Tehlikeli Madde Taşıma Evrakı

Taşıma Evrakı

Tehlikeli yük nakliyelerinde daima bir nakliye evrakı gerekmektedir. Evrakların içeriği yükler, kaza talimatnamesi ile uyumlu olmalı. ADR kurallarına göre tehlikeli madde taşıyan bir araçta bulunması gerekli evraklar listesi tabloda verilmiştir.

Tablo 16: Taşıma Evrakları Listesi
BelgelerUlusalUluslararası
Taşıma Evrakı CMR, Taşıma İrsaliyesi (ADR 5.4.1.1.1)
XXXXX
Kaza /Yazılı Talimatlar(ADR 5.4.3)XXX
X
Uygunluk Belgesi (ADR 9.1.3.1-Sertifiakate of Aproval)XX
X
ADR Sürücü Belgesi(ADR 8.2.1)
X
Resimli Resmi Kimlik, Ehliyet, Pasaport (ADR 1.10.1.4)
X
ADR Anlaşmasının Kopyası(ADR 8.1.2.1 ve 1.5)
X
Bazı Patlayıcı Maddelerin Taşınmasına Yönelik Yetki Belgesi(ADR 5.4.1.2.1c)
X
Radyoaktif Maddelerin Taşınmasına Yönelik Taşıma İzni(ADR 5.1.5.2.2)
X
Konteynır / Araç Paketleme Sertifikası(İMO Belgesi –ADR -5.4.2-Konteynır ve araçlar için taşımanın deniz yolu ile devam etmesi durumunda
X

Ody ve Üdy Eğitim Takvimi

Yazı hakkında yorum yazabilirsiniz