatçısı firmalar tarafından verilen belgenin adı nedir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi Avrupa’ya açılan sınır kapılarımızdan değildir?

Correct! Wrong!

Kara yolu taşıtının, taşıt dizisinin veya konteynerin yükü ve bu yüke ilişkin TIR karnesi ile birlikte kontrol amacıyla hareket veya giriş (yol boyu) gümrük idaresine sunulması ve TIR Karnesinin gümrük idaresince kabul edilmesi işleminin adı nedir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi emtia nakliyatı sigorta teminatı türlerindendir?

Correct! Wrong!

İşveren tarafından işçinin sebep göstermeksizin bir ayda toplam kaç iş günü gelmemesi halinde iş akdi feshedilir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi tacir sıfatının sonuçlarından birisi değildir?

Correct! Wrong!

Aşağıdaki taşıma türlerinden hangisinde gümrük vergilerinin ödenmesini sağlamak üzere bir teminat verilme şartı aranmaz?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisinde tarhiyattan önce uzlaşma yapılmaz?

Correct! Wrong!

Whatsapp
Yeni Ümit Eğitim Kurumları
Yeni Ümit Eğitim Kurumları
Merhaba
Size nasıl yardımcı olabiliriz?