HUKUKİ SORUMLULUK VE SİGORTA

Hukuki Sorumluluk ve Sigorta Nedir?

Araçlar trafiğe çıkarıldığında, geçerli teminat tutarları üzerinden yaptırılmış olan zorunlu mali mesuliyet sigorta poliçesinin araçta bulundurulması ve yetkililerin her isteyişinde gösterilmesi veya verilmesi mecburidir. Gçerlilik süesi 12 aydır. İşletenin değişmesi halinde sigorta sözleşmesi, işltenin değiştiği tarihten itibaren 10 gün sonra geçersiz olur. Sigorta teminatı yeni işlten için bir işleme gerek kalmaksızın bu tarihe kadar geçerlidir.

Sigortacılar, hak sahibinin kaza veya zarara ilişkin tespit tutanağını veya bilirkişi raporunu , sigortacının merkez veya kuruluşlarından birine ilettiği tarihten itibaren 8 iş günü içinde zorunlu mali sorumluluk sigortası sınırları içinde kalan miktarları hak sahibine ödemek zorundadırlar.

Trafik sigortası ile; motorlu aracın işletilmesi sırasında, bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına veya bir şeyin zarara uğramasına sebebiyet vermiş olmasından dolayı, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na göre işletene düşen hukuki sorumluluğu, zorunlu sigorta limitlerine kadar temin eder. Bu sigorta Türkiye sınırları içinde geçerlidir. Geçerli teminat tutarları üzerinden Karayolları Zorunlu Mali Sorumluluk sigortası bulunmayan araçlar trafikten men edilir.

Zorunlu Mali Sorumluluk sigortasına ilişkin primler peşin ödenir. Sigortalı trafik poliçesi ile birlikte Zorunlu Trafik Sigortası pulunu ve Maddi Hasarlı Trafik Kazası Tespit Tutanağını sigortacıdan temin edecektir.

Ody ve Üdy Eğitim Takvimi