İnsan Kaynaklarını Etkileyen Çevre Unsurları

İnsan Kaynaklarını Etkileyen Çevre Unsurları

İnsan Kaynakları Yönetimini Etkileyen İç Çevre Unsurları Nelerdir?

insan kaynakları planlamasını etkileyen faktörler

İşletmenin yapısından kaynaklanan, kontrol edilebilir faktörlerdir.

  • İşgörenlerin bireysel nitelikleri (beklentiler, motivasyon, eğitim, algılama yeteneği)
  • İş nitelikleri (iş güvencesi, iş yükü, görevlerin niteliği, çalışma ortamı)
  • Bireyler arası ilişkiler (gruplar, iletişim yoğunluğu, önderlik)
  • Örgütsel özellikler(örgütün büyüklüğü, İKY verilen önem, iş kolu, hiyerarşik yapı, yönetim

İnsan Kaynakları Yönetimini Etkileyen Dış Çevre Unsurları:

İşletmenin faaliyet gösterdiği çevreden kaynaklanan, kontrol edilemeyen unsurlardır.

  • İşgücü sağlayan dış kaynaklar
  • Aynı sektörde faaliyet gösteren rakipler
  • Yasalar

İnsan Kaynakları Yönetimi Kavramı

İnsan Kaynakları Yönetiminin Amaçları

İnsan Kaynakları Bölümünün Örgüt İçindeki Yeri

İnsan Kaynakları Yönetiminin İşlevleri (Fonksiyonları)

Whatsapp
Yeni Ümit Eğitim Kurumları
Yeni Ümit Eğitim Kurumları
Merhaba
Size nasıl yardımcı olabiliriz?