ANA SAYFA | KURUMSAL | EĞİTİM TAKVİMİ | REFERANSLARIMIZ | KADROMUZ | SRC BELGESİ YETKİMİZ | İLETİŞİM KURSİYER PANELİ

EĞİTİCİNİN EĞİTİMİ

Eğiticinin Eğitimi Sertifikası Nasıl Alınır?

Eğiticinin Eğitimi katılımcıların sektörel deneyimlerini en iyi hale getirebilecek düzeyde olmaları amacıyla sunumlar hazırlamaları sağlamaya yardımcı olacaktır. Katılımcının gerek kendi kurumlarında eğitim faaliyetlerine destek verebilmeleri gerekse profesyonel eğitimci olabilmeleri için kendilerini geliştirecek yetkinlikleri kazanmalarını sağlamaktır. Eğiticinin eğitimi konusunda uzman olan bireyin konularını başka bireylere anlatabilme becerilerinin geliştirilmesine yardımcı olan programda başarıyla tamamlayanlara eğiticinin eğitimi sertifikası verilir. MEB onaylı olan sertifika uluslar arası kuruluşlar tarafından onaylanmış ve uluslar arası geçerliliğe sahiptir. İş hayatında kendini geliştirmek ve iyi eğitimci olabilmek adına oldukça işe yarayacak belgedir.

Eğiticinin Eğitimi Sertifikası Nereden Alınır?
Eğiticinin eğitimi sertifikası kamu kurum ve kuruşlarından, üniversitelerden ve 5580 sayılı özel eğitim kurumları kanununa göre yetkilendirilmiş olan kurumlar tarafından verilir. Eğitimler en az 45 saatlik kurs süresi sonunda kursu başarıyla tamamlamış ve % 80 kursa katılımı sağlamış olan kişilere MEB onaylı sertifika verilir.

Eğiticinin Eğitimi Sertifikası Almak İçin Kimler Katılabilir?

 • İSG mevzuatına göre eğiticilerin eğitimi sertifikasına sahip olmak isteyenler,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği sertifika programlarında eğitici olmak isteyenler,
 • Çalıştığı kurumda sunum yapan, eğitim veren kişilerin işini daha profesyonel yapmalarını sağlamaları amacıyla eğitim almak isteyenler
 • Yıllarını eğitime vermiş eğitimcilere kendilerini geliştirerek, yeniliklere ve değişimlere ayak uydurmak isteyenler,
 • Kurumunda kurum içi eğitimini vermek için görevlendirilmiş kişiler,
 • Özel kurumlarda eğitmen olarak yetişen insan kaynakları çalışanları
 • Zorunlu sertifika olarak yangın eğitimi vereceklerin ve İşyeri hekimlerinin alması zorunludur.
 • İşyeri hekimliği yapmak isteyenler,
 • İşletmelerde personele eğitim veren eğitmenler eğiticinin eğitimi sertifikası alabilir.

Sertifika Programının Amaçları Nelerdir?

 • Katılımcının eğitim vereceği alanla ilgili program hazırlamalarının sağlanması,
 • Program geliştirmenin temel ilke ve kavramlarını tanımaları,
 • Yetişkinlere yönelik yapılan eğitimlerde öğrenme ilkelerini kavrayarak uygulamaları,
 • Öğretim hizmetlerinin değişkenlerini tanıyarak kavramalarını sağlamaları
 • Katılımcıların yetişkinlerin eğitimine uygun program tasarısı hazırlayarak hazırladıkları programı uygulamalarının sağlanması,
 • Kursa katılımcıların sunum becerilerini etkili hale getirebilmeleri,
 • Kursta hedeflere uygun araç gereçleri kullanılabilecek hale gelmeleri sağlanır.

Ana Sayfa | Src Belgesi | Üdy Belgesi | Ody Belgesi | Üdy3 Belgesi | Ody4 Belgesi | Ody Belgesi Nasıl Alınır | Üdy Belgesi Nasıl Alınır | Src 4 Belgesi  | Üdy Belgesi Nedir | Ody Belgesi Nedir | Üdy Belgesi Sorgulama | Ody Belgesi Sorgulama | Üst Düzey Yönetici Kitabı | Üdy Sınav Yerleri  | Üdy Sınav Sonuçları | Üdy Belgesi Sınav Soruları | Medeni Hukuk | Dış Ticaret Kursu | İlkyardım | İş Hukuku | İletişim
 

 

 

haberler haberler