Sigortanın Temel İlkeleri

2.387
Sigortanın Temel İlkeleri

Sigortanın Temel Prensipleri Nelerdir?

Sigortanın Temel İlkeleri
  1. Sigorta edilebilir risk-menfaat-riziko
  2. Azami iyi niyet
  3. Tazminat
  4. Hakkın Devri
  5. Hasara Katılım
  6. Yakın Sebep
Sigortanın Prensipleri
Sigortanın Prensipleri

Sigorta Edilebilir Menfaat (Risk)

Sigortalının sigorta konusu mal ya da yaşamının zarara uğraması veya bir sorumluluğun gerçekleşmesinden ötürü yasal bir mali kaybı var ise, Sigorta Edilebilir Menfaatten söz edilebilir. Hasara neden olması tamamen tesadüflere ve sigortalının kontrolü dışındaki olaylara bağlı, ekonomik, sosyal ve siyasal sonuçları bakımından geniş kitleleri etkilemeyen riskler, sigorta edilebilir niteliktedir.

Riziko(Tehlike)

Riziko “sigorta akdinin taraflarının kendi iradeleri dışında kalan, gerçekleşmesi veya gerçekleşme tarihi belirsiz olan zarar veya başkaca uygun olmayan bir hal doğuran ama müstakbel yani istikbale ait bir durumdur. Riziko sigorta akdinin esaslı bir unsuru olup, eğer sigorta sözleşmesinde gösterilmemişse, sözleşme geçersiz olur. Rizikonun belli bir frekansı olmalıdır, yani rastlanabilir olmalıdır. Hukuken sigorta edilmesinde herhangi bir sakınca bulunmamalıdır.

Azami İyi Niyet

Sigortanın Temel Prensiplerinden biri olan azami iyi niyet, bir sigorta sözleşmesinin tarafları, sigortacı ile sigortalıdır. Sigorta sözleşmesinin oluşturulması aşamasında her iki taraf için de söz konusu olan ortak nokta, tamamen karşı tarafın vermiş olduğu bilgiye güvenmek durumunda olmalarıdır. Taraflardan birinin iyi niyetli olmaması nedeniyle karşı tarafa gerçek olmayan bilgi vermesi, karşı tarafı yanıltmak ve istemediği bir sözleşmeye girmesini sağlamak, iyi niyet prensibinin ihlali, karşı tarafa sözleşmenin feshi hakkını vermektedir.

Tazminat

Risk gerçekleşip hasar oluştuğunda hasarın telafisine yönelik ödemeler sigortanın tazminat prensibi çerçevesinde sayılır.

Tazminatlar da iki türdür:

  • Maktu Tazminatlar: Sigorta sözleşmesinde (Poliçede) bahsi geçen risk gerçekleştiğinde ödenecek tazminat miktarı sabit bir miktar olarak belirlendiği durumlarda ödenen tazminattır. En yaygın örnek hayat sigortalarında Vefat Sigortaları ve Ferdî Kaza Sigortaları’dır.
  • Hasar Tazminatları: Sigorta sözleşmelerinde sözleşmeye konu risk oluştuğunda meydana gelen hasarı onarmak üzere ödenen tazminatlardır.

Halefiyet ve Hakların Devri

Bir kimsenin bir başkasına karşı sahip olduğu hakların, üçüncü bir kişiye devredilip bu üçüncü kişi tarafından kullanılmasına hukuk dilinde Halefiyet adı verilmektedir.

Hasara Katılım

Sigorta konusunun birden çok sigortacıya sigorta ettirilmiş olması halinde zararın, bu sigortacılar tarafından ortaklaşa karşılanması ile hasar oluştuğunda hasarın poliçede belirlenen miktarda ve oranda sigortalı tarafından karşılanması hasara katılımdır.

Yakın Sebep

Bir hasarın meydana gelmesine neden olan en etkili ve bilinen sebeptir. En önemli özelliği, hasarın oluşumuna etkili olması veya katkıda bulunmasının neticesinde tek başına belirleyici olmasıdır.

Örnek; itfaiyenin yangını söndürmek ve komşu binaların yanmasını önlemek amacıyla sıktığı su, evdeki yanmış eşya ve komşu binalarda da zarara neden olur.

Facebook adresimiz: https://www.facebook.com/udybelgeleri/

Tıkla puan ver
[Total: 0 Average: 0]
Whatsapp
Yeni Ümit Eğitim Kurumları
Yeni Ümit Eğitim Kurumları
Merhaba
Size nasıl yardımcı olabiliriz?