Türkiye Transit Karayolu (TETEK) Projesi

TETEK Projesi Nedir?

İran, Irak ve Suriye ile olan ticari ve ekonomik ilişkilerimiz zaman içerisinde sürekli değişkenlik göstermiştir. Ülkemizin ulaşım alt yapısının en önemli bölümünü, karayolu ulaşım ağı oluşturmuştur. Kıtalararasında, bir geçiş bölgesinde yeralan Türkiye kendi ulusal gelişmesi kadar, bölgenin birliği açısından da karayolu ağının gerekliliği noktasından hareketle Türkiye’nin belkemiğinde yaklaşık 3200 Km. yolu kapsayan Türkiye Transit Karayolu (TETEK) projesini gerçekleştirmiştir. Bu proje kapsamına giren yol ağı, toplam yol ağının %5’ini teşkil etmektedir.

Türkiye Transit Karayolu, Bulgaristan sınırında Kapıkule’den başlayarak İstanbul üzerinden Gerede -Ankara yolu ile bir kolu Suriye sınırına, diğeri Irak’a devam etmekte, Gerede’den ayrılan kuzey kolu ise Refahiye, Erzincan’dan geçip İran sınırında sona ermektedir.

Söz konusu yol, Avrupa ve Orta Doğu Karayolu ağını en uygun şekilde tamamladığı gibi, Avrupa ülkelerinden, Orta Doğu, Batı Asya ve Kuzey Afrika’ya doğru trafik akışının sağlandığı en kısa yoldur.

TETEK güzergahında, yerli ve yabancı ağır taşıt trafiğinin yoğunluğu ve mevcut trafik yükünü taşımakta yetersiz kalması gibi nedenlerle 1982 yılından itibaren öncelikli bölümlerden başlayarak bir iyileştirme ve takviye programı başlatılmıştır. Bu proje yeni yol yapımını hedef almamaktdır. Asıl amaç, yerli ve yabancı ağır taşıt trafik talebini karşılayacak şekide mevcut yolun fiziki standardını yükseltmektir. Bunun yanında bazı küçük geometrik geliştirmeler, dış ülkelerde uygulanan biçimde gereken yerlerin ışıklı ikazla donatılması, düşey ve yatay işaretlemenin gerekli seviyeye çıkarılması bu projeyle sağlanacaktır. TETEK Projesi Kuveyt Fonu ve Dünya Bankası Kredisi kullanılarak tamamlanmıştır.

Ody ve Üdy Eğitim Takvimi

Yazı hakkında yorum yazabilirsiniz