ÜDY DENEME SINAVI 2

538
ÜDY DENEME SINAVI 2
0%

Kişinin kendi fiilleri ile hak kazanması ve borç altına girmesi aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir?

Correct! Wrong!

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi nihai tüketici pazarında işe yaramayan ürünlerin geri dönüşümü ve doğaya zarar vermemesi için parçalara ayrılması ile yeniden üretim ortamına sokularak işlem görmesini ifade eder?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi Borçlar Hukukuna göre bir borç ilişkisinin unsuru değildir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi pazara giriş şartlarında uygulanmaz?

Correct! Wrong!

Yetki belgesi sahipleri, hangi süreler içerisinde sürücülerin ceza puanı durumunu Emniyet Genel Müdürlüğünden öğrenmek zorundadırlar?

Correct! Wrong!

CMR Konvansiyonuna göre, kararlaştırılan zaman limiti yoksa ve mal teslim edilemiyor ise, malın taşınmak için teslim alındığı tarihten kaç gün sonra mal kaybolmuş sayılır?

Correct! Wrong!

Aşağıdaki durumlardan hangisinde mesleki yeterlilik belgesi iptal edilir?

Correct! Wrong!

Akreditiflerde ihracatçının bankasının ödeme garantisi verdiği akreditif türü aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Hangisi gümrükçe onaylanmış bir işlem değildir?

Correct! Wrong!

Aynı firmada benzer işleri yapan çalışanlardan oluşan, belirli aralıklarla gönüllü olarak toplanarak kendi işleri ile ilgili problemleri saptayan ve çözen küçük çalışma gruplarına ne denir?

Correct! Wrong!

Dingil ve dingil grubu azami ağırlıklarını aşmamak kaydıyla; azami yüklü araç ağırlıkları bakımından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

Haftalık 45 saatlik çalışma süresini aşan çalışma aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Türkiye gümrük bölgesine gelen eşyanın gümrük idaresine ya da gümrük idaresinin belirlediği veya uygun gördüğü bir yere getirildiğinin Gümrük idaresine bildirilmesine ne denir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi taşıma tipinin belirlenmesindeki pazar bağlantılı faktörlerden birisidir?

Correct! Wrong!

Giriş Konteyner Kayıt ve Takip Formunun tescil tarihinden itibaren bir konteynerin ne kadar süre içerisinde ihracı zorunludur?

Correct! Wrong!

Kaçakçılık Kanunu hükümlerine göre "Gümrük Vergileri" kavramının tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Sigortacılar, CMR konvansiyonuna göre, tazminat ödeme miktarı belirlenirken kullandıkları 8.33 SDR hesaplamasında malın hangi özelliğini dikkate alırlar?

Correct! Wrong!

Aşağıdaki seyahat acentelerinden hangisinin yurtdışı turlar düzenleme yetkisi vardır?

Correct! Wrong!

AETR'ye göre kontrol aygıtında kullanılan kayıt kartlarının saklanma süresi ne kadardır?

Correct! Wrong!

“Tescilden sonra beyan düzeltilmez ama istisnai olarak bazı hallerde düzeltilir.” Buna göre aşağıdakilerden hangisinde düzeltilebilecek olan ifadeler yer almaktadır?

Correct! Wrong!

Aracın uydu destekli bilgi teknolojileri kullanımıyla takibine ne ad verilir?

Correct! Wrong!

Nakliyat ambarı ve kargo işletmeciliği yapanlar, eşyanın teslim alınmasından teslim edilmesine kadar aşağıdakilerden hangisinden sorumludurlar?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi finans yöneticisinin sorumluluk alanları arasında yer almaz?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Birliği ulaştırma politikaları hedefleri arasında yer almaz?

Correct! Wrong!

“Herhangi bir ülkede başlayan ve en az bir ülke toprakları üzerinden geçtikten sonra bir başka ülkede sona eren, başlama ve sona erme ülkeleri dışında kalan ülkeler üzerinden yapılan yolcu veya eşya taşımaları” Yukarıdaki bilgi neyi ifade eder?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi pazarlama dışı işletme kaynaklarındandır?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi taşımacılık sektörü için sabit maliyetlerin hesaplanmasında kullanılan araçlardan birisi değildir?

Correct! Wrong!

Damga vergisinde mükellef aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi sadakat yaratmak için müşterinin firmadan beklentileri arasında değildir?

Correct! Wrong!

Yurt içi taşımalarda, gönderen tarafından gönderilen eşya için düzenlenen; eşyanın içeriğini, ağırlığını, hacmini, paketleme veya ambalaj şekli ile gerçek değerini belirleyen belgeye ne denir?

Correct! Wrong!

Bilanço gününde işletmenin varlıklarını, alacaklarını ve borçlarını ayrıntılı olarak gösterme işlemine ne ad verilir?

Correct! Wrong!

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre aşağıdakilerden hangisi yolcuyu bindirme ve indirme noktalarının taşıtın kayıtlı olduğu ülkenin dışında bulunan ülkeler arasında yapılmasını ifade eder?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları yönetiminin fonksiyonları arasında değildir?

Correct! Wrong!

Karayolu Taşıma Kanunu'na göre sigortacılar hak sahibinin kaza veya zarara ilişkin belgeleri sigortacıya ilettiği tarihten itibaren, sorumluluk sigortası sınırları içinde kalan miktarı hak sahibine kaç iş günü içerisinde ödemek zorundadır?

Correct! Wrong!

Sınır kapısının bulunduğu il ve bağlandığı ülke eşleştirmesinde aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Correct! Wrong!

İskenderun ve Gemlik Gümrük İdaresi’nden yük alan bir araca ait TIR Karnesi kaç adet varış gümrük idaresi yazılabilir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi vergilendirme hatalarından değildir?

Correct! Wrong!

Anayasa’ya göre usulüne uygun bir biçimde onaylanarak yürürlüğe giren uluslararası antlaşmalar hangi hukuki kaynakla eşdeğer düzeydedir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi ticari belge niteliğinde değildir?

Correct! Wrong!

Whatsapp
Yeni Ümit Eğitim Kurumları
Yeni Ümit Eğitim Kurumları
Merhaba
Size nasıl yardımcı olabiliriz?