ULUSLARARASI KARAYOLU PROJELERİ

Uluslararası Karayolu Projeleri Nelerdir?

Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun savaş nedeniyle yıkıma uğramış olan Avrupa’ya etkin yardım sağlanması için bir komisyon kurulması yolundaki panelinde, 28 Mart 1947 tarihinde Ekonomik ve Sosyal Konsey, Avrupa Ekonomik Komisyonu’nun kurulma kararını almış ve görevlerini belirlemiştir. Türkiye AEK’nın kurucu üyeleri arasındadır.

Komisyonun temel amacı, Avrupa ekonomisinin yeniden inşaası, Avrupa’daki ekonomik faaliyet düzeyinin yükseltilmesi, Avrupa ülkelerinin gerek birbirleriyle gerekse diğer ülkelerle ekonomik ilişkilerinin idame ettirilmesi ve geliştirilmesi olarak belirlenmiştir. AEK, hükümetlerin teknik uzmanlarının ortak konular üzerinde anlaşmaya vardığı, kapsamlı stratejiler ve politikalar oluşturdukları bir forum niteliğindedir.

Ülkemizdeki E yolları olarak bilinen Avrupa-Uluslararası Yol Ağı, üyesi bulunduğumuz Birleşmiş Milletler AEK’ca ülkeleri birbirine bağlayan karayollarının geliştirilmesini teşvik amacıyla kullanıma konmuş bir sistemdir.Uzun çalışmalar sonucunda 16 Eylül 1950’de Cenevre’de “Milletlerarası Ana Trafik Arterleri İnşaası Deklarasyonu” imzalanmış ve aynı tarihte yürürlüğe girmiştir.

Ülkemizde Avrupa sınırlarında E-80 ve E-90 numaraları ile giren iki anayol, sisteme ve amaca uygun olarak İran ve Irak sınırlarında Asya ve Ortadoğu Uluslararası Yol Ağlarına bağlantı sağlayacak şekilde düzenlenmiştir.E Yollarının Kafkasya ve Orta Asya ülkelerine uzatılması konusundaki çalışmalara paralel olarak ülkemizdeki mevcut E Yolları Ağına ılave olarak öneri güzergahlar geliştirilmiş olup, Dışişleri Bakanlığı aracılığı ile Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliğine iletilmiştir. 21-23 Ekim 1996 tarihinde 90. Ana Çalışma Grubu Toplantısında önerilen E-97 ve E-95 hatları kabul edilmiştir.

Ody ve Üdy Eğitim Takvimi

Yazı hakkında yorum yazabilirsiniz