VERGİ UYUŞMAZLIKLARININ ÇÖZÜM YOLLARI

VERGİ UYUŞMAZLIKLARININ ÇÖZÜM YOLLARI

Vergi Uyuşmazlıkları ve Çözüm Yolları Nelerdir?

İdari Çözüm Yolları

İdari çözüm yolları dava yoluna başvurulmaksızın vergi uyuşmazlıklarının idare ile anlaşarak çözümlenmesidir.

Vergi Hatalarının Düzeltilmesi Yolu

Vergi hatası vergilendirmeye ilişkin hesaplarda veya vergilendirmede yapılan hatalar yüzünden haksız yere fazla veya eksik vergi istenmesi veya alınmasıdır. Bu tanımlamaya göre vergi hataları ya hesap hatası veya vergilendirme hatası biçiminde olur.

Hesap hataları, matrahta hata, vergi miktarında hata ve verginin mükerrer olmasıdır. Vergilendirme hataları ise yükümlülükte hata, konuda hata, vergilendirme ve muafiyet döneminde hatadır. Vergi hataları mükellefin vergi dairesine talepte bulunması neticesinde veya vergi dairesinin iç denetim süreci neticesinde ortaya çıkabilir. Her iki halde de vergi hatasının düzeltilmesini vergi dairesi müdürü karar verir. Açık ve mutlak hatalar vergi dairesince resen düzeltilir, diğer yandan mükellefin başvurusu üzerine düzeltme yapılır.

Mükellef, 30 günlük dava açma süresinde düzeltme talebinde bulunursa dava açma süresi durur. Düzeltme talebinin reddi halinde dava açma süresi yeniden işlemeye başlar. Mükellefin vergi dairesine başvurusuna 60 gün içinde yanıt verilmezse düzeltme talebi reddedilmiş sayılır. Mükellef dava açma süresi geçtikten sonra düzeltme isteminde bulunur fakat talebi reddedilirse şikayet yoluyla Maliye Bakanlığına başvurabilir.

Uzlaşma

Re’sen, idarece ve ikmalen tarh edilen vergilerle bunlara ilişkin cezaların miktarı konusunda idare ile yükümlülerin uyuşmazlık konusunda karşılıklı görüşme ve pazarlıkla anlaşmalarıdır. Vergi kaçakçılığı suçunu oluşturan fiiller dolayısı ile salınan vergi ve cezalar uzlaşma kapsamı dışındadır. Uzlaşmanın Tarhiyat Öncesi Uzlaşma ve Tarhiyat Sonrası Uzlaşma olmak üzere iki türü vardır.

– Tarhiyat Sonrası uzlaşma; tarhiyat işlemi yapıldıktan sonra başvurulacak bir yoldur. Uzlaşma Komisyonuna yazılı başvurularak yapılır. Tebliğden itibaren 30 günlük hak d üşürü süre içinde başvuru yapılmalıdır, aksi halde uzlaşma talebinde bulunulamaz. Uzlaşma görüşmesi sonucunda uzlaşmaya varılırsa uzlaşmaya varılan hususlar kesinleşir, yargı veya şikâyet yoluna gidilmez, bir ay içinde ödeme yapılır. Uzlaşmanın gerçekleşmemesi (uzlaşmanın vaki olmaması veya uzlaşmanın temin edilememesi bu son halde komisyon son teklifte bulunmaz) halinde mükellef dava açma hakkını kullanır.

– Tarhiyat Öncesi Uzlaşma, tarh öncesi uzlaşmadır, ancak bir vergi incelemesi neticesinde uzlaşma süreci başlar. Yazılı olarak incelemeyi yapan kişi/makama veya inceleme esnasında inceleme tutanağına kayıt düşülerek, inceleme süresince yapılır. Sonraki süreç tarhiyat öncesi ile aynı süreçtir.

Tıkla puan ver
[Total: 2 Average: 5]
Whatsapp
Yeni Ümit Eğitim Kurumları
Yeni Ümit Eğitim Kurumları
Merhaba
Size nasıl yardımcı olabiliriz?