ANA SAYFA | KURUMSAL | EĞİTİM TAKVİMİ | REFERANSLARIMIZ | KADROMUZ | SRC BELGESİ YETKİMİZ | İLETİŞİM KURSİYER PANELİ

TRAFİK GÜVENLİĞİ

Araç sınıfları:

1)  L Sınıfı – İki ve üç veya dört tekerlekli motorlu araçlardır.

1.1)   L1 Sınıfı: Azami hızı 45 km/s’i, geçmeyen iki tekerlekli araçtır.

1.2)   L2 Sınıfı: Azami hızı 45 km/s’i, geçmeyen üç tekerlekli araçtır.

1.3)   L3 Sınıfı: Azami hızı 45 km/s’i geçen yolcu sepetsiz iki tekerlekli araçtır.

1.4)   L4 Sınıfı: Azami hızı 45 km/s’i geçen yolcu sepetli iki tekerlekli araçtır.

1.5)   L5 Sınıfı: Azami hızı 45 km/s’i geçen, simetrik olarak yerleştirilmiş üç tekerlekli araçtır.

1.6)   L6 Sınıfı: Azami hızı 45 km/s’i, geçmeyen dört tekerlekli araçtır.

1.7)   L7 Sınıfı: yüksüz ağırlığı 0.4 tonu (yük taşıma amaçlı araçlarda 0.55 ton), geçmeyen ve L6 sınıfına girmeyen dört tekerlekli araçtır.

2)  M Sınıfı – En az dört tekerlekli ve yolcu taşımasında kullanılan motorlu araçlardır.

2.1)   M1 Sınıfı: Yolcu taşımasında kullanılan ve sürücü dahil en fazla 9 oturma yeri olan motorlu araçtır.

2.2)   M2 Sınıfı: Yolcu taşımasında kullanılan, sürücü dahil 9’dan fazla oturma yeri olan ve azami ağırlığı 5 tonu aşmayan motorlu araçtır.

2.3) M3 Sınıfı: Yolcu taşımasında kullanılan, sürücü dahil 9’dan fazla oturma yeri olan ve azami ağırlığı 5 tonu aşan motorlu araçtır.

3)  N Sınıfı – En az dört tekerlekli ve yük taşımasında kullanılan motorlu araçlardır.

3.1)   N1 Sınıfı: Yük taşımasında kullanılan ve azami ağırlığı 3.5 tonu aşmayan motorlu araçtır.

3.2)   N2 Sınıfı: Yük taşımasında kullanılan ve azami ağırlığı 3.5 tonu aşan, ancak 12 tonu aşmayan motorlu araçtır.

3.3)   N3 Sınıfı: Yük taşımasında kullanılan ve azami ağırlığı 12 tonu aşan motorlu araçtır.

4)  O Sınıfı – Bir motorlu araç tarafından çekilen römork veya yarı römork motorsuz yük
ta
şıma araçlarıdır.

4.1)   O1 Sınıfı: Azami ağırlığı 0.75 tonu aşmayan motorsuz yük taşıma aracıdır.

4.2)   O2 Sınıfı: Azami ağırlığı 0.75 tonu aşan, ancak 3.5 tonu aşmayan motorsuz yük taşıma aracıdır.

4.3)   O3 Sınıfı: Azami ağırlığı 3.5 tonu aşan, ancak 10 tonu aşmayan motorsuz yük taşıma aracıdır.

4.4)   O4 Sınıfı: Azami ağırlığı 10 tonu aşan motorsuz yük taşıma aracıdır.

5)  Özel Amaçlı Taşıt: Yolcu veya yük taşımak üzere özel bir işlevi yerine getirmek için
kullanılan (bunun için özel gövde düzenekleri ve/veya ekipmanları gereklidir) M, N veya O sınıfı
motorlu araçtır.

5.1) Motor Karavan: En az aşağıdaki ekipmanları kapsayan, yatacak yeri olan bir özel maksatlı
M sınıfı araçtır.

 koltuklar ve masa

 koltuklardan dönüştürülebilecek uyku yatağı

 yemek pişirme imkanları ve

 depolama/saklama imkanları

Bu ekipmanlar oturma bölümüne sabit olarak monte edilmelidirler; ancak masa kolayca çıkarılabilecek şekilde tasarlanabilir.

5.2)   Zırhlı Taşıt: Taşınan yolcuların ve/veya yüklerin korunması için tasarlanmış ve kurşun geçirmez zırh kaplama gereklerine uygun motorlu araçtır.

5.3)   Ambulans: Hasta veya yaralı insan taşınması için tasarlanmış ve bu amaç için özel ekipmanlara sahip M sınıfı motorlu araçtır.

5.4)   Cenaze Arabası: Cenaze taşınması için tasarlanmış ve bu amaç için özel ekipmanlara sahip motorlu araçtır.

6)  T Sınıfı – Tarım ve Ormancılık Traktörleri

Tarım ve ormancılık traktörü; ana işlevi çekme gücü sağlamak olan ve tarım veya ormancılık alanlarında kullanılan aletleri çekmek, itmek, taşımak veya tahrik etmek için özel olarak tasarlanmış, en az iki dingilli, tekerlekli veya paletli motorlu araçlardır. Bu tür araçlar yük taşımak için donatılabileceği gibi, yolcu oturma yerleri ile de donatılabilir.

7)  G Sınıfı - Arazi Taşıtları

N1 sınıfı araçlardan azami kütlesi 2 tonu aşmayanlar ve M1 sınıfındaki motorlu araçlar, en az bir ön dingili ve en az bir arka dingili eşzamanlı tahrikli olarak tasarlanmış, bir dingilinin tahriki ayrılabilen araçlar dahil ve en az bir diferansiyel kilit mekanizması veya buna benzer işlevde en az bir mekanizması varsa ve tek araç için hesaplanan % 30’luk bir eğimi tırmanabiliyorsa, arazi tipi araç olarak kabul edilir.

N1 sınıfı araçlardan azami kütlesi 2 tonu aşanlar ile N2, N3, M2 ve M3 sınıfı araçların arazi taşıtı sayılabilmesi için Motorlu Araçlar ve Römorkları Tip Onayı Yönetmeliğindeki şartları taşıması gerekmektedir.

 

<< Önceki (Araçlarla İlgili Tanımlar )

Sonraki (GÖREVLİ KURULLAR VE KURULUŞLAR ) >>

Trafik Güvenliği Bütün Konular

ÜDY BELGESİ TÜM KONULAR


ody sorgulama | üdy sorgulama | Ody Sınav Yerleri | Src Sınav Sonuçları
Üdy3 Belgesi | Üdy4 Belgesi | Ody3 Belgesi | Ody4 Belgesi | Src Belgesi
Üst Düzey Yönetici Belgesi İçin Gerekli Olan Evraklar
Yetki Belge Türleri | Sınav Bilgileri | Tır Karnesi | Psikoteknik
Trafik Kuralları | Src Belgesi | Güvenlik Danışmanlığı
 

   
haberler haberler