İşverenin İş Sözleşmesinden Doğan Borçları

İşverenin İş Sözleşmesinden Doğan Borçları

İşverenin İş Sözleşmesinden Doğan Borçları

İşverenin iş sözleşmesinden doğan borçları, işçinin huzurlu ve güvenli bir ortamda çalışmasını ve adil bir şekilde ücretlendirilmesini sağlamaya yönelik temel yükümlülüklerdir. Bu borçlar üç ana başlık altında özetlenebilir:

İş Sözleşmesinden Doğan Borçları
İş Sözleşmesinden Doğan Borçları

1. İşçiyi Gözetme Borcu:

  • Güvenli ve Sağlıklı Çalışma Ortamı: İşveren, işçinin bedensel ve ruhsal sağlığını korumak için gerekli tedbirleri almalı, işyerinde güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturmalıdır. Bu kapsamda, tehlikeli ve sağlıksız iş ortamlarını ortadan kaldırmalı, gerekli ekipman ve koruyucu donanımları sağlamalı ve işyerinde hijyenik koşulların sağlanmasını temin etmelidir.
  • Mesleki Eğitim ve Gelişim: İşveren, işçinin işini en iyi şekilde yapabilmesi için gerekli mesleki eğitim ve geliştirme imkanlarını sunmalıdır.
  • Sosyal Haklar: İşveren, işçinin yasal ve sözleşmesel sosyal haklarının (sosyal sigorta, işsizlik sigortası, aile yardımı, izin hakları vb.) korunmasını sağlamalıdır.

2. Eşit Davranma Borcu:

  • Ayrımcılık Yapmama: İşveren, ırk, dil, din, cinsiyet, siyasi görüş, sendika üyeliği veya diğer ayrımcılık unsurlarına dayalı ayrımcılık yapamaz. Tüm işçilere eşit davranmalı ve eşit imkanlar sunmalıdır.
  • Taciz ve Mobbingi Önleme: İşveren, işyerinde taciz ve mobbing olaylarının önlenmesi için gerekli tedbirleri almalı ve bu tür davranışlara maruz kalan işçilere koruma sağlamalıdır.

3. Ücret Ödeme Borcu:

  • Asgari Ücret: İşveren, işçiye en az asgari ücret ödemelidir. Asgari ücretin altında ücret ödemek yasa dışıdır.
  • Sözleşmede Belirtilen Ücret: İşveren, iş sözleşmesinde belirlenen ücreti zamanında ve eksiksiz olarak ödemelidir.
  • Fazla Mesai Ücreti: İşveren, işçinin yasal veya sözleşmesel çalışma süresinin dışında yaptığı çalışma için fazla mesai ücreti ödemelidir.
  • Sosyal Haklara Ait Kesintiler: İşveren, işçinin ücretinden yasal ve sözleşmesel sosyal haklar için gerekli kesintileri yapmalı ve bu kesintileri ilgili kurumlara zamanında ödemelidir.

İşveren, bu borçlarını yerine getirmediği takdirde, işçi tarafından iş sözleşmesine aykırılık nedeniyle tazminat davası açılabilir. Ayrıca, işveren yasalara aykırı davranırsa idari para cezasına da çarptırılabilir.

işverenin iş sözleşmesinden doğan borçları

Tıkla puan ver
[Total: 1 Average: 5]
Whatsapp
Yeni Ümit Eğitim Kurumları
Yeni Ümit Eğitim Kurumları
Merhaba
Size nasıl yardımcı olabiliriz?