Tır Karnesi Hamili El Kitabı Bölüm 4

Tır Karnesi Hamili El Kitabı Bölüm 4

Yasaklanmış ve Yüksek Riskli Eşyalar

1. Bazı eşyanın TIR Karnesi altında taşınması tamamen yasaklanmıştır. Başka bazı eşya ise “Yüksek Riskli” eşya olarak tanımlanmıştır ve sadece birtakım kesin kurallar ve prosedürler içinde taşınabilirler. Detaylı bilgi aşağıda verilmiştir.

a. Taşınan eşyanın niceliğine ya da uygulanan vergi ve resim miktarlarına bakılmaksızın bütün Akit Ülkelerde TIR karnesi kapsamında taşınması yasaklanan eşya:

 • i) Bira veya şarap hariç, alkol ve türevi ürünler (yasaklanan eşyalar AS Kodu 22.07.10 ve 22.08 altında sınıflandırılmıştır);
 • ii) Ham tütün hariç, tütün ve türevi ürünler (yasaklanan eşyalar AS Kodu 24.02.10, 24.02.20 ve 24.03.10 altında sınıflandırılmıştır).

b. Aşağıdaki tabloda verilen ağırlık limitleri aşıldığında, sadece AB Üye Ülkelerinde TIR Karnesi kapsamında taşıması yasaklanan eşyalar:

 • AS Kodu Tanımı
 • TIR Garantisi altında müsaade edilen azami ağırlık limiti

0202 -10
-20
-30

Büyükbaş hayvanların etleri, dondurulmuş

 • 3000 kg
 • 0402 -10
 • 21
 • 29
 • 91
 • 99

Süt ve krema, konsantre veya ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeleri içeren

 • 2500 kg
 • 0405 -10
 • 90

Tereyağı ve diğer yağlar ile sütten elde edilen yağ

 • 3000 kg
 • 1701 -11
 • 12
 • 91
 • 99

Şeker kamışı veya şeker pancarı ile kimyasal olarak saf sakaroz, katı halde

 • 7000 kg

c. IRU kuralları kapsamında, şu anda “Yüksek Riskli” olarak adlandırılmış eşyalar:

 • büyükbaş hayvanların etleri, dondurulmuş;
 • süt ve krema, konsantre veya ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeleri içeren;
 • tereyağı ve diğer yağlar ile sütten elde edilen yağ, margarin;
 • şeker.

Yukarıdaki eşyalara ait 4 haneli AS Kodlarının tümü için, lütfen bu bölümün sonunda verilen tabloya bakınız.

2. Yukarıdaki (c) şıkkında belirtilen “Yüksek Riskli” eşyayla ilgili kurallar sadece; sözkonusu eşyanın, bu bölümün sonundaki tabloda geçen asgari miktardan fazla olması durumunda uygulanır.

3. Normal TIR karneleri kapsamında “Yüksek Riskli” eşyaları sadece, TIR Karnelerinizi veren Kefil Kuruluşa 50.000,- ABD doları tutarında ek bir teminat yatırdığınızda taşıyabilirsiniz (bakınız Bölüm 10 “Teminatlar”).

4. TIR Karnesi siparişlerinizde, “Yüksek Riskli” eşyanın taşınması için gereken TIR Karnesi miktarını Kefil Kuruluşunuza bildirmelisiniz, bu TIR Karneleri sarı manifesto sayfasına MHR/HVG harfleri mühürlenmiş bir şekilde verilecektir.

5. Eğer, beklenmedik işletme gereksinimleri nedeniyle, önceden MHR/HVG mührü vurulmamış bir TIR Karnesini kullanmanız gerekirse, TIR Karne numarasını Kefil Kuruluşa bildirmek ve bu karnenin Kefil Kuruluşa iadesi sırasında kolayca tanınmasını sağlamak şartıyla, “Yüksek Riskli” eşya taşıması için MHR/HVG kaşesi bulunmayan TIR Karnesini kullanabilirsiniz. Böyle bir durumda, sadece sarı manifesto sayfasına basmak kaydıyla, TIR Karnesini kendiniz MHR/HVG kaşesi ile mühürleyebilirsiniz.

