ÜDY DENEME SINAVI 4

530
ÜDY DENEME SINAVI 4
0%

Aşağıdakilerden hangisi kalite kontrol çemberlerinin uygulanmasında bulunan aşamalardan değildir?

Correct! Wrong!

Serbest dolaşıma sokulacak eşyanın gümrük vergilerinden muafiyeti hangi makamca belirlenmektedir?

Correct! Wrong!

Kişilerin belirli konulardaki düşünce ve duygularını tespit etmek için hazırlanan soru listesine ne ad verilir?

Correct! Wrong!

Gümrük idarelerinde gümrük işlemlerinin bilgisayar ortamında yapılabilmesi için geliştirilen bilgisayar sistemine ne ad verilir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi mobil izleme sisteminin özelliklerindendir?

Correct! Wrong!

Aşağıdaki akreditif çeşitlerinden hangisini kullandıkça otomatik olarak yenilenir?

Correct! Wrong!

Özet beyan ne zaman verilir?

Correct! Wrong!

Aracın gürültü seviyesi standardını gösteren ve çekici ve kamyon imalatçısı firmalar tarafından verilen belgenin adı nedir?

Correct! Wrong!

4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre hangi taşımacılıkta komisyonculuk yapılamaz?

Correct! Wrong!

K 1 yetki belgesi için başvuran tüzel kişilerin en az kaç adet özmal birim taşıta ve kaç tonluk asgari kapasiteye sahip olmaları şarttır?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi finansman belgelerinden birisi değildir?

Correct! Wrong!

Geçiş Belgesi Dağıtım Esasları Yönergesi’ne göre Hamzabeyli Sınır Kapısından çıkacak ve Almanya’ya yük taşıyacak bir aracın izlemesi gereken transit güzergah grubu aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

İşletmelerde gerekli olan fonların sağlanmasına ne ad verilir?

Correct! Wrong!

Kara yolu taşıma mevzuatına göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

CMR Sözleşmesine göre aşağıdakilerden hangisi kayıp veya hasar durumlarında taşımacının sorumlu tutulamayacağı özel risklerden değildir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi vergilendirme hatalarından biridir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi Müşteri ilişkileri Yönetimi (CRM)’nin ana stratejilerindendir?

Correct! Wrong!

Depolama süreçlerinde kullanılan araçlar, sistemler ile sabit ve değişken maliyetlerin toplamına ne ad verilir?

Correct! Wrong!

Ticari amaçla yük ve yolcu taşıyan motorlu bir araçta 2 sürücü görevli ise her birinin dinlenme ve çalışma sürelerine ilişkin koşullalar nasıl olmalıdır?

Correct! Wrong!

Yüksek hızla yolcu taşıma şebekelerinin kurulması aşağıdaki taşıma politikalarından hangisinin kapsamındadır?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangi durumda aracın işleteninin sorumluluğu kalkmaz veya azalmaz?

Correct! Wrong!

Parça başı olarak bilinen ücret ödeme sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Sefer birim maliyeti hangi yolla bulunur?

Correct! Wrong!

Yurt içi taşımalarda, gönderen tarafından gönderilen eşya için düzenlenen; eşyanın içeriğini, ağırlığını, hacmini, paketleme veya ambalaj şekli ile gerçek değerini belirleyen belgeye ne denir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi emtia nakliyatı sigorta teminatı türlerindendir?

Correct! Wrong!

İşveren tarafından işçinin sebep göstermeksizin bir ayda toplam kaç iş günü gelmemesi halinde iş akdi feshedilir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisinde tarhiyattan önce uzlaşma yapılmaz?

Correct! Wrong!

Bireyin doğrudan çabası olmadan kendi dışındaki faktörler tarafından sağlanan statüye ne ad verilir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi depolama operasyonlarında kullanılan araçlardan biri değildir?

Correct! Wrong!

Kara yolu taşıtının, taşıt dizisinin veya konteynerin yükü ve bu yüke ilişkin TIR karnesi ile birlikte kontrol amacıyla hareket veya giriş (yol boyu) gümrük idaresine sunulması ve TIR Karnesinin gümrük idaresince kabul edilmesi işleminin adı nedir?

Correct! Wrong!

Toplam kalite yönetiminde ürün kontrolü için hangisi doğrudur?

Correct! Wrong!

ADR'ye göre 22, 33, 44, 55 gibi tekrarlanan tehlike tanımlama numaralarının anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Karayolu taşımacılığında kullanılan araç giderlerinden hangisi bir sabit maliyet kalemi değildir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi tacir sıfatının sonuçlarından birisi değildir?

Correct! Wrong!

C2 yetki belgesi için başvuranların, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş eşya taşımaya mahsus en az kaç birim özmal taşıtı olması şarttır?

Correct! Wrong!

Cumhurbaşkanı, aşağıdaki Kanunlardan hangisini tekrar görüşülmek üzere TBMM'ne geri gönderemez?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin kullandığı fiyat belirleme yöntemlerinden biri değildir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin kapsamı dışındadır?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi Avrupa’ya açılan sınır kapılarımızdan değildir?

Correct! Wrong!

Aşağıdaki taşıma türlerinden hangisinde gümrük vergilerinin ödenmesini sağlamak üzere bir teminat verilme şartı aranmaz?

Correct! Wrong!

Whatsapp
Yeni Ümit Eğitim Kurumları
Yeni Ümit Eğitim Kurumları
Merhaba
Size nasıl yardımcı olabiliriz?