Dresden İstanbul Koridoru’nun Önemi

Dresden İstanbul Koridoru Nedir?

IV. Dresden-İstanbul Koridoru Macaristan dâhil tüm Orta Avrupa’yı aşarak İstanbul’a ulaşan en kısa arterdir. Budapeşte’de Trans-Avrupa Ulaşım Ağları ile buluşmakta ve İstanbul’a yönlendiği temel hattır. (Ayrıca, X. Koridorda, İstanbul’u Avrupa’ya güneyden bağlayacaktır.)

IV. Koridor demiryolu ağı tüm ülkelerde tamamlanınca, hız saatte 200–160 km olacaktır. Böylece 3.600 km civarında olan İstanbul-Köln arası 36 saatte alınabilecektir.

IV Koridor, İstanbul üzerinden İpek Yolu ile Yakındoğu, Kafkaslar ve Orta Asya’ya giden en eski ve temel hattır. Bugün TAR-S (Trans Avrasya Güney Ağı) denilen hattın İstanbul-Ankara-Kafkasya ve Mersin İran ana arter iyileştirilmeli ve hızlandırılmalıdır.

IV Koridor, Anadolu ve Yakındoğu’ nun Avrupa pazarına bağlanması için Marmara Denizi’nin de TRACECA kapsamında kombine taşımacılıkla aşılması projesiyle TAR-S ile birleşmelidir

Ody ve Üdy Eğitim Takvimi

Yazı hakkında yorum yazabilirsiniz