İdari Yaptırımlar

İdari Yaptırımlar Nedir?

İdari Yaptırımlar

Yaptırım Türleri

İdarî Para Cezası, soruşturma zamanaşımı, yerine getirme zamanaşımı, idarî yaptırım kararı verme yetkisi.