Sözleşmeli Taşıtlar İçin Yapılacak Sözleşmelerde Uyulacak Kurallar

Sözleşmeli Taşıtlar İçin Yapılacak Sözleşmelerde Uyulacak Kurallar 1

Sözleşmeli Taşıtlar İçin Yapılacak Sözleşmelerde Uyulacak Kurallar

Sözleşmeli Taşıtlar İçin Yapılacak Sözleşmelerde Uyulacak Kurallar Nelerdir?

A) Taşıt sahipleri ile yetki belgesi sahipleri arasında sözleşmeli taşıtlar için yapılacak olan sözleşmelerin; tarafları ve imzalarını, taraflara verilen yetki ve görevler ile hak ve yükümlülüklerini, mali konuları, sözleşmenin süresini, feshini, düzenleme tarihini ve varsa diğer özel hükümleri ihtiva etmesi şarttır.

B) Taşıt sahipleri ile yetki belgesi sahipleri arasında sözleşmeli taşıtlar için yapılacak olan sözleşmelerin asgari bedellerinin günün ekonomik şartlarına uygun olması zorunludur. Asgari sözleşme tutarları Bakanlıkça her yılın Aralık ayı içinde belirlenir ve müteakip yılın başından itibaren uygulanır.

 

Ody ve Üdy Eğitim Takvimi

Yazı hakkında yorum yazabilirsiniz