İnsan Kaynakları Yönetimi Kavramı

İnsan Kaynakları Yönetimi Kavramı

İnsan Kaynağı Yönetimi Kavramı Nedir?

İnsan Kaynakları Yönetimi Kavramı

Bir örgüttün en önemli kaynağı, sahip olduğu insan gücüdür. İnsan kaynağı, yönetilmesi en güç olan, ancak yönetildiği takdirde büyük rekabet üstünlükleri sağlayabilen üretim faktörüdür. Entelektüel sermaye olarak adlandırılan insan kaynağı rekabet yoğun ortamlarda var olma mücadelesi veren örgütler için önemli bir girdi kaynağı olmaktadır.

İnsan kaynakları yönetimi örgütsel amaçlar doğrultusunda insan kaynağının verimli şekilde kullanılması ve işgören yaşam kalitesinin arttırılması felsefesinden hareket etmektedir. İnsan kaynakları yönetiminin örgüt genelindeki rolü, çalışanların motivasyonunun ve verimini yükseltecek bir ortamın yaratılması ve bu ortamın korunup geliştirilmesi için gerekli politikaları ve teknik bilgiyi sağlamaktır.

İnsan kaynakları yönetimi (İKY) çeşitli şekillerde tanımlanmıştır;

İnsan Kaynakları Yönetimi, örgütün insan kaynakları alanında kişisel, örgütsel ve çevresel bir çerçevede ayrımcılık yapılmaksızın uygulanan, örgütün amaçlarına etkin biçimde ulaşmak için gerçekleştirilen görev ve faaliyetlerdir.”

“İKY işletmelerde insan kaynağının etkin yönetilmesini sağlayan işlev ve çalışmaların tümüdür”

İnsan kaynakları yönetimi, iş ortamında insan yönelik tüm çalışmaları kapsamaktadır.

Yapılan tanımlarda vurgulanan hedefler ve özellikleri şöyle sıralayabiliriz;

  • Örgütün amaçlarına etkin biçimde ulaşılmasını sağlar.
  • Örgütsel hedefler ile çalışanların isteklerini birleştirerek işletme üstünlüğü oluşturmaya yönelik harekete geçmeyi sağlar.
  • Örgüt çalışanlarının davranış ve tutumlarına önem verir.
  • Çalışanın etkinliğinin, gelişiminin motivasyonunun, yüksek performansının ve verimliliğinin sürekliliğini ve bireysel gelişimlerini sağlamaya çalışır.
  • Örgütsel hedeflerin ve çalışanların ihtiyaçlarının karşılıklı ve uyumlu olduğunu kabul eder.
  • Örgütü bir bütün olarak ele alarak çalışanların ilişkilerini koordine eder.
  • Esnek roller ve ekip çalışmasına önem vererek, örgütsel değişimi destekler ve organize eder.

İnsan Kaynakları Yönetiminin Amaçları

İnsan Kaynaklarını Etkileyen Çevre Unsurları

İnsan Kaynakları Bölümünün Örgüt İçindeki Yeri

İnsan Kaynakları Yönetiminin İşlevleri (Fonksiyonları)

Tıkla puan ver
[Total: 0 Average: 0]
Whatsapp
Yeni Ümit Eğitim Kurumları
Yeni Ümit Eğitim Kurumları
Merhaba
Size nasıl yardımcı olabiliriz?