Temel Kurumlar ve İdari Yapı

Temel Kurumlar ve İdari Yapı

Temel Kurumlar ve İdari Yapı Nedir?

Temel kurumlar ve idari yapı hakkında bilgiler:

1975 TIR Sözleşmesini kaleme alanların yasal metne, Açıklayıcı Notlar sunmak yoluyla, yorum getiriyor olmaları 1975 TIR Sözleşmesinin düzgün işleyişinin en önemli sebebidir. Sözleşmenin tamamlayıcı parçası olan bu Açıklayıcı Notlar Sözleşmenin bir kısım hükümlerini ve Eklerini yorumlar ve TIR Sisteminin günlük işleyişi için bir takım uygulamalar önerir ve açıklar.

Açıklayıcı Notlar, Sözleşmenin hükümlerini değiştirmez, ancak içeriğini anlamını ve kapsamını daha kesin ve daha net bir hale getirir. Açıklayıcı Notların TIR İdari Komitesince onaylanmasına ve kesinleşmesine müteakip, bu hükümlerin akit tarafların ulusal mevzuatına aktarılması ve uygulanması zorunluluğu bulunmaktadır.

Açıklayıcı Notların yanı sıra “Yorum Notları” da Sözleşme Hükümlerinin daha iyi anlaşılmasını sağlamaya çalışmaktadır. Ancak Yorum Notlarının ulusal mevzuata aktarılması zorunluluğu bulunmamaktadır. Günümüzde çok hızlı teknolojik değişiklikler olmakta, Sözleşme hazırlandığı 1975 senesinde olmazsa olmaz olarak nitelendirilen olguların günümüzde geçerliliğini dahi yitirmesi mümkün olmaktadır. Bu sadece Gümrük tekniklerini değil, taşıt ve konteyner yapımı ve gümrük kaçakçılığı tekniklerini de etkilemiştir. Buna ek olarak kaçak getirilen mallar, bilhassa uyuşturucu, giderek daha pahalı olmakta, kaçakçıların yararına çok daha ayrıntılı kaçakçılık teknikleri gelişmektedir.

Bu gelişmelerle TIR Sistemi ve TIR Sözleşmesi bir yasal baz oluşturması itibariyle devamlı güncel tutulmalıdır. Bu görev 1975 TIR Sözleşmesi İdari Komitesine ve Cenevre’ deki Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu’ na verilmiştir. (UN/ECE)

TIR İdari Komitesi

TIR idari Komitesi Sözleşme’nin bütün akit taraflarından oluşmakta olup, Sözleşmenin en üst merciidir. Genellikle senede iki defa Sözleşmedeki değişiklik taleplerini onaylamak, tüm ülkelerin yetkili makamlarına ve ilgili uluslar arası organizasyonlara sistem işleyişi üzerine görüş alışverişinde bulunma fırsatı vermek için Cenevre’de UN/ECE’nin himayesinde toplanır.

Taşımacılıkla İlgili Gümrük Sorunları Çalışma Grubu (WP.30)

TIR İdari Komitesi çalışmaları Taşımacılıkla ilgili Gümrük Sorunları Çalışma Grubu (WP.30) tarafından desteklenir ve genellikle bu grup tarafından hazırlanır. Senede iki ya da üç defa Cenevre’de toplanır.

Çalışma Grubu’na katılım tüm Birleşmiş Milletler Devletlerine ve ilgili uluslararası organizasyonlara açıktır. Çalışma Grubu düzenli olarak, Sözleşmenin belirli hükümlerine dair yorumlar getirir. Bu yorumları Sözleşmenin akit taraflarına yasal yükümlülükler getirmez. Bununla birlikte, TIR Sözleşmesi’nin yorumu, uyumlu hale getirilmesi ve uygulanması açısından büyük çoğunluğunu akit tarafların ve TIR Sistemi’nin temel kullanıcılarının temsil ettiği Çalışma Grubu’nun fikir birliğini yansıtıyor olması itibariyle önem taşımaktadır.

TIR Yürütme Kurulu (TIRExB)

TIR Yürütme Kurulu Sözleşmenin akit tarafları tarafından 1999 senesinde kurulmuştur. Amacı TIR Sözleşmesi’nin uygulanmasında Gümrük Makamlarının uluslararası işbirliğini geliştirmek ve TIR Sistemi’nin ve uluslar arası garanti sisteminin uygulanmasına destek sağlamak ve yönetmek için hükümetler arası denetim mercii yaratmaktır. İki ofis yılı süresince Sözleşmeye taraf olmuş Hükümetler tarafından kişisel kapasitelerine göre seçilmiş 9 üyeden oluşmaktadır.

TIRExB ‘nin başlıca görevleri; TIR Karnelerinin merkezileştirilmiş basım ve dağıtımını denetlemek, uluslar arası garanti ve sigorta sistemi operasyonunu gözetmek, Gümrükler ve diğer Devlet makamları arasındaki istihbaratı akit ülkeler arasında koordine etmekte ve geliştirmektedir. TIRExB’ nin kararları ufak bir sekretarya tarafından asiste edilen TIR Sekretaryası tarafından icra edilir. TIRExB’nin çalışmaları bugüne değin işlem gören TIR Karnelerinden kesilen miktarlar ile finanse edilmektedir.

TIR İletişim Grubu

TIR İletişim Grubu, UN/ECE Taşımacılıkla ilgili Gümrük Soruları Çalışma Grubu (VVP.30) tarafından UN/ECE’ye üye devletler arasında, TIR Sözleşmesi’nin akit tarafları ve ilgili sivil toplum kuruluşları arasında, TIR Sistemi’nin uygulanmasında gerçekleşen yeni ve acil sorulara cevap vermek, TIR Sözleşmesi’nin ulusal düzeyde uygulanmasına ve uluslar arası uyum getirmesini sağlamak için, danışmanlık mekanizması sağlamak üzere kurulmuştur. TIR İletişim Grubu TIR Sözleşmenin 1999 senesinde gözden geçirilmesi prosedürlerini de koordine etmiş ve doğrudan Taşımacılıkla ilgili Gümrük Soruları Çalışma Grubu’na (VVP.30) rapor vermiştir

Tıkla puan ver
[Total: 0 Average: 0]
Whatsapp
Yeni Ümit Eğitim Kurumları
Yeni Ümit Eğitim Kurumları
Merhaba
Size nasıl yardımcı olabiliriz?