Tır Karnesi

Tır Karnesi Hamili El Kitabı

BÖLÜM 1
GİRİŞ VE GENEL KURALLAR
Giriş

1. Bu El Kitabı, sistem hakkında ayrıntılı açıklamalar yapmak ve kullanım tavsiyelerinde bulunmak suretiyle, TIR Karnelerini kullanan kişilere, özellikle Karne Hamiline, çalışanlarına, idari personeline ve şoförlere yardım etmek amacıyla düzenlenmiştir. Mevcut kuralların sekiz yıllık kullanımı sonrasında, TIR Sistemi kapsamının gelişmesini göz önünde bulundurmak üzere El Kitabının güncellenmesi gerekmiştir.

2. Karne Hamili, bir TIR Karnesini kullanarak; TIR Karnesinin doğru olarak sonlandırıldığı belgelenmediği takdirde, TIR taşımacılığına ilişkin tüm vergi, resim, ceza ve gecikme faizini ödeme sorumluluğunu üstlenir. Her ne kadar TIR Karnelerinin büyük bir çoğunluğu, herhangi bir sorunla karşılaşılmadan kullanılıyor ise de, Karne Hamili için daima mali bir risk bulunmaktadır ve bu nedenle TIR işlemlerinde yer alan tüm personelin, işlemlerin düzgün yapılması, tüm TIR taşımaları için eksiksiz kayıt tutulması ve muhafaza edilmesi konusunda, yeterli bilince sahip olması esastır.

3. El Kitabının her bölümü TIR işlemlerinin özel bir yönünü düzenler ve okumayı kolaylaştırmak için bir bölümden ötekine göndermeler bulunmaktadır. TIR Sözleşmesine doğrudan dayanan bir prosedür olduğunda, sözkonusu madde numarası paragrafın sonunda parantez içinde verilmiştir, örneğin (TIR Sözleşmesi, MAD. 9). Ayrıca bu El Kitabının, TIR Sistemine kabulünüz sırasında imzaladığınız Taahhütname ile de bağlantılı olarak okunması gerekmektedir. El Kitabında, yeri geldikçe, Taahhütnamenin ilgili maddelerinin hükümlerine de göndermeler bulunmaktadır.

4. Hemen ve kolayca güncelleştirilebilmesi amacıyla, El Kitabı değiştirilebilir sayfa düzeni şeklinde hazırlanmıştır. Değişiklikler olduğunda, Kefil Kuruluşunuz ve/veya TIR işlemi yaptığınız Odanız ilave sayfaları veya düzeltmeleri tarafınıza gönderecektir.

5. El Kitabının her bir örneği, TIR Karnesi Hamillerinin tamamına uygulanacak 11 bölümden oluşmaktadır. Kendi Ulusal Kefil Kuruluşunuz, yurtiçinde uygulanan kuralları ve ilave güvenlik önlemlerini içeren ilave bölümler ortaya koyabilir.

6. Bu El Kitabını TIR Sisteminin tüm yönlerine ilişkin kapsamlı ve eksiksiz bir rehber yapmak için her türlü çaba sarf edilmiş olsa bile, gelişmeler hakkında görüşlerinizin veya ilave bilgi ihtiyacınızın olması durumunda, lütfen Kefil Kuruluşunuzla temasa geçiniz.
7. Bu El Kitabının amacı, TIR işleminizin taşıma öncesinde, taşıma boyunca ve sonrasında sorunsuz yapılmasını sağlamaktır. Aşağıda yer alan genel kurallar bu amacın gerçekleştirilmesine yardımcı olacaktır.

Genel Kurallar

  • TIR Karnesi kullandığınız bütün taşımalarınız için detaylı bir kayıt tutunuz ve taşımalarınızla ilgili, özellikle eşyanın varış gümrük idaresine teslim edildiğini, ithal işlemlerinin yapıldığını ya da başka bir gümrük rejimi altına geçtiğini gösterir tüm belgeleri muhafaza ediniz (bakınız Bölüm 2 “TIR Karnelerinin İdaresi ile İlgili İşlemler”).
  • Adınızın ve adresinizin doğru olarak doldurulup doldurulmadığını görmek için TIR Karnesinin kapağını kontrol ediniz (bakınız Bölüm 5 “TIR Karnelerinin Kullanılmasından Önceki İşlemler” ).
  • Sadece deneyimli ve güvenilir şoförler çalıştırınız – bazı ulusal mevzuat karşısında, şoförlerin sabıkasının olmaması gerekmektedir.
  • Bir TIR Karnesinin hareket gümrüğüne ibraz edilmesinden önce, geçerlilik süresinin dolmamış olduğundan emin olunuz (bakınız Bölüm 7 “TIR Karnelerinin Geçerlilik Süresi ve Yabancı Bir Kefil Kuruluştan TIR Karnesi Alınması”).
  • Şoförlerinize sadece varış gümrük bürosuna gitmeleri ve TIR Karnesini yalnızca gümrük memuruna sunmaları konusunda talimat veriniz. TIR Karnesini asla göndericiye veya alıcıya teslim etmemelidirler. (AB Üye Ülkelerindeki yetkili alıcılar haricinde) – bakınız Bölüm 6 “TIR Karnesinin Kullanılması”. TIR Karnesinin daima Karne Hamilinin sorumluluğu altında olduğunu unutmayınız.
  • Kullanılmış ve kullanılmamış TIR Karnelerini mümkün olduğu kadar çabuk ve her halükarda süresi içerisinde iade ediniz (bakınız Bölüm 9 “TIR Karnelerinin Kefil Kuruluşa İadesi”).
  • Tarafınıza verilen TIR Karnesi kaybolur veya çalınırsa, Kefil Kuruluşunuzu hemen bilgilendirin (bakınız Bölüm 9 “TIR Karnelerinin Kefil Kuruluşa İadesi”).
  • Size verilmiş olan bir TIR Karnesinin düzensiz kullanımı şüphesiyle ilgili olarak, herhangi bir gümrük makamından alınan her türlü yazıdan ve özellikle tüm bildirimler (takibat) ve ödeme taleplerinden derhal Kefil Kuruluşunuzu veya TIR işlemi yaptığınız Odanızı haberdar ediniz.
  • Seyahat esnasında veya varışta bir problemle karşılaştığınızda ya da TIR Karnesinin kullanımıyla ilgili bir bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda Kefil Kuruluşunuzla veya TIR işlemi yaptığınız Odanızla sistematik olarak irtibata geçiniz. Kefil Kuruluşunuz ve TIR işlemi yaptığınız Odanız size gereken yardımı yapacaktır.
Ody ve Üdy Eğitim Takvimi