ARAÇLARIN YÜKLENMESİ KURALLARI

Araçların Yüklenmesi Kuralları Nedir?

Araçların yüklenmesinde belirlenmiş ölçü ve esaslara aykırı olarak;

a) Yükün cinsi, şekli, yeri, nitelik ve özellikleri bakımından, trafik güvenliğini ve yol kapasitesini azaltacak, karayolu yapısına ve karayolunu kullananlara, mülklere zarar verecek tarzda yüklenmesi,

b) Taşıma sınırı üstünde yük ve yolcu taşınması, taşıma sınırı aşılmasa da dingil ağırlığını aşacak şekilde yüklenmesi,

c) Tehlikeli ve zararlı maddelerin şartlarına uyulmadan, gerekli izin ve önlemler alınmadan
taşınması,

d) Ağırlık ve boyutları bakımından taşınması özel izne bağlı yüklerin izin alınmadan taşınması,
k yüklenmesi, yük üzerinde veya araç dışında yolcu veya hizmetli taşınması,

f) Yükün;

1) Karayoluna değecek, düşecek, dökülecek, saçılacak, akacak veya kayacak, gürültü çıkaracak,

2) Her çeşit yolda dengeyi bozacak, bir şeye takılacak veya sivri çıkıntılar oluşturacak,

3) Sürücülerin görüşüne engel olacak veya sürme güvenliğini bozacak,

4) Tescil plakaları, ayırım işaretleri, dönüş ve dur ışıkları ile yansıtıcıları örtecek,

5) Aracın boyunu önden 1 metre, arkadan 2 metre aşacak,

6) Kasanın sağ ve sol yanından taşacak, Şekilde yüklenmesi,

7) Çeken ve çekilen araçlarla ilgili şartlar yerine getirilmeden araçların çekilmesi, Yasaktır.

Yukarıda sayılan yasaklara uymayan araç sürücüleri hakkında cezai işlem yapılmakla birlikte, bütün sorumluluk ve giderler araç işletenine ait olmak üzere fazla yolcular en yakın yerleşim biriminde indirilir. Bu Yönetmeliğin 126 ncı maddesine aykırı olan ve yukarıdaki diğer yasaklara uymadığı tesbit edilen araçlar ise, gerekli şartlar sağlanıncaya kadar araç trafikten men edilir. Bunlardan trafik güvenliğine ve karayolu yapısına tehlike yaratmayacak durumda olanlara en yakın yerleşim birimlerinde gerekli önlemleri almaları için izin verilir.

Ody ve Üdy Eğitim Takvimi