HAKSIZ REKABET

HAKSIZ REKABET 9

haksiz rekabet

Haksız Rekabet Nedir?

Haksız rekabet, aldatıcı hareket veya dürüstlük kurallarına aykırı başkaca suretle ekonomik rekabetin her türlü kötüye kullanılmasıdır.

Haksız Rekabetin Unsurları

  1. Ekonomik Rekabet: Rekabet ekonomik yaşamda müşteri çekmek için yapılan yarışmadır. Ekonomik rekabetin, ilk şartı, bir ekonomik etkinliğin söz konusu olmasıdır. Ekonomik etkinlik olmaksızın, ekonomik rekabet söz konusu olamaz.
  2. Aldatıcı Hareket ve Dürüstlük Kurallarına Aykırı Davranış: Kanun koyucu tarafından ekonomik rekabet uygun görülmekte ve korunmaktadır. Ekonomik rekabette bireyler, elbette rakipleri ile yarışacaklar, onları yenmeye, geçmeye çalışacaklardır. Ancak bu yarışmada kullanacakları araçlar, meşru olmalıdır. Rakibi kötülemek, müşteri çevresini aldatıcı davranışlarla kandırmak ve başka suretle dürüstlük kurallarına aykırı davranmak kabul edilmez. Burada M.K.m.2 anlamında dürüstlük söz konusudur. Herkes haklarını kullanırken ve borçlarını yerine getirirken dürüstlük kurallarına uymak zorundadır. Rekabette bir haktır. Bu nedenle herkes rekabet hakkını kullanırken dürüstlük kurallarına uymakla yükümlüdür.
  3. Rekabet Hakkının Kötüye Kullanılması: Haksız rekabet hükümleri ile korunmak istenen rakipler değildir. Rekabet hakkının kendisidir.

Haksız Rekabetin Sonuçları
Haksız rekabeti düzenleyen hükümler, hukuki ve cezai yaptırımlarla korunmuş bulunmaktadır. Hukuki Yaptırımlar

TTK.m.58 haksız rekabet nedeni ile açılabilecek hukuk davalarını şöyle sıralamıştır:

  • Ortada bir haksız rekabetin olup olmadığını belirlemek için açılabilen tespit davası
  • Haksız rekabetin durdurulması, önlenmesi amacını taşıyan önleme davası,
  • Haksız rekabet sonucu doğan maddi durumun ortadan kalkması, haksız rekabet yanlış ve yanıltıcı beyanlarda yapılmışsa bunların düzeltilmesi davası.
  • Haksız rekabette bulunanın kusurlu olması halinde,uğranılan zararın giderimi amacını taşıyan maddi giderim(tazminat)davası,
  • BK.m.49’daki koşullar gerçekleşmişse, manevi giderim davası.

HAKSIZ REKABET

Haksız Rekabet Nedir? Haksız rekabet, aldatıcı hareket veya dürüstlük kurallarına aykırı başkaca suretle ekonomik rekabetin her türlü kötüye kullanılmasıdır. Haksız...
Read More

Uyuşturucu ve Alkollü Araç Kullanma Cezası

Uyuşturucu Ve Keyif Verici Maddeler İle Alkollü İçkilerin Etkisiyle Araç Sürme Yasağı a) Uyuşturucu, uyutucu ve keyif verici özelliklere sahip...
Read More

ULUSLARARASI SÜRÜCÜ BELGESİ

Uluslararası Sürücü Belgesi Nedir? Uluslararası sürücü belgesi, sınıflarına uyan araçların sürülebilmesi için, ikili veya çok taraflı anlaşmalar uyarınca, uluslararası otomobil...
Read More

TRAFİK KURALLARI

Trafik Kuralları Nelerdir? Karayollarında Trafiğin Akışı ve Karayolunun Kullanılması Karayollarında trafik sağdan akar. Aksine bir hüküm veya işaret bulunmadıkça karayollarında;...
Read More

TRAFİK KAZALARI

Trafik Kazaları Nedenleri? Bir trafik kazasında olaya karışanlardan yararlanmamış olan veya hafif yaralı olanlar; a) Araç sürücüsü iseler, trafik için ek...
Read More

TRAFİK İŞARETLERİ

Trafik İşaretleri Nedir? Trafik İşaretlerinin Nitelikleri Karayolundan yararlananlara yol, trafik durumu ve yakın çevre ile ilgili gerekli bilgileri vermek, yasaklama...
Read More

TAKOGRAF CİHAZI 

Takograf hangi araçlarda zorunludur? Takagraf Cihazı: 2918 Sayılı Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 98 inci maddesine istinaden “Otobüs, Kamyon ve Çekici” lerde...
Read More

SÜRÜCÜLERİN UYACAĞI DİĞER KURALLAR

Sürücülerin Uyacağı Diğer Kurallar Nelerdir? Dönüşler (Doğrultu Değiştirme) Aksine bir işaret yoksa dönüş yaparak doğrultu değiştirecek olan araç sürücüleri; a)...
Read More

Sürücü Belgelerine Dair Esaslar Araçların Sürülmesinde Yetki

Sürücü Belgelerine Dair Esaslar Nelerdir? Durumu Araçlar; cins veya grubu için geçerli olan sürücü belgeleri ile sürülür. Ancak bunlardan; A1,...
Read More

SÜRÜCÜ BELGELERİ, MÜRACAAT ESASLARI VE VERİLME ŞARTLARI

Sürücü Belgeleri Müracaat Formu Verilme Şartları Nelerdir? Sürücü Belgelerinin Sınıfları Sürücü belgeleri, Karayollarında sürülecek araçların cins ve gruplarına göre aşağıdaki...
Read More
Ody ve Üdy Eğitim Takvimi