Tır Karnesi Hamili El Kitabı Bölüm 7

Tır Karnesi Geçerlilik Süresi

TIR Karnelerinin Geçerliliği

 1. Verilen tüm TIR Karneleri, karne kapağının 1 no.lu maddesinde, hareket gümrüğüne sunulabileceği son tarihi (geçerlilik tarihi) taşırlar.
 2. Geçerlilik tarihi Kefil Kuruluşunuzca/TIR işlemi yaptığınız Odanızca tespit edilir ve kaydedilir. Geçerlilik süresi, hiçbir koşulda, TIR Karnesinin veriliş tarihinden itibaren 60 günü aşamaz. Geçerlilik süresinde hiçbir uzatma yapılamaz.
 3. Kefil Kuruluşunuz; şartlara göre kısaltılabilecek, azami 60 gün olan geçerlilik süresini ayarlamakta serbesttir.
 4. TIR Karnesi, geçerlilik tarihi sona erdikten sonra, kabul için hareket gümrük idaresine sunulamaz.
 5. TIR Karnesinin, geçerlilik süresi dolmadan önce hareket gümrük bürosu tarafından kabul edilmesi durumunda, seyahat esnasında geçerlilik süresi geçse bile, TIR işleminin varış gümrük bürosunda bitmesine kadar, TIR Karnesi seyahat süresince geçerli olacaktır (TIR Sözleşmesi, MAD. 9).
 6. Genel kural olarak, geçerlilik süresinin değiştirilmesi kesinlikle yasaklanmıştır. Yabancı bir Kefil Kuruluştan TIR Karnesi alınması
 7. İstisnai durumlarda; Kefil Kuruluşunuzdan, TIR Karnesi vermesi için başka bir Kefil Kuruluşu yetkilendirmesini yazılı olarak isteyebilirsiniz.
 8. Bunu yapabilmek için, Kefil Kuruluşunuz aracın plaka numarasına ve sizin adınıza TIR Karnesini alacak olan kişi -şoför, acente, vs.- hakkında tam bilgiye ihtiyaç duyacaktır. Kefil Kuruluşunuzun, TIR Karnesini sadece yetki verdiğiniz gerçek temsilcinize verilmesini sağlayabilmesi için, adı geçen kişinin pasaport ve kimlik belgesi numarasını belirtmek zorundasınız.
 9. Size TIR Karnesi verilmesi konusunda Kefil Kuruluşunuz ile yabancı Kefil Kuruluş mutabakata vardıkları zaman, karneyi alacağınız yer ve tarih ve şoförünüzün veya temsilcinizin ibraz edeceği belgeler tarafınıza bildirilecektir. Ayrıca, büyük bir ihtimalle kendi Kefil Kuruluşunuza ödemekte olduğunuz ücretten farklı olabilecek olan, TIR Karnesinin fiyatı da size bildirilecektir. TIR Karnesinin ücretinin, şoförünüzden ya da temsilcinizden genellikle, yerel para birimiyle ve nakit olarak ödemesi istenecektir.
 10. Yabancı Kefil Kuruluş tarafından verilen bir TIR Karnesinin geçerlilik süresi, verildiği tarihten itibaren 10 günü geçmez. Hiçbir süre uzatımına izin verilmez.
 11. TIR Karnesini, TIR taşıması sonlandırıldıktan sonra, her zamanki gibi Kefil Kuruluşunuza iade etmelisiniz.
Ody ve Üdy Eğitim Takvimi