Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü

1.146
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Ne İş Yapar?

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü

Genel Müdürlüğün görev ve yetkileri şunlardır:

 • Sivil havacılık faaliyetlerinin kamu yararına, ekonomik ve sosyal gelişmelere ve millî güvenlik amaçlarına uygun olarak düzenlenmesi ve gelişmesini sağlamak amacıyla, Bakanlık tarafından oluşturulacak politikaları uygulamak ve takip etmek.
 • Sivil havacılık faaliyetlerinin uluslararası sivil havacılık kural ve standartlarında düzenlenmesini, sürdürülebilirliğini ve gelişmesini sağlayacak esasları tespit etmek.
 • Uluslararası sivil havacılık alanındaki gelişmeleri takip etmek, ilgili uluslararası kuruluşlara üye olmak, katkı veya katılma paylarını ödemek, bu kuruluşlarla iş birliğinde bulunmak; üyesi olduğumuz uluslararası kuruluşlarca kabul görmüş kural ve standartların güncel olarak uygulanması için gerekli düzenlemeleri yapmak ve uygulanmasını sağlamak.
 • Sivil havacılık faaliyetlerine yönelik mevzuata aykırı eylemlerin önlenmesi amacıyla gerekli tedbirleri almak.
 • Türk hava sahası ve uluslararası anlaşmalar gereğince hizmet sorumluluğu üstlenilen uluslararası hava sahalarının kullanımına ilişkin strateji ve politikalara esas teşkil edecek ilkelerin belirlenmesine yönelik çalışmalar yapmak; hava trafik yönetim hizmetleri konusunda 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanununa uygun olarak sivil-asker koordinasyonuna ilişkin esasları belirlemek ve uygulanmasını sağlamak.
 • İlgili kuruluşların görüşlerini almak suretiyle, Türk hava sahasını kullanan sivil hava araçlarının uyması gereken hava trafik yönetim hizmetleriyle ilgili düzenlemeler yapmak.
 • Tren işletme kriterlerinde (tehir, imdat, ütilizasyon, rotasyon değerlerinde) iyileşme sağlamak.
 • Ekonomik işletmecilik prensiplerine uygun olarak, yolcu ve eşya taşımalarının hızlı, düzenli, güvenli ve kaliteli yapılmasını sağlamak.
 • Bölgesi içindeki taşıma ve diğer hizmet birim maliyetlerinin düşmesi için gerekli önlemler almak.
 • Kaza ve olayları önleyici tedbirler almak, meydana gelen kazalarda yolun bir an önce açılmasını sağlamak.
 • Trenlerin muntazam ve seyrüsefer emniyetine uygun olarak vaktinde işletilmesini sağlamak.
 • Yük ve yolcu trenlerinin müşteri ihtiyaçlarına göre uygunluğunu araştırıp, gerekli teklifte bulunmak.
 • Bölge trafik toplantılarına başkanlık etmek.
 • Bölgesindeki demiryolu, tüm bina, arazi, tesisler ile karayolu ve demiryolu araçlarının bakım onarım ve koruma ihtiyaçlarını temin edici önlemler almak.
 • Bölgesindeki yatırım tekliflerini, TCDD hedefleri, verimlilik, fayda maliyet analizleri göz önünde bulundurarak değerlendirmek, yapımları esnasında denetlemek, yatırım ve harcamaların verimli olmasını sağlamak.
 • Yılda en az bir defa tüm Bölgeyi demiryolu araçlarıyla denetlemek ve turne raporuyla Genel Müdürlüğe bildirmek, ayrıca gece ve gündüz yük ve yolcu trenlerini, işyerlerini sondaj mahiyetinde denetleyip noksanlarını gidermek.
 • Bölge ile ilgili işlemlerin hukuki ve cezai anlaşmazlıklara yer vermeyecek şekilde yapılmasını sağlamak,
 • Kuruluş tarafından veya kuruluşa karşı açılan davaların ve kuruluş alacaklarına ilişkin icra işlerinin düzenli ve verimli bir şekilde yapılması için gerekli tedbirleri almak,
 • Bölgece yapılması gereken tüm savunma ve milli seferberlik hizmeti, görev yükümlülüklerine ilişkin planların hazırlanmasını sağlamak ve bunların uygulanmasını koordine etmek ve denetlemek,
 • Vatandaşların başvuru ve şikâyetleri ile ilgilenerek cevaplamak, gerekli olanları Genel Müdürlüğe iletmek.
 • Yerel basında yer alan konuları araştırmak ve bunları Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğine (konuya ilişkin Bölge Müdürlüğü görüşü ile birlikte) iletmek. Bölge Müdürlüğünde olacak çeşitli etkinlikler, yenilikler hususunda yapılacak yazılı ve görsel basın açıklamaları için Genel Müdürlükten izin almak suretiyle gereğini yerine getirmek.
 • Savunma/Sivil Savunma Uzmanı, Hukuk Müşaviri, Yol, Cer, Ticaret, Banliyö, Mali İşler, Hareket, Sağlık, Personel ve İdari İşler, Malzeme, Eğitim, Tesisler, Bilgi İşlem, Taşınmaz Mallar Servis Müdürlerine, Teftiş Kurulu Kontrolörüne ve Koruma Güvenlik Amirine verilen görevlerin yapılıp yapılmadığını kontrol etmek.
 • Üçüncü şahıslara ait tren ve vagonların Bölgesinde mevzuata uygun işletilmesini sağlamak.
Tıkla puan ver
[Total: 1 Average: 5]
Whatsapp
Yeni Ümit Eğitim Kurumları
Yeni Ümit Eğitim Kurumları
Merhaba
Size nasıl yardımcı olabiliriz?