Tır Karnesi Hamili El Kitabı Bölüm 6

Tır Karnesi Hamili El Kitabı Bölüm 6

Tır Karnesinin Kullanılması

1. Bir TIR Karnesi Hamili olarak, TIR işlemine ait tüm gümrük formalitelerinin hareket, transit ve varış gümrük bürolarında doğru olarak yerine getirilmesini sağlamak size düşmektedir.

2. Hatırlatma – TIR işleminin başlangıcında TIR Karnesinin bir gümrük memuruna sunulması zorunludur. Sürücü, gümrük memurunun aşağıdaki işlemleri yapıp yapmadığı konusunda TIR karnesini incelemek zorundadır:

  • 1. sayfanın 1.“dip koçan”ının doldurulması, tarih atılması, mühürlenmesi ve imzalanması,
  • 2. sayfanın 2. “üstkoçan”ının 18-22 no.lu hanelerinin doldurması, tarih atılması ve mühürlemesi,
  • 2. sayfanın 2. “üst koçan”ının 23 no.lu hanesinin imzalanması,
  • Taşıma işlemi sırasında kullanılacak her “üstkoçan”ın 16-17 no.lu hanelerinin doldurulması, tarih atılması, mühürlenmesi ve imzalanması. Gümrük memuru, Karneyi doğru ve tam olarak onaylamazsa, şoförünüzün taşımaya devam etmeden önce gümrük memurunun kendi hatasını düzeltmesi için ısrar etmesi gerekir.

3. Karayolu taşıtı veya taşıt dizisi veya eşya/yük ile birlikte konteyner ve TIR Karnesi; her güzergâh boyu gümrük idaresi (giriş ve çıkış) ile varış gümrük idaresine sunulmalıdır.

4. TIR Karnesi Hamili; TIR Karnesinin hareket gümrük idaresi (idareleri) tarafından kabul edildiği (açıldığı) noktadan, TIR Karnesini ve eşyayı/yükünü sunarak yükümlülükten kurtulduğu ve bu sayede TIR işleminin sona erdiği varış gümrük idaresine (idarelerine) kadar, eşyaya/yüke ait vergi ve resimlerden gümrük idarelerine karşı sorumlu kalacaktır.

5. Uygulamadaki ulusal mevzuat saklı kalmak koşuluyla, Karne Hamilinin sorumluluğu; eşyanın ve TIR Karnesi dahil taşımaya eşlik eden belgelerin, varış gümrük idarelerine sunulduğunda, söz konusu idareler tarafından onaylanması/mühürlenmesi ile sona erer. Bu nedenle, 2 no.lu “dipkoçanın” 6 no.lu hanesinin sonlandırma işlemini yapan gümrük idaresi tarafından imzalanmasını ve mühürlenmesini sağlamak önemlidir. Ayrıca, gümrük memuru, 3 no.lu hanede, boşaltılan koli sayısını belirtmek durumundadır. Bu durum, özellikle, birden fazla varış gümrük idaresi olduğunda önemlidir. Gümrük memuru, söz konusu işleri doğru ve tam olarak yapmazsa, bu durumda, sizin veya şoförünüzün, memurun kendi hatasını düzeltmesi için ısrar etmesi gerekir.

6. Eşya, başka bir gümrük kontrol sistemi kapsamına alınır ya da tüketim amacıyla gümrüklenirse, TIR işleminin sonlandırılması belgelendirilmeli ve TIR Karnesinin şoföre iadesi, gecikme olmaksızın yapılmalıdır. (TIR Sözleşmesi, MAD.28) TIR taşımalarını AB’de bulunan “yetkili alıcıların” mahalinde sonlandırma esasları (2454/93 sayılı AT Tüzüğü, Madde 454 ve müteakip maddeler)

7. TIR işlemleri, Ekim 2005’ten bu yana AB Üye Ülkelerinde;

  • sözkonusu AB Üye Ülkesinin gümrük idareleri, alıcıya “yetkili alıcı” statüsü verirse ve
  • alıcının yetkili mahali, tüm TIR taşımasının son boşaltma yeriyse alıcının mahalinde sonlandırılabilir.

8. Yetkili alıcı; basılan her türlü mührün durumunu kontrol edecek, varış gümrük idaresini gerektiği şekilde yönlendirecek ve TIR Karnesinin varış gümrük idaresine gecikme olmaksızın sunulmasını sağlayacaktır.

9. Eşyalar; yetkili alıcı tarafından alınsa bile, TIR işleminin sonlandırılmasının sadece varış gümrük idaresi tarafından belgelendirilmesi gerektiğini hatırlayın: yetkili alıcının TIR Karnesinde bulunan her türlü imza ve mührü, TIR işleminin sonlandırılma kanıtı olarak düşünülmemelidir. Bu nedenle; TIR Karnesi, her zaman varış gümrük idaresine sunulmalıdır.

