Kuzey – Güney Avrupa Otoyolu (TEM) Projesi

Trans – Avrupa Kuzey – Güney Otoyolu Projesi (Tem)

Kısa adı TEM olarak bilinen, Kuzey – Güney Avrupa Otoyolu Projesi, 1977 yılında, Helsinki Nihai Belgesi kararları doğrultusunda 10 Avrupa Ülkesinin katılımı ile Avrupa Ekonomik Komisyonu(ECE) ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı(UNDP) desteğinde başlatılmış ve halen devam etmekte olan uluslararası bölgesel bir projedir.

Türkiye ile birlikte, Avusturya, Bulgaristan, Çekoslovakya, Yunanistan, Macaristan, İtalya, Polonya ve Yugoslavya’nın üyelikleri ile kurulan projede Doğu Avrupa’da gerçekleşen değişimler ve geçişler nedeniyle TEM hatlarının bütünlüğünün bozulması sonucunda üye ülke sayısı zaman zaman değişmiştir. 1997 yılı itibariyle projeye üye ülkeler Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Gürcistan, Hırvatistan, İtalya, Litvanya, Macaristan, Polonya, Romanya, Slovakya ve Türkiye’ dir.

Projelendirme, yapım, bakım ve işletme standartlarında ortak ve uyumlu uygulamaların hedeflendiği, başlangıçta yaklaşık 10.000 km. lik bir otoyolu ağının tesisini öngören TEM Projesi kuzeyde Polonya’nın Gdansk kentinden başlamakta, 10 ülke üzerinden geçerek Adriyatik, Ege ve Karadeniz sahillerine erişmekteydi. Ancak Doğu Avrupa ülkelerinin sosyal ve ekonomik yapılarında son yıllarda görülen değişmelere ve bunun sonucu olarak ortaya çıkan yeni ilişkilere paralel olarak TEM Projesine doğu-batı istikametinde yeni hatlar ilave edilerek TEM ağı yaklaşık 20 149 km.ye çıkartılmıştır. TEM ağının son durumu aşağıdaki haritada verilmektedir. Ülkemiz sınırları içerisinde kalan bölümü ise; Kapıkule, İstanbul, Ankara, Aşkale güzergahını takiben Trabzon’da Karadeniz’e, doğuda Gürbulak, batıda Afyon üzerinden İzmir ve Ege Denizi’ne, güney ve güneydoğu’da ise Yayladağ ve Cizre hudut kapılarımıza ulaşmaktadır. Esasen KGM’ce yürütülmekte olan otoyolu yapım programının çok büyük bir bölümü ülkemizdeki TEM güzergahları ile çakışmaktadır. Ayrıca, Gerede-Samsun-Trabzon-Rize-Hopa güzergahının da TEM ağına

ilave edilmesi konusunda Birleşmiş Milletler Cenevre Daimi Temsilciliği ve TEM Proje Ofisine müracaatta bulunulmuş ve 26. Yönlendirme Komitesi Toplantısında projeye dahil edilmiştir.Böylece TEM’in Türkiye sınırları dahilindeki yol uzunluğu 5 556 Km. olmuştur. TEM Projesinin ana amacı 20149 km.’lik otoyolu ağının tesis edilmesi olmakla birlikte, proje çalışma proğramında, otoyolların planlama, projelendirme, yapım, bakım ve işletmesi ile ilgili çok sayıda mühendislik konusu ele alınmakta, ortak çalışmalar gerçekleştirilmekte ve Birleşmiş Milletler Dokümanı olarak yayınlanmaktadır. Ülkemiz TEM Projesi faaliyetlerinde, özellikle 1984’den itibaren aktif rol oynamakta ve önemli katılımlarda bulunmaktadır.

Ody ve Üdy Eğitim Takvimi

Yazı hakkında yorum yazabilirsiniz