Sorumluluk

Sorumluluk Nedir?

Kişilerin haksız fiil neticesinde gerçek kişilere, tüzel kişilere ve eşyalara vermiş oldukları zarara karşı sorumlu tutulmalarıdır.

Sorumluluk