Gümrük Rejimleri

Gümrük Rejimleri Nedir?

Gümrük Rejimleri

  1. Serbest dolaşıma giriş rejimi,
  2. Transit rejimini,
  3. Gümrük antrepo rejimi,
  4. Dahilde işleme rejimi,
  5. Gümrük kontrolü altında işleme rejimi,
  6. Geçici ithalat rejimi,
  7. Hariçte işleme rejimi,
  8. İhracat rejimi.