Lojistik Kavramı

Lojistik Kavramı Ve Temel Lojistik Faaliyetleri

 • İş Hayatında (Business Logistics)

“…tedarik zincirinin bir parçası olarak değerlendirilmekte ve hammadde, yarı-mamul, mamul ve ilgili bilgilerin üretim noktasının başından tüketim noktasına kadar, müşteri gereksinimlerini karşılamak amacıyla, etkin ve düşük maliyetli bir şekilde akış ve depolanması süreçlerinin, planlanması, uygulama ve kontrol edilmesi olarak tanımlanmaktadır.”

 • Show dünyasında (Event Logistics)

“Bir performansın başarıyla planlanması ve gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan eleman, tesis ve faaliyetler ağının bütünü

 • Askeriyede (Military Logistics)

“Bir askeri birliğin operasyon yeteneğini destekleyecek tüm unsurların tasarımı ve uygulaması, ilgili ekipman ve malzemenin sağlanarak savaşta ve barışta etkinliğin ve hazırlığın garantilenmesi”

Lojistik Kavramı Ve Temel Lojistik Faaliyetleri

Temel Lojistik
Temel Lojistik

Satın alma,ithalat, ihracat, depolama, elleçleme, stok kontrol, nakliye, araç-kargo takibi v.b faaliyetlerin tümüdür.

Bütünleşik Lojistik

İşletmenin gelen ve giden tüm lojistik faaliyetlerinin toplam maliyetinin en aza indirilmesi, koordinasyonun arttırılması, kalitenin arttırılması ve verimliliğin yükseltilmesi v.b amaçlar çerçevesinde bütünsel bakış açısıyla yönetilmesidir.

Giden Lojistik(Outbound)

Şirket ile müşteriler arasında gerçekleşen sipariş işlemleri, paketleme, dağıtım, araç-kargo takibi, teslimat, iadeler vb lojistik faaliyetlerdir.

Gelen Lojistik(Inbound)

Tedarikçiler ile şirket arasında gerçekleşen rota seçimi, taşıma, araç-kargo takibi,v.b lojistik faaliyetlerdir.

Tersine Lojistik (Geri Dönüşlü Lojistik)

Tedarikçilerden alınan malların müşterilere yapılan teslimat sonrası hasar, iade, ret ambalaj, malzemelerin geri kazanımı, kullanım süresi dolma, modası geçme, elden çıkarma, onarma ve diğer nedenlerle malların ve ambalaj malzemelerinin tedarikçiye geri dönüş sürecidir.

Tersine Lojistik Nedir? (Geri Dönüşlü Lojistik)

Tedarikçilerden alınan malların müşterilere yapılan
teslimat sonrası hasar, iade, ret ambalaj, malzemelerin geri kazanımı, kullanım süresi dolma, modası geçme, elden çıkarma, onarma,ve diğer nedenlerle malların ve ambalaj malzemelerinin tedarikçiye geri dönüş sürecidir.

Yeşil Lojistik Nedir?

Çevreye en az zarar verecek şekilde lojistik faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla tüm lojistik faaliyetlerinin çevre üzerindeki olumsuz etkisini ölçmek ve en az indirmeye çalışmaktır.

Üçüncü Taraf Lojistik

Üçüncü parti lojistik şirketlerini, bir şirketlerini, bir şirketin lojistik fonksiyonlarının tümünü yada bir kısmını yerine getiren dış tedarikçiler olarak tanımlamak mümkündür. Üçüncü parti şirketlerine bırakılan lojistik fonksiyonları özellikle taşıma, depolama, dağıtım gibi işletme yatırımını yüksek düzeyde gerektiren hizmetler olmaktadır Bugün 3PL çözüm ortakları çok farklı alanlarda hizmet sunabilmektedirler. Bu hizmetler üç ana başlık altında incelenebilir.

Operasyon

Nakliye, depolama hizmetleri, idari fonksiyonlar, karar desteği.

Yönetim

Trafik yönetiminden başlayarak tüm lojistik fonksiyonlarını yönetimi.

Strateji

Dağıtım ağı tasarımı 

Dördüncü Taraf Lojistik

Müşteriye kapsamlı tedarik zinciri çözümü sunmak için, kendi organizasyon kaynaklarını,3PL şirketleri ile bir araya getiren ve tüm zincirin tasarımını ve yönetimini üstlenen şirketlerdir.

Lojistik Kavramı
Lojistik Kavramı

Lojistik yönetiminin başarıyla uygulandığı şirketlerde;

 • Envanter %50 azalmıştır.
 • Zamanındaki teslimatlar %40 artmıştır.
 • Kümülatif dönüşüm zamanı %27 azalmıştır.
 • Ciro %17 artmıştır.
 • Cirodaki lojistik sistemin toplam maliyetlerinin payı %20 azalmıştır.
 • Sipariş gelmeden paketleme yapılmayacağı için mamul stoku %50 azalır.
 • Envanter yalnızca 2 kat artarken sipariş verildiğinde stokta mal bulunmamasından kaynaklanan kayıplar 9 kat azalmıştır.

