Eğitim Hakkı Hangi Yasalarda Yer Alıyor?

1.688
Eğitim Hakkı Hangi Yasalarda Yer Alıyor?

Eğitim Hakkı

Eğitim doğduğumuz andan itibaren başlar. Eğitim, bir öğrenme işidir. Eğitim belli bir alanda belli bir konuda gerekli bilgi ve becerilerin öğrenilmesidir. Eğitim Bireyin kültürüne katkı sağladığı gibi toplumun kültürleşme sürecini hızlandırır. Bir ülkenin gelişmişlik seviyesinin tespit edilmesinde eğitimde yaşanılan önemli başarı ve gelişmeler büyük oranda etki eder. Toplumun ilerlemesi bireyin başarılı ve sağlıklı yaşam sürmesi adına eğitimin önemi çok büyüktür. Eğitim bireyi başarılı insan olması sürecinde gerekli faaliyetler ile desteklenmesinde önemli etkiye sahiptir. Eğitim sürecinde bireyin verimli zaman geçirip geçirmediği önemlidir. Eğitimin dünyada yaşanılan gelişmelere uygun teknoloji ve materyal ile desteklenmesi bireyin sosyal gelişiminde önemli rol oynar. Eğitim bireyin düşünmesini zihninin ve ruhunun olumlu yönde gelişim sağlamasına olanak sağlar.

Eğitim Hakkı Hangi Yasalarda Yer Alıyor?

  1. İnsan Hakları Beyannamesi
  2. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi
  3. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi
  4. 1924 anayasası: (Madde 87 )
  5. 1961 Anayasası: (Madde 50 )
  6. 1982 Anayasası

Bu durumu hukukun kaynakları yazımızda daha ayrıntılı inceleyebilirsiniz.

Eğitimin Önemi

Eğitimin ÖnemiBireylerin en önemli özelliklerinden biride eğitilir yanının olmasıdır. Birey aldığı eğitimle topluma daha yararlı olur. Verimlilik artar. Bilgi ve tecrübeler sorunlar en aza indirilir. Toplumun refah düzeyi artar. Eğitimin sosyal, politik, ekonomik, kültürel yaşama etkisi oldukça fazladır. Eğitim doğru düşünmeyi, düşünceleri hayata geçirmeyi sağlar. Eğitim bir öğrenme süreci olmakla birlikte gözlem yapmayı toplumda farkındalık yaratmayı amaçlar.

Eğitim geleceğe yapılan en kârlı yatırımlardandır. Bir çocuğun eğitimi ile önce aileye olumlu etki sağlanır. Ailenin eğitimi ile toplum eğitilir. Eğitimsizliğin topluma en büyük zararları arasında üretken olunmaması, kültürel zenginlikten yoksun birey ve toplumlar, sağlık ve sosyal yaşamda eksiklikler vardır. Eğitim ile kişide var olan yetenekler ortaya çıkartılır ve desteklenir. Eğitim gören bireyde zamanla yaşanılan olumlu değişim gözlemlenir. Genel olarak toparlamak gerekirse eğitim bir ülkenin kalkınması, gelişmesi, hızlı değişim gösteren dünyaya ayak uydurması, daha bilinçli, bilgili bireyler yetişmesinde, demokratik hayata katılım söz sahibi olma konusunda, gerekli saygı ve hoşgörünün gösterilmesinde daha mutlu ve başarılı toplum oluşmasında büyük önem teşkil eder.

Eğitim Hakkı

Eğitim hakkı her bireyin temelden sahip olduğu haklardan biridir. Bu haklar gerekli yasa ve şartlarla korunma altına alınmıştır. Eğitimin yaşı, sınırı yoktur. Herkes her yaşta eşit şekilde bu haktan yararlanma şansına sahiptir. Okulda, işte, ailede eğitim alınır. Eğitim hakkına sahip olma herhangi maddi bir karşılık beklemeden verilen eğitimi kapsar. Eğitimin erken yaşlarda verilmeye başlanması çocukların geleceğinin yönlenmesinde, kişiliklerinin sağlıklı şekillenmesinde önemli rol oynar. Eğitim hakkı ile topluma faydalı bireyler yetiştirilmek amaçlanır. Eğitimin ulaşılabilir olması, herkesi kapsaması, ömür boyu sunulması önemlidir. Eğitim hakkından yararlanma ile ilgili halkı bilgilendirmek gerekir. Bu hakkın sağlanması ve doğru uygulanması toplumun refahı çağdaşlığı ve gelişmişlik düzeyi için önemlidir.

Tıkla puan ver
[Total: 0 Average: 0]
Whatsapp
Yeni Ümit Eğitim Kurumları
Yeni Ümit Eğitim Kurumları
Merhaba
Size nasıl yardımcı olabiliriz?