10. Yetkili alıcıdan, kendisinin varış gümrük idaresine gönderdiği bilginin bir kopyasını isteyebilirsiniz. Yine de bu makbuz, TIR işleminin doğru sonlandırıldığına yasal kanıt teşkil etmez.

11 .Yetkili alıcıların tam listesi mevcut olmadığından, eşyaları yetkili alıcının mahalinde boşaltmadan önce her zaman, yetkinin geçerliliğini teyit ediniz.

  • Aynı alıcının bir AB Üye Ülkesinde yetkisi olabilirken, ancak diğerinde olmayabileceğine (yetki, sadece yetkinin onaylandığı Üye Ülkede uygulanır),
  • Aynı alıcının aynı ülkedeki bir yerde yetkisinin olabileceğine, ancak diğerinde olmayabileceğine (yetki, sadece yetkide belirtilen mahallerde uygulanır) dikkat ediniz.

Tır Mevzuatı Garanti Sistemi

Tır Mevzuatı Garanti Sistemi Nedir? TIR Transit rejiminin ikinci temel unsuru ise Uluslararası Garanti Sistemi’dir. Bu sistem, transit operasyonları sırasında oluşabilecek gümrük vergi ve resim risklerinin TIR Taşımacılık Operatörüne ulaşılamadığı...
Read More

Tır Sisteminin Temel Özellikleri

Tır Sisteminin Temel Özellikleri Nelerdir? TIR rejimi altında taşınan eşyadan yol boyu Gümrük idarelerince ithal veya ihraç vergi ve resimleri tahsil edilmez veya teminat alınmaz. Muayene Edilmeme Mühürlü karayolu taşıtları,...
Read More

Tır Sistemine Kontrollü Giriş

Tır Sistemine Kontrollü Giriş Nedir? 17 Şubat 1999’da TIR Sözleşmesi üzerinde yapılan bir takım güncelleştirmeler ve değişiklikler TIR Sistemini kullanmak için taşımacılara daha fazla zorunluluklar ve koşullar getirerek, yürürlüğe girmiştir....
Read More

Tır Mevzuatı

Tır Mevzuatı Nedir? Genel Bilgiler “TIR” Fransızca “Transports lnternationaux Routiers” in baş harflerinin birleşmesinden oluşmaktadır ve “Uluslararası Karayolu Taşımacılığı” anlamına gelmektedir. 1975 TIR Sözleşmesi hükümlerine uygun olarak TIR Karnesi himayesinde...
Read More

Tır Karnesinin Kullanılmasına İlişkin Kurallar

Tır Karnesinin Kullanılmasına İlişkin Kurallar Nelerdir? Tır karnesinin kullanılmasına ilişkin kurallar hakkında bilgiler: Gümrük İdaresi Sayısı Bir TIR taşıması, birkaç hareket ve varış gümrük idarelerini kapsayabilir, fakat hareket ve varış...
Read More

TIR Karnesine Kayıtlı Eşya

TIR Karnesine Kayıtlı Eşyanın Eksik veya Fazla Çıkması Halinde Yapılacak İşlemler Nelerdir? TIR karnesinde kayıtlı miktara göre eksik veya fazla çıkan kaplar ile dökme eşyada %3’ü aşan eksik veya fazla...
Read More

Tır Karnesi Doldurulması

Tır Karnesi Doldurulması Nasıl Olur? TIR Karnesi üzerinde silme veya düzeltme yapılmaz. Bütün düzeltmeler yanlışların üzerinin çizilmesi ve gerekli olduğu hallerde doğru olan hususların ilavesi şeklinde yapılır. Bütün değişiklikler değişikliği...
Read More

Temel Kurumlar ve İdari Yapı

Temel Kurumlar ve İdari Yapı Nedir? Temel kurumlar ve idari yapı hakkında bilgiler: 1975 TIR Sözleşmesini kaleme alanların yasal metne, Açıklayıcı Notlar sunmak yoluyla, yorum getiriyor olmaları 1975 TIR Sözleşmesinin...
Read More

Temel İlkeler

Tır Mevzuatı Temel İlkeler Nedir? TIR Rejimi 5 temel şartı içermektedir. Bunlar TIR gümrük transit sisteminin 5 temel ilkesidir. Bu ilkeler; Taşıtların ve Konteynerlerin Uygunluğu: Mallar güvenli taşıt ve konteynerlerde...
Read More

Temel Hukuki Kaynaklar

Tır Mevzuatı Temel Hukuki Kaynaklar Nedir? TIR Sisteminin ülkemizde uygulanan temel hukuki kaynakları ve bu hukuki kaynakların Resmi Gazetede yayımlanma tarihleri aşağıda gösterilmiştir. 1959 TIR Sözleşmesi 65/5191 (22.12.65/12183 RG) 1975...
Read More
Tıkla puan ver
[Total: 0 Average: 0]
Whatsapp
Yeni Ümit Eğitim Kurumları
Yeni Ümit Eğitim Kurumları
Merhaba
Size nasıl yardımcı olabiliriz?