ÜDY DENEME SINAVI 4

1.031
ÜDY DENEME SINAVI 4
0%

Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin kapsamı dışındadır?

Correct! Wrong!

Toplam kalite yönetiminde ürün kontrolü için hangisi doğrudur?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin kullandığı fiyat belirleme yöntemlerinden biri değildir?

Correct! Wrong!

CMR Sözleşmesine göre aşağıdakilerden hangisi kayıp veya hasar durumlarında taşımacının sorumlu tutulamayacağı özel risklerden değildir?

Correct! Wrong!

Yurt içi taşımalarda, gönderen tarafından gönderilen eşya için düzenlenen; eşyanın içeriğini, ağırlığını, hacmini, paketleme veya ambalaj şekli ile gerçek değerini belirleyen belgeye ne denir?

Correct! Wrong!

Aracın gürültü seviyesi standardını gösteren ve çekici ve kamyon imalatçısı firmalar tarafından verilen belgenin adı nedir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi finansman belgelerinden birisi değildir?

Correct! Wrong!

ADR'ye göre 22, 33, 44, 55 gibi tekrarlanan tehlike tanımlama numaralarının anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi Avrupa’ya açılan sınır kapılarımızdan değildir?

Correct! Wrong!

Serbest dolaşıma sokulacak eşyanın gümrük vergilerinden muafiyeti hangi makamca belirlenmektedir?

Correct! Wrong!

Parça başı olarak bilinen ücret ödeme sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Özet beyan ne zaman verilir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi vergilendirme hatalarından biridir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi Müşteri ilişkileri Yönetimi (CRM)’nin ana stratejilerindendir?

Correct! Wrong!

K 1 yetki belgesi için başvuran tüzel kişilerin en az kaç adet özmal birim taşıta ve kaç tonluk asgari kapasiteye sahip olmaları şarttır?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi emtia nakliyatı sigorta teminatı türlerindendir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangi durumda aracın işleteninin sorumluluğu kalkmaz veya azalmaz?

Correct! Wrong!

Bireyin doğrudan çabası olmadan kendi dışındaki faktörler tarafından sağlanan statüye ne ad verilir?

Correct! Wrong!

Depolama süreçlerinde kullanılan araçlar, sistemler ile sabit ve değişken maliyetlerin toplamına ne ad verilir?

Correct! Wrong!

İşveren tarafından işçinin sebep göstermeksizin bir ayda toplam kaç iş günü gelmemesi halinde iş akdi feshedilir?

Correct! Wrong!

Aşağıdaki akreditif çeşitlerinden hangisini kullandıkça otomatik olarak yenilenir?

Correct! Wrong!

Sefer birim maliyeti hangi yolla bulunur?

Correct! Wrong!

İşletmelerde gerekli olan fonların sağlanmasına ne ad verilir?

Correct! Wrong!

Gümrük idarelerinde gümrük işlemlerinin bilgisayar ortamında yapılabilmesi için geliştirilen bilgisayar sistemine ne ad verilir?

Correct! Wrong!

4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre hangi taşımacılıkta komisyonculuk yapılamaz?

Correct! Wrong!

Kara yolu taşıtının, taşıt dizisinin veya konteynerin yükü ve bu yüke ilişkin TIR karnesi ile birlikte kontrol amacıyla hareket veya giriş (yol boyu) gümrük idaresine sunulması ve TIR Karnesinin gümrük idaresince kabul edilmesi işleminin adı nedir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi tacir sıfatının sonuçlarından birisi değildir?

Correct! Wrong!

Karayolu taşımacılığında kullanılan araç giderlerinden hangisi bir sabit maliyet kalemi değildir?

Correct! Wrong!

Yüksek hızla yolcu taşıma şebekelerinin kurulması aşağıdaki taşıma politikalarından hangisinin kapsamındadır?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi kalite kontrol çemberlerinin uygulanmasında bulunan aşamalardan değildir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisinde tarhiyattan önce uzlaşma yapılmaz?

Correct! Wrong!

C2 yetki belgesi için başvuranların, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş eşya taşımaya mahsus en az kaç birim özmal taşıtı olması şarttır?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi mobil izleme sisteminin özelliklerindendir?

Correct! Wrong!

Ticari amaçla yük ve yolcu taşıyan motorlu bir araçta 2 sürücü görevli ise her birinin dinlenme ve çalışma sürelerine ilişkin koşullalar nasıl olmalıdır?

Correct! Wrong!

Geçiş Belgesi Dağıtım Esasları Yönergesi’ne göre Hamzabeyli Sınır Kapısından çıkacak ve Almanya’ya yük taşıyacak bir aracın izlemesi gereken transit güzergah grubu aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Kara yolu taşıma mevzuatına göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

Cumhurbaşkanı, aşağıdaki Kanunlardan hangisini tekrar görüşülmek üzere TBMM'ne geri gönderemez?

Correct! Wrong!

Aşağıdaki taşıma türlerinden hangisinde gümrük vergilerinin ödenmesini sağlamak üzere bir teminat verilme şartı aranmaz?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi depolama operasyonlarında kullanılan araçlardan biri değildir?

Correct! Wrong!

Kişilerin belirli konulardaki düşünce ve duygularını tespit etmek için hazırlanan soru listesine ne ad verilir?

Correct! Wrong!

Tıkla puan ver
[Total: 8 Average: 4.3]
Whatsapp
Yeni Ümit Eğitim Kurumları
Yeni Ümit Eğitim Kurumları
Merhaba
Size nasıl yardımcı olabiliriz?