Kategori: Trafik Güvenliği

Show Posts in

HAKSIZ REKABET

Haksız Rekabet Nedir? Haksız rekabet, aldatıcı hareket veya dürüstlük kurallarına aykırı başkaca suretle ekonomik rekabetin her türlü kötüye kullanılmasıdır. Haksız Rekabetin Unsurları Ekonomik Rekabet: Rekabet ekonomik yaşamda müşteri çekmek için yapılan yarışmadır. Ekonomik rekabetin, ilk şartı, bir ekonomik etkinliğin söz konusu olmasıdır. Ekonomik etkinlik olmaksızın, ekonomik rekabet söz …

Uyuşturucu ve Alkollü Araç Kullanma Cezası

Uyuşturucu Ve Keyif Verici Maddeler İle Alkollü İçkilerin Etkisiyle Araç Sürme Yasağı a) Uyuşturucu, uyutucu ve keyif verici özelliklere sahip maddeleri almış olarak araç sürme yasağı: Uyuşturucu, uyutucu veya keyif verici gibi doğal veya sentetik psikotrop madde almış olarak araç kullandığı tespit edilenler, almış oldukları maddelerin cins, miktar …

ULUSLARARASI SÜRÜCÜ BELGESİ

Uluslararası Sürücü Belgesi Nedir? Uluslararası sürücü belgesi, sınıflarına uyan araçların sürülebilmesi için, ikili veya çok taraflı anlaşmalar uyarınca, uluslararası otomobil kurumları tarafından, 1 yıl süre ile verilen ve verildiği ülke dışındakiler için geçerli olan sürücü belgesidir. b) Kullandırmaya yönelik sözleşmeler Zayi Edilen Veya Yıpranan Sürücü Belgelerinin Değiştirilmesi Zayi …

TRAFİK KURALLARI

Trafik Kuralları Nelerdir? Karayollarında Trafiğin Akışı ve Karayolunun Kullanılması Karayollarında trafik sağdan akar. Aksine bir hüküm veya işaret bulunmadıkça karayollarında; A) Araç sürücüleri; Araçlarını durumun elverdiği oranda gidiş yönüne göre yolun en sağından, yol çok şeritli ise trafik durumuna göre hızının gerektirdiği şeritten sürmek, Şerit değiştirmeden önce, gireceği …

TRAFİK KAZALARI

Trafik Kazaları Nedenleri? Bir trafik kazasında olaya karışanlardan yararlanmamış olan veya hafif yaralı olanlar; a) Araç sürücüsü iseler, trafik için ek bir tehlike yaratmayacak şekilde hemen durmak, trafik güvenliği için ışıklı işaret veya yansıtıcı cihazları koymak ve gereken tedbirleri almak, b) Trafiği, can ve mal güvenliğini etkilemeyen, ölümlü, yaralanmalı veya …

TRAFİK İŞARETLERİ

Trafik İşaretleri Nedir? Trafik İşaretlerinin Nitelikleri Karayolundan yararlananlara yol, trafik durumu ve yakın çevre ile ilgili gerekli bilgileri vermek, yasaklama ve kısıtlamaları bildirmek ve genel olarak trafik düzen ve güvenliğini sağlamak amacıyla tüm karayollarında yapılacak işaretlemenin standartları İçişleri Bakanlığının görüşü alınarak Karayolları Genel Müdürlüğünce tespit edilir, yayımlanır ve …

TAKOGRAF CİHAZI 

Takograf hangi araçlarda zorunludur? Takagraf Cihazı: 2918 Sayılı Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 98 inci maddesine istinaden “Otobüs, Kamyon ve Çekici” lerde takograf cihazının bulundurulması ve istenildiğinde yetkililere takograf kayıtlarının sunulması yasal olarak zorunludur. Takograf Cihazı İle Sürücü Çalışma Belgesi Bulundurma Zorunluluğu Takograf cihazı ile sürücü çalışma belgelerinin hangi cins …

SÜRÜCÜLERİN UYACAĞI DİĞER KURALLAR

Sürücülerin Uyacağı Diğer Kurallar Nelerdir? Dönüşler (Doğrultu Değiştirme) Aksine bir işaret yoksa dönüş yaparak doğrultu değiştirecek olan araç sürücüleri; a) Sağa dönüşlerde; 1) Dönüş işareti vermeye, 2) Sağ şeride veya işaretlerle dönüş izni verilen şeride girmeye, 3) Hızını azaltmaya, 4) Dar bir kavisle dönmeye, 5) Dönüş sırasında varsa kurallara uygun olarak karşıya geçen …

Sürücü Belgelerine Dair Esaslar Araçların Sürülmesinde Yetki

Sürücü Belgelerine Dair Esaslar Nelerdir? Durumu Araçlar; cins veya grubu için geçerli olan sürücü belgeleri ile sürülür. Ancak bunlardan; A1, F, G, ve H Sınıfı Sürücü Belgeleri ile yalnız kendi sınıflarındaki araçlar, A2 Sınıfı Sürücü Belgesi ile A1, B Sınıfı Sürücü Belgesi ile F, C Sınıfı Sürücü Belgesi …

SÜRÜCÜ BELGELERİ, MÜRACAAT ESASLARI VE VERİLME ŞARTLARI

Sürücü Belgeleri Müracaat Formu Verilme Şartları Nelerdir? Sürücü Belgelerinin Sınıfları Sürücü belgeleri, Karayollarında sürülecek araçların cins ve gruplarına göre aşağıdaki sınıflara ayrılır. “A1” Sınıfı Sürücü Belgesi ( Motorlu bisiklet kullanacaklar için), “A2” Sınıfı Sürücü Belgesi ( Motosiklet kullanacaklar için), “B” Sınıfı Sürücü Belgesi (Otomobil, minibüs veya kamyonet kullanacaklar …