TRAFİK GÜVENLİĞİ

TRAFİK GÜVENLİĞİ 9

Trafik Güvenliği

Trafik Güvenliği Konular

GENEL TANIMLAR

Karayoluna, karayolu üzerinde ve kenarındaki tesislere ilişkin tanımlar

Araçlarla İlgili Tanımlar

Araç sınıfları

GÖREVLİ KURULLAR VE KURULUŞLAR

BAKANLIKLAR

BELEDİYELER

KARAYOLU TRAFİK GÜVENLİĞİ

TRAFİK İŞARETLERİ

ARAÇLARIN TESCİL İŞLEMLERİ

GEÇİCİ TRAFİK BELGELERİ

ARAÇLARIN TEKNİK ŞARTLARA UYGUNLUĞU VE MUAYENESİ İLE MUAYENEYE YETKİLİ KURULUŞLAR

SÜRÜCÜ BELGELERİ, MÜRACAAT ESASLARI VE VERİLME ŞARTLARI

ULUSLARARASI SÜRÜCÜ BELGESİ

Sürücü Belgelerine Dair Esaslar

TRAFİK KURALLARI

UYUŞTURUCU VE KEYİF VERİCİ MADDELER İLE ALKOLLÜ İÇKİLERİN ETKİSİYLE ARAÇ SÜRME YASAĞI

TAKOĞRAF CİHAZI İLE SÜRÜCÜ ÇALIŞMA BELGESİ BULUNDURMA VE KULLANMA ZORUNLULUĞU

Hız Sınırlarına Uyma ve Hızın Gerekli Şartlara Uygunluğunu Sağlama

SÜRÜCÜLERİN UYACAĞI DİĞER KURALLAR

ARAÇLARIN IŞIKLANDIRILMASI VE KULLANILMASI ESASLARI

ARAÇLARIN BOYUTLARI, ÖLÇÜ VE AĞIRLIKLARI İLE YÜKLENMESİ ESASLARI

ÇEKEN VE ÇEKİLEN ARAÇLAR

ARAÇLARIN YÜKLENMESİ KURALLARI

TRAFİK KAZALARI

HUKUKİ SORUMLULUK VE SİGORTA

KARAYOLLARI TRAFİK GARANTİ SİGORTASI HESABI

PARA CEZALARININ ÖDEME ŞEKLİ

PARA CEZALARININ ÖDEME SÜRESİ

CEZA PUANI UYGULAMASI VE SÜRÜCÜ BELGELERİNİN GEÇİCİ OLARAK GERİ ALINMASI

ARAÇLARDA BULUNDURULMASI GEREKEN ARAÇ GEREÇLER

HAKSIZ REKABET

Haksız Rekabet Nedir? Haksız rekabet, aldatıcı hareket veya dürüstlük kurallarına aykırı başkaca suretle ekonomik rekabetin her türlü kötüye kullanılmasıdır. Haksız...
Read More

Uyuşturucu ve Alkollü Araç Kullanma Cezası

Uyuşturucu Ve Keyif Verici Maddeler İle Alkollü İçkilerin Etkisiyle Araç Sürme Yasağı a) Uyuşturucu, uyutucu ve keyif verici özelliklere sahip...
Read More

ULUSLARARASI SÜRÜCÜ BELGESİ

Uluslararası Sürücü Belgesi Nedir? Uluslararası sürücü belgesi, sınıflarına uyan araçların sürülebilmesi için, ikili veya çok taraflı anlaşmalar uyarınca, uluslararası otomobil...
Read More

TRAFİK KURALLARI

Trafik Kuralları Nelerdir? Karayollarında Trafiğin Akışı ve Karayolunun Kullanılması Karayollarında trafik sağdan akar. Aksine bir hüküm veya işaret bulunmadıkça karayollarında;...
Read More

TRAFİK KAZALARI

Trafik Kazaları Nedenleri? Bir trafik kazasında olaya karışanlardan yararlanmamış olan veya hafif yaralı olanlar; a) Araç sürücüsü iseler, trafik için ek...
Read More

TRAFİK İŞARETLERİ

Trafik İşaretleri Nedir? Trafik İşaretlerinin Nitelikleri Karayolundan yararlananlara yol, trafik durumu ve yakın çevre ile ilgili gerekli bilgileri vermek, yasaklama...
Read More

TAKOGRAF CİHAZI 

Takograf hangi araçlarda zorunludur? Takagraf Cihazı: 2918 Sayılı Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 98 inci maddesine istinaden “Otobüs, Kamyon ve Çekici” lerde...
Read More

SÜRÜCÜLERİN UYACAĞI DİĞER KURALLAR

Sürücülerin Uyacağı Diğer Kurallar Nelerdir? Dönüşler (Doğrultu Değiştirme) Aksine bir işaret yoksa dönüş yaparak doğrultu değiştirecek olan araç sürücüleri; a)...
Read More

Sürücü Belgelerine Dair Esaslar Araçların Sürülmesinde Yetki

Sürücü Belgelerine Dair Esaslar Nelerdir? Durumu Araçlar; cins veya grubu için geçerli olan sürücü belgeleri ile sürülür. Ancak bunlardan; A1,...
Read More

SÜRÜCÜ BELGELERİ, MÜRACAAT ESASLARI VE VERİLME ŞARTLARI

Sürücü Belgeleri Müracaat Formu Verilme Şartları Nelerdir? Sürücü Belgelerinin Sınıfları Sürücü belgeleri, Karayollarında sürülecek araçların cins ve gruplarına göre aşağıdaki...
Read More
Ody ve Üdy Eğitim Takvimi