TMGD Eğitimi

Lojistikte Dış Kaynak Kullanımı

Şirketlerin kendi temel (Core) faaliyetlerine daha fazla odaklanarak rekabet avantajı sağlamak maliyetleri azaltmak, kaliteyi yükseltmek, verimliliği artırmak, sabit maliyetleri değişken maliyetler haline dönüştürmek, lgili tedarikçinin uzmanlık, yatırım ve hazır ve hazır iş gücünden yararlanmak için kendine uzmanlık alanına girmeyen faaliyetleri bu konuda uzmanlaşmış organizasyon dışındaki işletmeler aracılığıyla gerekli kalite standartlarına uygun bir biçimde sağlanmasına imkan veren bir yönetim stratejisidir. Stratejik iş ortaklığı

Lojistik Bilgi Sistemleri

 • Yönetimde kullanılan bilgisayar donanım ve yazılım sistemlerdir.
 • Sektörde yazılımlar şu amaçlı kullanılmaktadır.

Tedarik Zincirini Optimize etmek için; -Bu süreçte sevkiyat, depolama ve dağıtım hizmetlerinin organizasyonu için; -Müşteriye değer katan hizmet sunmak için; -Operasyonel Hizmetlerdeki verimliliği takip etmek için; -Birimler arası entegrasyon sağlamak için;

Lojistik Harita Ve Amacı

Seçilen bir bölgede seçilen bir sektör veya mal için tüm nakliye, depolama ve diğer lojistik faaliyetler gösteren faaliyetlerdir.

Amaç;

 • Sapmaları en az düzeye indirme,
 • En az düzeyde stok bulundurma,
 • Malları en yüksek düzeyde birleştirme,
 • Kalite kontrol ve mamul yaşam periyodunu desteklemektir.
 • Lojistik Maliyetleri

Lojistik operasyonlar sırasında oluşan navlun, depolama, hasar ve kayıp, geç teslimat, bilgi işlem ve iletişim, stok bulundurma, atıl malzeme kullanımı v.b maliyetlerdir.

Lojistik Maliyetleri Ve Oranları

 • Taşıma Maliyetleri % 50-65
 • Envanter ve Malzeme Elleçleme Maliyetleri %20-35
 • İşletme Yerleşim Tasarımı Maliyeti % 10
 • (Depo ve Dağıtım Merkezlerinin Planlaması ve Yönetimi) İletişim ve Bilgi Maliyetleri
 • (Talep tahminleri, sipariş süreçleri, üretim programlama)

Lojistikte Kritik Başarı Faktörleri

 • Verilerin Sistematik bir biçimde toplanması ,depolanması ve kolay ulaşılabilmesi
 • Verilerle planlama ve performans değerlendirilmesi yapılması ve bunula beraber
 • yeterli, fonksiyonel sorumluluk almayı seven insanlarla çalışılması;
 • Hizmet Stratejisinin Belirlenmesi

Şirket içi Eğitim;

 • Müşteri ziyaretleri ve ilişki dinamiklerinin denetlenmesi
 • Ön yeterlilik analizleri, eldeki bilgi sürekli analiz edilmeli
 • Planlama; Bilmiyorsak Planlayamayız…
 • Pazar bilgisi ile Bilimsel Bilgiyi birleştirerek farklılaşmalı ve değer oluşturulmalı
 • Tedarik Zinciri İçindeki Toplam Stokların En Aza indirilmesi
 • Lojistik Faaliyetlerin Etkinlik(planlara uyma) ve Verimlilik(çıktı/girdi) Oranlarının Artırılması
 • Müşteri İlişkilerinin Geliştirilmesi, Müşteri Odaklılığın Artırılması
 • Riskin ve Kazancın Adil Paylaşımı
 • Sabit Maliyetlerin Değişken Maliyet Haline Dönüştürülmesi
 • Lojistik Yönetim Giderlerinin Azaltılması

Lojistik Optimizasyonu

Lojistik faaliyetler ve sistemlerin analizi, yöneylem araştırması((sorunların bilimsel yöntemle modellenmesi ve çözülmesi) ,istatistiksel karar verme,v.b yaklaşımlar kullanılarak modellenmesi, kurulan modellerin testlerinin yapılması ve öngörülen amaçlar doğrultusunda uygun çözüm seçeneklerinin elde edilmesidir.

Tıkla puan ver
[Total: 0 Average: 0]
Whatsapp
Yeni Ümit Eğitim Kurumları
Yeni Ümit Eğitim Kurumları
Merhaba
Size nasıl yardımcı olabiliriz?