6. Ek garanti verilmeden, hiçbir koşulda “Yüksek Riskli” eşya taşınamaz.

7. Diğer taraftan, “Yüksek Riskli” eşya taşırken aşağıdaki önlemleri almak zorundasınız:

 • a) Güzergahı ya da varış gümrük bürosunu değiştirecek herhangi bir şüpheli talimatı asla kabul etmeyin. Herhangi bir zorlukla karşılaşıldığında, şoförün yükleme yerine geri dönmesinin ya da eşyayı gümrük kontrolüne teslim etmesinin istenmesi zorunludur.
 • b) TIR Karnesinin Kefil Kuruluşa iadesi sırasında, eşyanın doğru bir şekilde teslim edildiğini ve boşaltıldığını gösterir tüm belgelerin (CMR veya kendi adınıza taşıma yapmış olmanız halinde, eşdeğerde bir belge) kopyalarını TIR karnesinin içine koyunuz. Bu koşullara uyulmaması, Gümrük yolsuzluklarına ve TIR Sisteminden olası ihraca yol açabilir. Eğer taşımayı düşündüğünüz eşyanın durumuyla ilgili bir şüpheniz varsa, lütfen Kefil Kuruluşunuz/TIR işlemi yaptığınız Odanız ile temas kurunuz.

Tır Mevzuatı Garanti Sistemi

Tır Mevzuatı Garanti Sistemi Nedir? TIR Transit rejiminin ikinci temel unsuru ise Uluslararası Garanti Sistemi’dir. Bu sistem, transit operasyonları sırasında oluşabilecek gümrük vergi ve resim risklerinin TIR Taşımacılık Operatörüne ulaşılamadığı...
Read More

Tır Sisteminin Temel Özellikleri

Tır Sisteminin Temel Özellikleri Nelerdir? TIR rejimi altında taşınan eşyadan yol boyu Gümrük idarelerince ithal veya ihraç vergi ve resimleri tahsil edilmez veya teminat alınmaz. Muayene Edilmeme Mühürlü karayolu taşıtları,...
Read More

Tır Sistemine Kontrollü Giriş

Tır Sistemine Kontrollü Giriş Nedir? 17 Şubat 1999’da TIR Sözleşmesi üzerinde yapılan bir takım güncelleştirmeler ve değişiklikler TIR Sistemini kullanmak için taşımacılara daha fazla zorunluluklar ve koşullar getirerek, yürürlüğe girmiştir....
Read More

Tır Mevzuatı

Tır Mevzuatı Nedir? Genel Bilgiler “TIR” Fransızca “Transports lnternationaux Routiers” in baş harflerinin birleşmesinden oluşmaktadır ve “Uluslararası Karayolu Taşımacılığı” anlamına gelmektedir. 1975 TIR Sözleşmesi hükümlerine uygun olarak TIR Karnesi himayesinde...
Read More

Tır Karnesinin Kullanılmasına İlişkin Kurallar

Tır Karnesinin Kullanılmasına İlişkin Kurallar Nelerdir? Tır karnesinin kullanılmasına ilişkin kurallar hakkında bilgiler: Gümrük İdaresi Sayısı Bir TIR taşıması, birkaç hareket ve varış gümrük idarelerini kapsayabilir, fakat hareket ve varış...
Read More

TIR Karnesine Kayıtlı Eşya

TIR Karnesine Kayıtlı Eşyanın Eksik veya Fazla Çıkması Halinde Yapılacak İşlemler Nelerdir? TIR karnesinde kayıtlı miktara göre eksik veya fazla çıkan kaplar ile dökme eşyada %3’ü aşan eksik veya fazla...
Read More

Tır Karnesi Doldurulması

Tır Karnesi Doldurulması Nasıl Olur? TIR Karnesi üzerinde silme veya düzeltme yapılmaz. Bütün düzeltmeler yanlışların üzerinin çizilmesi ve gerekli olduğu hallerde doğru olan hususların ilavesi şeklinde yapılır. Bütün değişiklikler değişikliği...
Read More

Temel Kurumlar ve İdari Yapı

Temel Kurumlar ve İdari Yapı Nedir? Temel kurumlar ve idari yapı hakkında bilgiler: 1975 TIR Sözleşmesini kaleme alanların yasal metne, Açıklayıcı Notlar sunmak yoluyla, yorum getiriyor olmaları 1975 TIR Sözleşmesinin...
Read More

Temel İlkeler

Tır Mevzuatı Temel İlkeler Nedir? TIR Rejimi 5 temel şartı içermektedir. Bunlar TIR gümrük transit sisteminin 5 temel ilkesidir. Bu ilkeler; Taşıtların ve Konteynerlerin Uygunluğu: Mallar güvenli taşıt ve konteynerlerde...
Read More

Temel Hukuki Kaynaklar

Tır Mevzuatı Temel Hukuki Kaynaklar Nedir? TIR Sisteminin ülkemizde uygulanan temel hukuki kaynakları ve bu hukuki kaynakların Resmi Gazetede yayımlanma tarihleri aşağıda gösterilmiştir. 1959 TIR Sözleşmesi 65/5191 (22.12.65/12183 RG) 1975...
Read More
Tıkla puan ver
[Total: 0 Average: 0]
Whatsapp
Yeni Ümit Eğitim Kurumları
Yeni Ümit Eğitim Kurumları
Merhaba
Size nasıl yardımcı olabiliriz?