Süreler

Gümrük Süreleri

Gümrük Süreleri

  • Gümrük işlemleri ile ilgili bilgi ve belgelerin 5 yıl süreyle saklanması mecburidir.
  • Süre bitim tarihi resmi tatil gününe rastlaması halinde, takip eden ilk iş günü mesai saati bitiminde sona erer