Dağıtım Politikaları

Dağıtım Politikaları

Dağıtım Politikaları Nelerdir?

Dağıtım Politikaları

Bu kapsamda 3 dağıtım politikası bulunmaktadır: Yaygın ya da yoğun dağıtım, seçimli dağıtım ve özel dağıtım. Yaygın dağıtımın esası, malın bulunabilecek her yerde satışa sunulması olup, özellikle tüketim mallarında, en çok da kolayda mallarda fazla kullanılmaktadır. Seçimli dağıtım, belirli bir bölgede sınırlı sayıda toptancı veya perakendeci kullanma politikasıdır. Özel dağıtım ise, belirli bir pazarda sadece tek toptancı veya perakendeci aracılığıyla mamulün dağıtılması politikasıdır (Mucuk, 2005). Bazı durumlarda dağıtım kanallarının daha etkin ve verimli olması amacıyla, üreticiler ve aracılar entegre dağıtım kanalları oluştururlar.

Geleneksel dağıtım kanalları, birbirlerinden bağımsız hareket eden ve kanal üyelerinin her birinin bireysel hedefleri için çalıştığı sistemlerdir. Entegre sistemler ise kanal üyelerinin ortak amaçlar doğrultusunda çalıştığı, belirli yasal düzenlemeler çerçevesinde sürekli kontrol altında olan sistemlerdir. Bu sistemlerden yatay entegrasyon, bir dağıtım kanalında aynı düzeydeki birden çok aracıyı bir yönetim yapısı altında toplarken; dikey entegrasyon, üreticiden son aracıya kadar, farklı türdeki aracıları bir araya getiren sistemlerdir.

Whatsapp
Yeni Ümit Eğitim Kurumları
Yeni Ümit Eğitim Kurumları
Merhaba
Size nasıl yardımcı olabiliriz?