Amerikan Emisyon Standartları

Amerikan Emisyon Standartları Nedir?

1995 yılında California ARP, EPA VE ülkenin önde gelen kamyon üreticileri, Amerikan devlet garantisi altında prensip kararlarını içeren bir taslak imzaladılar. Ekim 1997’de EPA standartları adı verilen normlar ile 2004 yılı ve sonrası için üretilecek kamyon ve otobüslerin egzoz emisyonları standartları belirlendi. İmzalanan prensip kararlarının amacı egzozdan çıkan zararlı partikül ve gaz miktarını düşürmekti. İmzalanan anlaşmada vurgulanan bir başka olgu ise NOX gazının miktarını düşürmek ve havaya bırakılan NOX gazı miktarını 2004 yılında 2 gr/bg x saat oranına indirgemekti.

Ody ve Üdy Eğitim Takvimi

Yazı hakkında yorum yazabilirsiniz