Hat Sayısı

Hat Sayısı Nedir?

(1) B1 yetki belgesi sahiplerinin özmal koltuk kapasitelerine bağlı olarak tarifeli yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunabilecekleri hatların sayısı aşağıda belirlenmiştir. Buna göre;

a)150-200 adet özmal koltuk kapasitesine sahip olanlara en fazla 3 adet,

b)201-300 adet özmal koltuk kapasitesine sahip olanlara en fazla 5 adet,

c)301-400 adet özmal koltuk kapasitesine sahip olanlara en fazla 6 adet, ç) 401-500 adet özmal koltuk kapasitesine sahip olanlara en fazla 8 adet,

d)501-750 adet özmal koltuk kapasitesine sahip olanlara en fazla 12 adet,

e)751-1000 adet özmal koltuk kapasitesine sahip olanlara en fazla 15 adet,

f) 1001-1250 adet özmal koltuk kapasitesine sahip olanlara en fazla 18 adet,

g)1251-1500 adet özmal koltuk kapasitesine sahip olanlara en fazla 20 adet, ğ) 1501 adet ve üzeri özmal koltuk kapasitesine sahip olanlara sınırsız, uluslararası ve/veya yurtiçi taşıma hattı verilir.

(2) D1 yetki belgesi sahiplerinin özmal koltuk kapasitelerine bağlı olarak tarifeli yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunabilecekleri hatların sayısı aşağıda belirlenmiştir. Buna göre;

a) 150-200 adet özmal koltuk kapasitesine sahip olanlara en fazla 3 adet,

b) 201-300 adet özmal koltuk kapasitesine sahip olanlara en fazla 5 adet,

c) 301-400 adet özmal koltuk kapasitesine sahip olanlara en fazla 6 adet,

ç) 401-500 adet özmal koltuk kapasitesine sahip olanlara en fazla 8 adet,

d)501-750 adet özmal koltuk kapasitesine sahip olanlara en fazla 12 adet,

e)751-1000 adet özmal koltuk kapasitesine sahip olanlara en fazla 15 adet,

f) 1001-1250 adet özmal koltuk kapasitesine sahip olanlara en fazla 18 adet,

g)1251-1500 adet özmal koltuk kapasitesine sahip olanlara en fazla 20 adet, ğ) 1501 adet ve üzeri özmal koltuk kapasitesine sahip olanlara sınırsız, yurtiçi taşıma hattı verilir.

(3) D4 yetki belgesi sahiplerine tarifeli taşımalar için en fazla taşıt sayısı kadar taşıma hattı verilir.

(4) Bakanlık tarifeli kargo taşımaları için özmal taşıt sayısına bağlı olarak verilecek taşıma hattı sayısını bir genelgeyle belirler.

Ody ve Üdy Eğitim Takvimi

Yazı hakkında yorum yazabilirsiniz