trende

Tır Karnesi Hamili El Kitabı Bölüm 7

Tır Karnesi Hamili El Kitabı Bölüm 7

Tır Karnesi Geçerlilik Süresi

TIR Karnelerinin Geçerliliği

 1. Verilen tüm TIR Karneleri, karne kapağının 1 no.lu maddesinde, hareket gümrüğüne sunulabileceği son tarihi (geçerlilik tarihi) taşırlar.
 2. Geçerlilik tarihi Kefil Kuruluşunuzca/TIR işlemi yaptığınız Odanızca tespit edilir ve kaydedilir. Geçerlilik süresi, hiçbir koşulda, TIR Karnesinin veriliş tarihinden itibaren 60 günü aşamaz. Geçerlilik süresinde hiçbir uzatma yapılamaz.
 3. Kefil Kuruluşunuz; şartlara göre kısaltılabilecek, azami 60 gün olan geçerlilik süresini ayarlamakta serbesttir.
 4. TIR Karnesi, geçerlilik tarihi sona erdikten sonra, kabul için hareket gümrük idaresine sunulamaz.
 5. TIR Karnesinin, geçerlilik süresi dolmadan önce hareket gümrük bürosu tarafından kabul edilmesi durumunda, seyahat esnasında geçerlilik süresi geçse bile, TIR işleminin varış gümrük bürosunda bitmesine kadar, TIR Karnesi seyahat süresince geçerli olacaktır (TIR Sözleşmesi, MAD. 9).
 6. Genel kural olarak, geçerlilik süresinin değiştirilmesi kesinlikle yasaklanmıştır. Yabancı bir Kefil Kuruluştan TIR Karnesi alınması
 7. İstisnai durumlarda; Kefil Kuruluşunuzdan, TIR Karnesi vermesi için başka bir Kefil Kuruluşu yetkilendirmesini yazılı olarak isteyebilirsiniz.
 8. Bunu yapabilmek için, Kefil Kuruluşunuz aracın plaka numarasına ve sizin adınıza TIR Karnesini alacak olan kişi -şoför, acente, vs.- hakkında tam bilgiye ihtiyaç duyacaktır. Kefil Kuruluşunuzun, TIR Karnesini sadece yetki verdiğiniz gerçek temsilcinize verilmesini sağlayabilmesi için, adı geçen kişinin pasaport ve kimlik belgesi numarasını belirtmek zorundasınız.
 9. Size TIR Karnesi verilmesi konusunda Kefil Kuruluşunuz ile yabancı Kefil Kuruluş mutabakata vardıkları zaman, karneyi alacağınız yer ve tarih ve şoförünüzün veya temsilcinizin ibraz edeceği belgeler tarafınıza bildirilecektir. Ayrıca, büyük bir ihtimalle kendi Kefil Kuruluşunuza ödemekte olduğunuz ücretten farklı olabilecek olan, TIR Karnesinin fiyatı da size bildirilecektir. TIR Karnesinin ücretinin, şoförünüzden ya da temsilcinizden genellikle, yerel para birimiyle ve nakit olarak ödemesi istenecektir.
 10. Yabancı Kefil Kuruluş tarafından verilen bir TIR Karnesinin geçerlilik süresi, verildiği tarihten itibaren 10 günü geçmez. Hiçbir süre uzatımına izin verilmez.
 11. TIR Karnesini, TIR taşıması sonlandırıldıktan sonra, her zamanki gibi Kefil Kuruluşunuza iade etmelisiniz.

