Kurum ve Kuruluşların İsimleri

Kurum ve Kuruluşlar Nelerdir?

Kurum ve Kuruluşlar

Ulusal ve uluslar arası olmak üzere iki kısıma ayrılırlar;

Ulusal kuruluşlar

Ody ve Üdy Eğitim Takvimi