Pazarlama Süreci ve Pazarlama Stratejilerini Etkileyen Faktörler

1.272
Pazarlama Süreci ve Pazarlama Stratejilerini Etkileyen Faktörler

Pazarlama Süreci ve Pazarlama Stratejilerini Etkileyen Faktörler Nelerdir?

Pazarlama Süreci ve Pazarlama Stratejilerini Etkileyen Faktörler

Pazarlama fonksiyonunun yukarıda sözü edilen stratejik amaçların işletmenin bütününde oluşturulmasında önemli bir rolü bulunmaktadır. Pazarlamanın işletme içerisindeki rolü ve faaliyetleri ile tüm pazarlama süreci ve pazarlama stratejilerini etkileyen faktörler Şekil 8.1’de gösterilmektedir. Pazarlama süreci, pazar fırsatlarının analiz edilmesi ile başlamaktadır.

İkinci aşamada, hedef pazarın seçilmesi ve uygun pazarlama karmasının oluşturulması ve son aşamada da pazarlama faaliyetlerinin yönetilmesi bulunmaktadır. İşletmeler en uygun pazarlama karmasına, pazarlama faaliyetlerinin analizi, planlanması, uygulanması ve kontrolü ile ulaşabilirler.  Bu faaliyetler tüm pazarlama çevresinin sürekli izlenmesi ve dinamik pazar koşullarının dikkate alınarak işletme bünyesine uyumlaştırılmasıyla başarıya ulaşabilir (Kotler, Armstrong, 2004). Konunun daha iyi anlaşılması açısından pazarlama süreci elemanlarının ayrıntılı olarak incelenmesinde yarar vardır.

Tıkla puan ver
[Total: 0 Average: 0]
Whatsapp
Yeni Ümit Eğitim Kurumları
Yeni Ümit Eğitim Kurumları
Merhaba
Size nasıl yardımcı olabiliriz?