Tır Mevzuatı Garanti Sistemi

Tır Mevzuatı Garanti Sistemi Nedir? TIR Transit rejiminin ikinci temel unsuru ise Uluslararası Garanti Sistemi’dir. Bu sistem, transit operasyonları sırasında oluşabilecek gümrük vergi ve resim risklerinin TIR Taşımacılık Operatörüne ulaşılamadığı...
Read More

Tır Sisteminin Temel Özellikleri

İçindekiler → Tır Sisteminin Temel Özellikleri Nelerdir?Muayene EdilmemeDahili Transitte TIR Karnesi KullanılamazKarayolu Taşıtları İçin TIR Karnesi Varsa Başka Belge GerekmezTransit Süresi ve GüzergahGümrük Değişikliği Tır Sisteminin Temel Özellikleri Nelerdir? TIR...
Read More

Tır Sistemine Kontrollü Giriş

İçindekiler → Tır Sistemine Kontrollü Giriş Nedir?Tezkiye Edilen Firmalar Genelge İle Duyurulur Tır Sistemine Kontrollü Giriş Nedir? 17 Şubat 1999’da TIR Sözleşmesi üzerinde yapılan bir takım güncelleştirmeler ve değişiklikler TIR...
Read More

Tır Mevzuatı

İçindekiler → Tır Mevzuatı Nedir?Genel BilgilerKapsamAvantajları Tır Mevzuatı Nedir? Genel Bilgiler “TIR” Fransızca “Transports lnternationaux Routiers” in baş harflerinin birleşmesinden oluşmaktadır ve “Uluslararası Karayolu Taşımacılığı” anlamına gelmektedir. 1975 TIR Sözleşmesi...
Read More

Tır Karnesinin Kullanılmasına İlişkin Kurallar

İçindekiler → Tır Karnesinin Kullanılmasına İlişkin Kurallar Nelerdir?Gümrük İdaresi SayısıTır Karnesinin GeçerliliğiSayfaların Sayısı Tır Karnesinin Kullanılmasına İlişkin Kurallar Nelerdir? Tır karnesinin kullanılmasına ilişkin kurallar hakkında bilgiler: Gümrük İdaresi Sayısı Bir...
Read More

TIR Karnesine Kayıtlı Eşya

TIR Karnesine Kayıtlı Eşyanın Eksik veya Fazla Çıkması Halinde Yapılacak İşlemler Nelerdir? TIR karnesinde kayıtlı miktara göre eksik veya fazla çıkan kaplar ile dökme eşyada %3’ü aşan eksik veya fazla...
Read More

Tır Karnesi Doldurulması

İçindekiler → Tır Karnesi Doldurulması Nasıl Olur?Kayıtla İlgili BilgiManifestoOnaylı Rapor ile Olaylar ve KazalarTransit, İhracat ve Mahrece İade Eşyaların Birlikte TaşınmasıTIR Karnesi Yaprak Sayısının Yetmemesi Tır Karnesi Doldurulması Nasıl Olur?...
Read More

Temel Kurumlar ve İdari Yapı

İçindekiler → Temel Kurumlar ve İdari Yapı Nedir?TIR İdari KomitesiTaşımacılıkla İlgili Gümrük Sorunları Çalışma Grubu (WP.30)TIR Yürütme Kurulu (TIRExB)TIR İletişim Grubu Temel Kurumlar ve İdari Yapı Nedir? Temel kurumlar ve...
Read More

Temel İlkeler

Tır Mevzuatı Temel İlkeler Nedir? TIR Rejimi 5 temel şartı içermektedir. Bunlar TIR gümrük transit sisteminin 5 temel ilkesidir. Bu ilkeler; Taşıtların ve Konteynerlerin Uygunluğu: Mallar güvenli taşıt ve konteynerlerde...
Read More

Temel Hukuki Kaynaklar

Tır Mevzuatı Temel Hukuki Kaynaklar Nedir? TIR Sisteminin ülkemizde uygulanan temel hukuki kaynakları ve bu hukuki kaynakların Resmi Gazetede yayımlanma tarihleri aşağıda gösterilmiştir. 1959 TIR Sözleşmesi 65/5191 (22.12.65/12183 RG) 1975...
Read More
Whatsapp
Yeni Ümit Eğitim Kurumları
Yeni Ümit Eğitim Kurumları
Merhaba
Size nasıl yardımcı olabiliriz?