Ubak Organizasyonu

Ubak Organizasyonu

Ubak Organizasyonu Nedir?

Ubak Organizasyonu

Konferans Konseyi : Üye ülkelerin Ulaştırma Bakanları tarafından oluşur.

Konferans Başkanı : Konsey tarafından bir yıl süre için seçilen Ulaştırma Bakanı’dır.

Başkan Yardımcıları : İki kişidir ve Başkan ile birlikte bir yıl için görev yaparlar.

Yıllık Toplantı Yeri : Konferans Başkanı olarak seçilen Ulaştırma Bakanı’nın ülkesinde yapılır.

Konferans Konsey Kararları: Resmi Konsey Kararları “Resolutions”(Rezolüsyonlar)ve “Recommendations” (Tavsiye Kararları) olarak yayınlanır. (Çeşitli taşımacılık konularını içeren Rezolüsyonlar ve Tavsiye Kararları UBAK web sitesinde yer almaktadır(http://www.oecd.org/cem/).

Vekiller Komitesi : Üye ülkelerin Ulaştırma Bakanlarını temsil eden üst düzey bürokratlardan oluşturulmuş bir komitedir. Bu komitenin görevi, Konferans Konseyinin tartışmaları amacıyla öneriler hazırlamaktır.

Çalışma Grupları : Görevleri, Vekiller Komitesine çalışmalarında yardımcı olmaktır. Hali hazırda 13 çalışma grubu görev yapmaktadır:

Bunlar;

UBAK Sekretaryası : Bir Genel Sekreter, bir Genel Sekreter Vekili, Çalışma Grubu Başkanları ve her çalışma grubu için görev alan bir sekretarya ekibinden oluşur.

Sekretarya Üniteleri : UBAK Sekretaryası üç üniteden oluşur. Bunlar, Taşımacılık Politikaları Ünitesi, Ekonomik Araştırmalar ve İstatistikler Ünitesi ve İletişim ve İdari İşler Ünitesidir.

UBAK Kotaları : Ülkelere göre UBAK kotalarının belirlenmesi aşamasında aşağıdaki kriterler dikkate alınmıştır.

  • Nüfus
  • Gayri Safi Milli Hasıla
  • Yıllık karayoluyla taşınan yük miktarının TON*KM cinsinden ifadesidir.
  • CEMT Bütçesi içerisindeki payı

Bu kriterler doğrultusunda, Almanya 342, Fransa 288, Rusya ve Hollanda 234, Belçika 177 baz kotaya sahip iken, Türkiye 141 baz kota ile 7.sırada yer almakta ve 120 ile Azerbaycan ve Gürcistan en alt sırada yer almaktadır. (Avusturya 16, İtalya 67 ile kendi tercihleri doğrultusunda kısıtlanmıştır.) 2002 yılında Türkiye 141 adet baz kotasının %60’ını Euro–2 (408 Adet), %40’ını %25’i Euro–1 (77 adet) olarak almıştır.

Tıkla puan ver
[Total: 0 Average: 0]
Whatsapp
Yeni Ümit Eğitim Kurumları
Yeni Ümit Eğitim Kurumları
Merhaba
Size nasıl yardımcı olabiliriz?