Kategori: Sigorta

Show Posts in

Zarar Verenlerin Birden Fazla Olması

Zarar Verenlerin Birden Fazla Olması Nedir? MADDE 88- Bir motorlu aracın karıştığı bir kazada, bir üçüncü kişinin uğradığı zarardan dolayı, birden fazla kişi tazminatla yükümlü bulunuyorsa, bunlar müteselsil olarak sorumlu tutulur. Birden fazla kişinin sorumlu olduğu durumlarda, bunlar arasındaki ilişki bakımından zarar, olayın bütün şartları değerlendirilerek paylaştırılır. Özel …

Uluslararası CMR Sözleşmesinden Doğan Sorumluluklar

Uluslararası Cmr Sözleşmesinden Doğan Sorumluluklar Nelerdir? Taşımacılık firmaları, kendilerine taşınmak üzere teslim edilmiş olan malları taşırken çok büyük riskleri de yüklenmiş durumdadırlar. Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili hükümlerinde taşımacıların bu risklerden doğabilecek olası sorumlulukları tanımlanmakta ise de, günümüz koşullarında sorumlulukların sadece bir tarafa mal edilemeyeceği, gönderici ve alıcının da …

Taşıyıcının Sorumlulukları

Taşıyıcının Sorumlulukları Nelerdir? Taşıyıcı, nakliye sırasında gözetimi altında bulunan eşyayı veya paketini yolculuk boyunca korumakla sorumludur. Eşyada veya paketinde herhangi bir hasar ya da kayıp meydana gelmesi durumunda taşımacıların yükümlülükleri ulusal ticaret yasaları ile düzenlenir. Buna göre taşıyıcının sorumlulukları şunlardır: 1. Taşıyıcının Eşyayı Koruma Yükümlülüğü Taşıma sözleşmesi uyarınca, …

Taşımacı ve Sürücülerin Yasal Sorumlulukları

Taşımacı ve Sürücülerin Yasal Sorumlulukları Nelerdir? Karayolu Taşıma Kanunu ve Kara Yolu Taşıma Yönetmeliği ağırlıklı olarak taşımacıların yükümlülük ve sorumluluklarına yer vermekle birlikte gönderici ve taşımacının istihdam ettiği personelin de sorumluklarını ve yükümlülüklerini düzenlemiştir.

Sorumluluk

Sorumluluk Nedir? Kişilerin haksız fiil neticesinde gerçek kişilere, tüzel kişilere ve eşyalara vermiş oldukları zarara karşı sorumlu tutulmalarıdır.

Sorumluluk Çeşitleri

Sorumluluk Çeşitleri Nedir? Türk Hukuk sistemi içerisinde sorumluluk çeşitleri şu şekilde verilmiştir. Hukuki Sorumluluk Cezai Sorumluluk Ekonomik Sorumluluk Sosyal Sorumluluk

Maddi ve Manevi Tazminat

Maddi ve Manevi Tazminat Nedir? Madde 134- Araçların yüklenmesinde belirlenmiş ölçü ve esaslara aykırı olarak; a) Yükün cinsi, şekli, yeri, nitelik ve özellikleri bakımından, trafik güvenliğini ve yol kapasitesini azaltacak, karayolu yapısına ve karayolunu kullananlara, mülklere zarar verecek tarzda yüklenmesi, b) Taşıma sınırı üstünde yük ve yolcu taşınması, taşıma …

Yasal Sorumluluk

Yasal Sorumluluk Konuları Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Kursu Sorumluluk Nedir? Sorumluluk Çeşitleri Nedir? Taşımacı ve Sürücülerin Yasal Sorumlulukları Taşıyıcının Sorumlulukları Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmeliği’nden Doğan Sorumluluklar Genel Hükümlerin Uygulanması Zarar Verenlerin Birden Fazla Olması Maddî ve Manevî Tazminat Uluslararası CMR Sözleşmesinden Doğan Sorumluluklar

Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmeliği

Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmeliği Sorumlulukları Nelerdir? Karayolu Trafik Kanunu ve Yönetmeliği, Karayolu Taşıma Kanunu ve Yönetmeliği’ne açıklık getirecek şekilde taşımacıların sorumluluklarını detaylandırmıştır. Taşımacının (İşletenin) hukuki sorumlulukları Karayolları Trafik Kanunu’nun 85., 86., 87., 88., 89., maddeleri ile Karayolu Trafik Yönetmeliği’nin 134. maddelerinde, yolculuk esnasında ve sonrasında karşılaşılabilecek olumsuz …

Kasko Sigortası

Kasko Sigortası Nedir? Karayollarında hareket edebilen her türlü nakil aracınızın gerek hareket gerekse durma halindeyken uğrayabileceği zararları güvence altına alır. Kasko Sigortası ile başlıca şu riskler teminat altına alınmaktadır; Yangın Çarpışma Çalınma Devrilme Tabii afetler Kasko Sigortası bir hasar araç sahibinin kendi hatası sonucu meydana gelmiş olsa bile …