ÜDY DENEME SINAVI 2

672
ÜDY DENEME SINAVI 2
0%

Aşağıdakilerden hangisi pazara giriş şartlarında uygulanmaz?

Correct! Wrong!

Karayolu Taşıma Kanunu'na göre sigortacılar hak sahibinin kaza veya zarara ilişkin belgeleri sigortacıya ilettiği tarihten itibaren, sorumluluk sigortası sınırları içinde kalan miktarı hak sahibine kaç iş günü içerisinde ödemek zorundadır?

Correct! Wrong!

Damga vergisinde mükellef aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Dingil ve dingil grubu azami ağırlıklarını aşmamak kaydıyla; azami yüklü araç ağırlıkları bakımından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

Yurt içi taşımalarda, gönderen tarafından gönderilen eşya için düzenlenen; eşyanın içeriğini, ağırlığını, hacmini, paketleme veya ambalaj şekli ile gerçek değerini belirleyen belgeye ne denir?

Correct! Wrong!

“Tescilden sonra beyan düzeltilmez ama istisnai olarak bazı hallerde düzeltilir.” Buna göre aşağıdakilerden hangisinde düzeltilebilecek olan ifadeler yer almaktadır?

Correct! Wrong!

Giriş Konteyner Kayıt ve Takip Formunun tescil tarihinden itibaren bir konteynerin ne kadar süre içerisinde ihracı zorunludur?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi vergilendirme hatalarından değildir?

Correct! Wrong!

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre aşağıdakilerden hangisi yolcuyu bindirme ve indirme noktalarının taşıtın kayıtlı olduğu ülkenin dışında bulunan ülkeler arasında yapılmasını ifade eder?

Correct! Wrong!

Türkiye gümrük bölgesine gelen eşyanın gümrük idaresine ya da gümrük idaresinin belirlediği veya uygun gördüğü bir yere getirildiğinin Gümrük idaresine bildirilmesine ne denir?

Correct! Wrong!

Aşağıdaki seyahat acentelerinden hangisinin yurtdışı turlar düzenleme yetkisi vardır?

Correct! Wrong!

Aracın uydu destekli bilgi teknolojileri kullanımıyla takibine ne ad verilir?

Correct! Wrong!

Kaçakçılık Kanunu hükümlerine göre "Gümrük Vergileri" kavramının tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi nihai tüketici pazarında işe yaramayan ürünlerin geri dönüşümü ve doğaya zarar vermemesi için parçalara ayrılması ile yeniden üretim ortamına sokularak işlem görmesini ifade eder?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları yönetiminin fonksiyonları arasında değildir?

Correct! Wrong!

Kişinin kendi fiilleri ile hak kazanması ve borç altına girmesi aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir?

Correct! Wrong!

Sınır kapısının bulunduğu il ve bağlandığı ülke eşleştirmesinde aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Correct! Wrong!

Bilanço gününde işletmenin varlıklarını, alacaklarını ve borçlarını ayrıntılı olarak gösterme işlemine ne ad verilir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi ticari belge niteliğinde değildir?

Correct! Wrong!

Aynı firmada benzer işleri yapan çalışanlardan oluşan, belirli aralıklarla gönüllü olarak toplanarak kendi işleri ile ilgili problemleri saptayan ve çözen küçük çalışma gruplarına ne denir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi taşımacılık sektörü için sabit maliyetlerin hesaplanmasında kullanılan araçlardan birisi değildir?

Correct! Wrong!

Aşağıdaki durumlardan hangisinde mesleki yeterlilik belgesi iptal edilir?

Correct! Wrong!

Akreditiflerde ihracatçının bankasının ödeme garantisi verdiği akreditif türü aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Hangisi gümrükçe onaylanmış bir işlem değildir?

Correct! Wrong!

Haftalık 45 saatlik çalışma süresini aşan çalışma aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

“Herhangi bir ülkede başlayan ve en az bir ülke toprakları üzerinden geçtikten sonra bir başka ülkede sona eren, başlama ve sona erme ülkeleri dışında kalan ülkeler üzerinden yapılan yolcu veya eşya taşımaları” Yukarıdaki bilgi neyi ifade eder?

Correct! Wrong!

Yetki belgesi sahipleri, hangi süreler içerisinde sürücülerin ceza puanı durumunu Emniyet Genel Müdürlüğünden öğrenmek zorundadırlar?

Correct! Wrong!

CMR Konvansiyonuna göre, kararlaştırılan zaman limiti yoksa ve mal teslim edilemiyor ise, malın taşınmak için teslim alındığı tarihten kaç gün sonra mal kaybolmuş sayılır?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi pazarlama dışı işletme kaynaklarındandır?

Correct! Wrong!

Anayasa’ya göre usulüne uygun bir biçimde onaylanarak yürürlüğe giren uluslararası antlaşmalar hangi hukuki kaynakla eşdeğer düzeydedir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi Borçlar Hukukuna göre bir borç ilişkisinin unsuru değildir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi finans yöneticisinin sorumluluk alanları arasında yer almaz?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi sadakat yaratmak için müşterinin firmadan beklentileri arasında değildir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Birliği ulaştırma politikaları hedefleri arasında yer almaz?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi taşıma tipinin belirlenmesindeki pazar bağlantılı faktörlerden birisidir?

Correct! Wrong!

Nakliyat ambarı ve kargo işletmeciliği yapanlar, eşyanın teslim alınmasından teslim edilmesine kadar aşağıdakilerden hangisinden sorumludurlar?

Correct! Wrong!

İskenderun ve Gemlik Gümrük İdaresi’nden yük alan bir araca ait TIR Karnesi kaç adet varış gümrük idaresi yazılabilir?

Correct! Wrong!

AETR'ye göre kontrol aygıtında kullanılan kayıt kartlarının saklanma süresi ne kadardır?

Correct! Wrong!

Sigortacılar, CMR konvansiyonuna göre, tazminat ödeme miktarı belirlenirken kullandıkları 8.33 SDR hesaplamasında malın hangi özelliğini dikkate alırlar?

Correct! Wrong!

Whatsapp
Yeni Ümit Eğitim Kurumları
Yeni Ümit Eğitim Kurumları
Merhaba
Size nasıl yardımcı olabiliriz?