Kategori: İnsan Kaynakları

Show Posts in

İnsan Kaynaklarını Etkileyen Çevre Unsurları

İnsan Kaynakları Yönetimini Etkileyen İç Çevre Unsurları Nelerdir? İşletmenin yapısından kaynaklanan, kontrol edilebilir faktörlerdir. İşgörenlerin bireysel nitelikleri (beklentiler, motivasyon, eğitim, algılama yeteneği) İş nitelikleri (iş güvencesi, iş yükü, görevlerin niteliği, çalışma ortamı) Bireyler arası ilişkiler (gruplar, iletişim yoğunluğu, önderlik) Örgütsel özellikler(örgütün büyüklüğü, İKY verilen önem, iş kolu, hiyerarşik …

İnsan Kaynakları Bölümünün Örgüt İçindeki Yeri

İnsan Kaynakları Bölümünün Örgüt İçindeki Yeri Nedir? İşletmede kurulacak olan insan kaynakları bölümlerinin amacı İKY işlevlerini yürütmek ve diğer bölümlere bu konuda yardımcı olmaktır. İnsan kaynakları bölümü ve yöneticisinin günümüzde üstlenmesi gereken görevleri şöyle sıralayabiliriz; 1. İşletmenin hedeflerine uygun insan kaynakları politikalarının saptanması için gerekli araştırmaları yapmak, bilgi ve …

İnsan Kaynakları Yönetiminin Amaçları

İnsan Kaynakları Yönetiminin Amaçları Nedir? İKY Temelde İki Amacı Gerçekleştirmeye Çalışır 1. Çalışanların bilgi ve becerilerini en iyi biçimde kullanmalarını sağlayarak, onların işletmeye olan katkılarını en üst düzeye çıkarmak 2. İş yaşamının kalitesini yükselterek sağlıklı ve güvenli bir ortamda yaptıkları işten zevk almalarını sağlamaktır. Bir işletmede; işten ayrılanların sayısı fazlaysa, iş …

İnsan Kaynakları Yönetimi Kavramı

İnsan Kaynağı Yönetimi Kavramı Nedir? Bir örgüttün en önemli kaynağı, sahip olduğu insan gücüdür. İnsan kaynağı, yönetilmesi en güç olan, ancak yönetildiği takdirde büyük rekabet üstünlükleri sağlayabilen üretim faktörüdür. Entelektüel sermaye olarak adlandırılan insan kaynağı rekabet yoğun ortamlarda var olma mücadelesi veren örgütler için önemli bir girdi kaynağı olmaktadır. …

İnsan Kaynakları Yönetiminin İşlevleri

İnsan Kaynakları Yönetiminin İşlevleri (Fonksiyonları) Nelerdir?   İKY Nedir? İnsan kaynakları yönetimi örgütle çalışanlar arasındaki ilişkileri etkileyen tüm yönetsel kararlardan oluşur. İnsan kaynağı yönetimi sürecinin sağlıklı olarak işlemesini sağlamak için çağdaş bir işletmede İKY bölümünün üstlenmesi gereken işlevler altı ana başlık altında toplanabilir: İnsan kaynakları planlaması İşgören bulma …

İnsan Kaynakları Yönetimi

İnsan Kaynakları Yönetimi Konuları İnsan Kaynakları Yönetimi Kavramı İnsan Kaynakları Yönetiminin Amaçları İnsan Kaynaklarını Etkileyen Çevre Unsurları İnsan Kaynakları Bölümünün Örgüt İçindeki Yeri İnsan Kaynakları Yönetiminin İşlevleri (Fonksiyonları)