KARAYOLLARI TRAFİK GARANTİ SİGORTASI HESABI

Karayolları Trafik Garanti Sigortası Hesabı Nedir?

Hesabın Giderleri

Hesaptan Kanunun sorumluluk ve sigortaya ilişkin hükümleri ve teminat limitleri içinde kalan aşağıdaki

zarar ve giderler karşılanır:

a) Kazayı yapan motorlu aracın saptanamaması durumunda kazanın meydana geldiği tarihte geçerli zorunlu mali sorumluluk sigortasına göre bedeni zararlar nedeniyle ödenecek tazminat tutarları,

b) Zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmaksızın trafiğe çıkarılan motorlu aracın kişilere verdiği bedeni zararlar nedeniyle kazanın meydana geldiği tarihte geçerli zorunlu mali sorumluluk sigortasına göre ödenecek tazminat tutarları,

c) Müsteşarlıkça asgari teminat tutarlarının artırılmasına rağmen zeyilname düzenlenmeyip eksik teminatlı kalan motorlu araçların kişilere verdiği zararlarda kazanın meydana geldiği tarihte yürürlükte olan zorunlu mali sorumluluk sigortası tarifesindeki teminatlar ile poliçede belirtilen teminatlar

arasındaki farka kadar ödenecek tazminat tutarları,

d) İşletenin sorumluluğunun olmadığı hallerde, çalınmış veya gasp edilmiş motorlu aracın kişilere verdiği zararlar için kazanın meydana geldiği tarihte geçerli zorunlu mali sorumluluk sigortasına göre bedeni zararlar nedeniyle ödenecek tazminat tutarları,

e) Yükümlü sigorta şirketinin iflası halinde zorunlu mali sorumluluk sigortası kapsamında ödenmesi gerekli tazminat , tedavi ve hasar gderleri

f) Tazminat ve maddi zarar ödemelerinin gerçekleşmesiyle ilgili giderler,
KASKO SİGORTASI: Araçlarda isteğe bağlıdır, yaptırılması zorunlu değildir

Ody ve Üdy Eğitim Takvimi