Tır Karnesi Hamili El Kitabı Bölüm 6

Tır Karnesinin Kullanılması

1. Bir TIR Karnesi Hamili olarak, TIR işlemine ait tüm gümrük formalitelerinin hareket, transit ve varış gümrük bürolarında doğru olarak yerine getirilmesini sağlamak size düşmektedir.

2. Hatırlatma – TIR işleminin başlangıcında TIR Karnesinin bir gümrük memuruna sunulması zorunludur. Sürücü, gümrük memurunun aşağıdaki işlemleri yapıp yapmadığı konusunda TIR karnesini incelemek zorundadır:

  • 1. sayfanın 1.“dip koçan”ının doldurulması, tarih atılması, mühürlenmesi ve imzalanması,
  • 2. sayfanın 2. “üstkoçan”ının 18-22 no.lu hanelerinin doldurması, tarih atılması ve mühürlemesi,
  • 2. sayfanın 2. “üst koçan”ının 23 no.lu hanesinin imzalanması,
  • Taşıma işlemi sırasında kullanılacak her “üstkoçan”ın 16-17 no.lu hanelerinin doldurulması, tarih atılması, mühürlenmesi ve imzalanması. Gümrük memuru, Karneyi doğru ve tam olarak onaylamazsa, şoförünüzün taşımaya devam etmeden önce gümrük memurunun kendi hatasını düzeltmesi için ısrar etmesi gerekir.

3. Karayolu taşıtı veya taşıt dizisi veya eşya/yük ile birlikte konteyner ve TIR Karnesi; her güzergâh boyu gümrük idaresi (giriş ve çıkış) ile varış gümrük idaresine sunulmalıdır.

4. TIR Karnesi Hamili; TIR Karnesinin hareket gümrük idaresi (idareleri) tarafından kabul edildiği (açıldığı) noktadan, TIR Karnesini ve eşyayı/yükünü sunarak yükümlülükten kurtulduğu ve bu sayede TIR işleminin sona erdiği varış gümrük idaresine (idarelerine) kadar, eşyaya/yüke ait vergi ve resimlerden gümrük idarelerine karşı sorumlu kalacaktır.

5. Uygulamadaki ulusal mevzuat saklı kalmak koşuluyla, Karne Hamilinin sorumluluğu; eşyanın ve TIR Karnesi dahil taşımaya eşlik eden belgelerin, varış gümrük idarelerine sunulduğunda, söz konusu idareler tarafından onaylanması/mühürlenmesi ile sona erer. Bu nedenle, 2 no.lu “dipkoçanın” 6 no.lu hanesinin sonlandırma işlemini yapan gümrük idaresi tarafından imzalanmasını ve mühürlenmesini sağlamak önemlidir. Ayrıca, gümrük memuru, 3 no.lu hanede, boşaltılan koli sayısını belirtmek durumundadır. Bu durum, özellikle, birden fazla varış gümrük idaresi olduğunda önemlidir. Gümrük memuru, söz konusu işleri doğru ve tam olarak yapmazsa, bu durumda, sizin veya şoförünüzün, memurun kendi hatasını düzeltmesi için ısrar etmesi gerekir.

6. Eşya, başka bir gümrük kontrol sistemi kapsamına alınır ya da tüketim amacıyla gümrüklenirse, TIR işleminin sonlandırılması belgelendirilmeli ve TIR Karnesinin şoföre iadesi, gecikme olmaksızın yapılmalıdır. (TIR Sözleşmesi, MAD.28) TIR taşımalarını AB’de bulunan “yetkili alıcıların” mahalinde sonlandırma esasları (2454/93 sayılı AT Tüzüğü, Madde 454 ve müteakip maddeler)

7. TIR işlemleri, Ekim 2005’ten bu yana AB Üye Ülkelerinde;

  • sözkonusu AB Üye Ülkesinin gümrük idareleri, alıcıya “yetkili alıcı” statüsü verirse ve
  • alıcının yetkili mahali, tüm TIR taşımasının son boşaltma yeriyse alıcının mahalinde sonlandırılabilir.

8. Yetkili alıcı; basılan her türlü mührün durumunu kontrol edecek, varış gümrük idaresini gerektiği şekilde yönlendirecek ve TIR Karnesinin varış gümrük idaresine gecikme olmaksızın sunulmasını sağlayacaktır.

9. Eşyalar; yetkili alıcı tarafından alınsa bile, TIR işleminin sonlandırılmasının sadece varış gümrük idaresi tarafından belgelendirilmesi gerektiğini hatırlayın: yetkili alıcının TIR Karnesinde bulunan her türlü imza ve mührü, TIR işleminin sonlandırılma kanıtı olarak düşünülmemelidir. Bu nedenle; TIR Karnesi, her zaman varış gümrük idaresine sunulmalıdır.

10. Yetkili alıcıdan, kendisinin varış gümrük idaresine gönderdiği bilginin bir kopyasını isteyebilirsiniz. Yine de bu makbuz, TIR işleminin doğru sonlandırıldığına yasal kanıt teşkil etmez.

11 .Yetkili alıcıların tam listesi mevcut olmadığından, eşyaları yetkili alıcının mahalinde boşaltmadan önce her zaman, yetkinin geçerliliğini teyit ediniz.

  • Aynı alıcının bir AB Üye Ülkesinde yetkisi olabilirken, ancak diğerinde olmayabileceğine (yetki, sadece yetkinin onaylandığı Üye Ülkede uygulanır),
  • Aynı alıcının aynı ülkedeki bir yerde yetkisinin olabileceğine, ancak diğerinde olmayabileceğine (yetki, sadece yetkide belirtilen mahallerde uygulanır) dikkat ediniz.
Ody ve Üdy Eğitim Takvimi